TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tiunu 2017

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Tiurai 31 kia Aukute 27, 2017.

Akapumaana a Iehova ia Tatou i te au Timataanga Ravarai

Eaa te au turanga ngata ka aro atu te au Kerititiano i roto i te oraanga akaipoipo e te ngutuare? Me na roto koe i teia manamanata, akapeea koe me rauka te akapumaana mei te Atua?

Akamou i to Ngakau ki Runga i te Apinga Pae Vaerua

Eaa te au apinga ta tatou ka akaperepere, e akapeea me rave i teia?

Akamou i to Mata ki Runga i te Maroanga Maata

Eaa te maroanga maata ta te tangata e aro atu nei? Eaa ra i puapinga ai noou kia kite i te reira?

Turu i to Iehova tu Ngateitei!

Eaa te tuke ki toou oraanga me kite koe e ko Iehova te tika kia tutara i teia ao?

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa ra a Iesu i kapiki ei i te aronga okooko tei oko i te au manu i ko i te iero e “aronga keia”?

Rapakau Ainei Koe i te Manamanata ma te Au?

Inangaro maata te tangata i te au. Noatu ra, me aro atu i te au manamanata i to ratou turanga me kore tu parau, manganui te ka kopae i te akatupu au. Akapeea koe me kopae i teia manamanata?