Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Rauka ua Iaia te Akamareka i te Atua

Ka Rauka ua Iaia te Akamareka i te Atua

KA TAVINI tatou ia Iehova ma te inangaro i tana mareka anga e te akameitakianga. Inara akapeea e rauka ai ia tatou te mareka anga a te Atua? I te tuatau Pipiria, kua rave tetai pae i te ara kino e kua rauka akaou te mareka anga a te Atua. Kua rauka te tu meitaki i etai pae inara kua ngere i te mareka anga a te Atua. No reira ka ui tatou, “Eaa ta Iehova e kimi ra i roto ia tatou tataki tai?” Ka tauturu te akara anga o te ariki o Iuda, ko Rehoboama, ia tatou kia kite i te pauanga.

E AKAMATAANGA KINO

Ko Solomona, te metua tane o Rehoboama, te ariki o Iseraela no tetai 40 mataiti. (1 Ariki 11:42) Te mateanga tona papa, kua aere a Rehoboama mei Ierusalema ki Sekema kia riro ei ariki. (2 Paraleipomeno 10:1) Kua mataku ainei aia kia riro mai ei ariki? Kua kiteaia a Solomona no tona kite pakari. Kua anoanoia a Rehoboama kia akapapu i tona tu pakari ei rapakau i tetai manamanata ngata.

Kua manako takinokinoia te ngati Iseraela e kua tono i te au komono kia akakite kia Rehoboama i ta ratou i inangaro iaia kia rave: “E teiaa rava to te zugo a to metua i runga ia matou; e tenana, e akamāmā ake ana koe i te angaanga maata a to metua, e te zugo teiaa tana i tuku mai ki runga ia matou nei, ka tavini atu ei matou ia koe i reira.”—2 Paraleipomeno 10:3, 4.

E iki anga ngata tikai ta Rehoboama. Me ka rave aia i ta te iti tangata i inangaro, ka ngere aia e tona ngutuare tangata e te aronga o te are ariki i te au apinganui ta ratou i matau. Inara, me ka patoi aia i te iti tangata, penei ka patoi ratou iaia. Eaa tana i rave? Kua tuatua aia na mua ki te aronga pakari tei tauturu i tona papa. Kua akakite ratou kiaia kia akarongo ki te iti tangata. Inara kua tuatua a Rehoboama ki te aronga aiteite to ratou uki e kua takinokino i te iti tangata. Kua akakite aia kia ratou: “E maata rava ra taku i te teiaa: i pāpā tikai [taku metua ia kotou ki te kiri], ka pāpā ra au ia kotou ki te sekopio.”—2 Paraleipomeno 10:6-14.

Te kite ra ainei koe i te apiianga no tatou? I teia tuatau, e manganui te aronga pakari tei tavini ia Iehova no tetai tuatau roa e ka tauturu ia tatou kia rave i te au iki anga meitaki. Kia pakari tatou i te akarongo kia ratou.—Iobu 12:12.

“AKARONGO AKERA RATOU I TAUA TUATUA A IEHOVA”

Akaputuputu mai a Rehoboama i tona vaeau no te tamaki i te au kopu patoitoi. Inara kua tono mai a Iehova i te peroveta ko Semaia kia akakite kia ratou: “Auraka kotou e tae, auraka oki te tamaki ki to kotou ai taeake ki te tamariki a Iseraela; ka oki te tangata ravarai ki tona uaorai ngutuare; naku  oki taua mea nei.”—1 Ariki 12:21-24. *—(Akara i te tataanga rikiriki i raro.)

E māmā ainei no Rehoboama kia akarongo kia Iehova? Eaa ta te tangata ka manako no runga i to ratou ariki ou? Kua akakite aia e ka akautunga aia ia ratou “ki te sekopio,” inara i teianei kare aia e rave i tetai apinga ki teia patoitoi anga kino! (Akaaiteia ia 2 Paraleipomeno 13:7.) Noatu ta te tangata manako anga iaia, “kua akarongo akera [te ariki e tona nuku vaeau] i taua tuatua a Iehova ra; e kua oki ratou kua aere, ta Iehova oki i tuatua maira.”

Eaa te apiianga no tatou? E tu pakari tikai te akarongo ki te Atua, noatu me ka aviri mai te tangata ia tatou. Ka akameitaki ua rai te Atua ia tatou me akarongo kiaia.—Deuteronomi 28:2.

Kua akameitakiia ainei a Rehoboama no tona tu akarongo? Kua tutara rai a Rehoboama i te au kopu o Iuda e Beniamina, e kua manako aia i te akatu i te au oire ou i taua au ngai. Kua maani katoa aia i etai au oire “e ketaketa rava atura iaia.” (2 Paraleipomeno 11:5-12) Tei puapinga rava atu, kua aru aia i te au ture a Iehova no tetai tuatau. No tei akamata te patireia kopu ngauru i te akamori itoro, e manganui tei aere ki Ierusalema kia turu ia Rehoboama e te akamori anga mou. (2 Paraleipomeno 11:16, 17) No tei akarongo a Rehoboama kia Iehova, ketaketa rava atura tona patireia.

TA REHOBOAMA ARA E TE TATARAARA

Te ketaketa anga te patireia o Rehoboama, kua rave aia i tetai apinga ke. Kua akamutu aia i te aru i te ture a Iehova e kua akamata i te akamori i te au atua pikikaa! Eaa te tumu? Kua akakeu ainei tona metua vaine Amona, i tana iki anga? (1 Ariki 14:21) Kua akakeu ainei tona kopu tangata iaia? Kare tatou i kite, inara kua aru te iti tangata i tona akaraanga kino. No reira kua akatika a Iehova i te Ariki ko Sisaka o Aiphiti kia opu i te au oire i roto i te patireia o Iuda. Kua tupu teia noatu e kua akaketaketa pakari a Rehoboama i teia au oire!—1 Ariki 14:22-24; 2 Paraleipomeno 12:1-4.

Kua kino pakari atu te turanga i te tamaki anga a Sisaka e tona vaeau ia Ierusalema, tei tutaraia e Rehoboama. I te reira taime, kua oronga te peroveta ko Semaia i tetai karere kia Rehoboama e tona ui mataiapo no ko mai i te Atua: “Kua akaruke kotou iaku, e te akaruke katoa nei au ia kotou i te rima o Sisaka.” Akapeea a Rehoboama te ariu anga ki teia ako anga? Kua āriki ua aia! Karanga te Pipiria: “Kua taakaaka iora te ui mataiapo o Iseraela e te ariki ia ratou uaorai; e kua tuatua akera ratou, e tuatua-tika ta Iehova.” No reira kua akaora a Iehova ia Rehoboama, e kare a Ierusalema i takoreia.—2 Paraleipomeno 12:5-7, 12.

I muri maira, kua tutara ua atu a Rehoboama i te patireia o Iuda. I mua ake ka mate ei aia, e maata tana apinga aroa i oronga ki tana tamariki tamaroa. Penei kua inangaro aia i te akapapu e kare ratou e patoi i to ratou taeake ko Abia, koia te ariki ka aru mai. (2 Paraleipomeno 11:21-23) E tu pakari atu to Rehoboama te rave anga i teia i tona mapuanga.

E MEITAKI ME E KINO AINEI A REHOBOAMA?

Noatu e kua rave a Rehoboama i te au mea meitaki, te karanga ra te Pipiria: “E kua rave aia i te kino” Eaa te tumu? No te mea “kare tona ngakau i akono tikai i te kimi ia Iehova.” No reira kare a Iehova i mareka ana iaia.—2 Paraleipomeno 12:14.

Kare a Rehoboama i piri vaitata ana kia Iehova, mei ia Davida rai

Eaa ta tatou ka apii mai mei te oraanga o Rehoboama? I tetai au taime kua akarongo aia i te Atua. E kua rave i tetai au mea meitaki no te iti tangata o Iehova. Inara kare ona pirianga vaitata kia Iehova, e kare ona anoano pakari no te akamareka iaia. No reira, kua akamutu aia i te rave i te mea meitaki e kua akamata i te akamori i te au atua pikikaa. Penei ka manako koe: ‘Te āriki anga a Rehoboama i te ako anga a Iehova, no te mea ainei e kua tataraara tikai aia i tona au tarevake e kua inangaro i te akamareka i te Atua? Me no te mea ainei e kua karanga mai tetai pae kia pera aia?’ (2 Paraleipomeno 11:3, 4; 12:6) I tona oraanga i muri mai, kua rave akaou aia i te kino. E tuke tikai aia mei tona papa ruau ko te Ariki ko Davida! E tika kua rave a Davida i te au tarevake. Inara kua tataraara tikai aia i tana au ara i rave. I tona  oraanga katoa, kua inangaro aia ia Iehova e te akamori anga mou.—1 Ariki 14:8; Salamo 51:1, 17; 63:1.

E maata ta tatou ka apii mai mei teia tua Pipiria. E mea meitaki me akono te tangata i to ratou ngutuare tangata e te rave i te au mea meitaki no tetai ke. Inara e rauka ai te mareka anga a Iehova, kia akamori tatou iaia i te tu tana e mareka ra, e kia rauka tetai pirianga ketaketa kiaia.

E rauka ai teia, ka anoanoia tatou kia inangaro tikai ia Iehova. Mei ta tatou turuturu anga i tetai aʼi kia kā, na te tuku anga i te vaie ki runga, ka inangaro ua rai tatou i te Atua, na te apii putuputu anga i tana Tuatua, te akamanako oonu i te reira, e te tamou marie i te pure. (Salamo 1:2; Roma 12:12) E ka akakeu teia aroa ia tatou kia akamareka ia Iehova i te au taime ravarai. Ka akakeu katoa teia ia tatou kia tataraara tikai i to tatou tarevake e kia pati kia Iehova kia akakore mai ia tatou. Kare i reira tatou e aite kia Rehoboama, mari ra ka vai tiratiratu ki te akamori anga mou.—Iuda 20, 21.

^ para. 9 No to Solomona tiratiratu kore, kua karanga takere te Atua e ka aaeia te patireia e rua kopu.—1 Ariki 11:31.