Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Taokotaianga Rekareka e te Akamaaraanga

Taokotaianga Rekareka e te Akamaaraanga

“I na oki, te meitaki e te mataora, kia noo katoa . . . ma te tau tikai!”—SALAMO 133:1.

AU IMENE: 149, 30

1, 2. I te mataiti 2018, eaa te akakoroanga te ka taokotai ia tatou na roto i tetai tu umere, e no teaa ra? (Akara i te tutu mua.)

IA Mati 31, 2018, e mirioni ua atu au tangata takapini i teianei ao te ka aere ki tetai akakoroanga e tupu ua ana okotai taime i te mataiti. I muri ake i te opu anga o te rā, ka aravei te Au Kite o Iehova e tetai pae no te akamaara i te atinga o Iesu no tatou. I te au mataiti tataki tai, ka akataokotai te Akamaaraanga o te matenga o Karaiti i te tangata na roto i tetai tu umere maata atu i tetai akakoroanga i te enua nei.

2 Papu e te mataora tikai ra a Iehova raua ko Iesu me kite mai raua i te mirioni ua atu tangata e aere ra ki teia angaanga takake e tupu ra i te au ora tataki tai, takapini i teianei ao. Te akataka ra te Pipiria i te “aronga maata rava, kare takiri e pou kia tatau, no te pa enua ravarai, e te au kopu ravarai, e te au iti-tangata ravarai, e te au reo katoa oki,” te kapiki anga: “No to tatou Atua te ora, tei noo ki rungao i te terono, e no te Punua-mamoe.” (Apokalupo 7:9, 10) E mataora tikai te kite e i  te au mataiti tataki tai i ko i te Akamaaraanga, e manganui te tangata tei akangateitei ia Iehova e Iesu no te au mea meitaki rava ta raua i rave!

3. Eaa te au uianga te ka pauia i roto i teia atikara?

3 I roto i teia atikara, ka kite koe i te au pauanga ki teia au uianga e ā: (1) Akapeea au i te akapapa anga no te Akamaaraanga kia puapinga tikai au mei te reira? (2) Na roto i teea au mataara e riro ei te Akamaaraanga ei tauturu i te iti tangata katoatoa o te Atua kia taokotaiia? (3) Eaa taku ka rauka i te rave kia turu i te tu taokotai i rotopu i te iti tangata o te Atua? (4) E Akamaaraanga openga ainei tetai te ka raveia? Me koia ia, aea?

AKAPEEA TATOU E PUAPINGAIA AI ME TAE KI TE AKAMAARAANGA?

4. Eaa i puapinga ai kia tae tatou ki te Akamaaraanga?

Te kite maira a Iehova e Iesu i te tangata okotai tei rave i tana ka rauka kia tae ki te Akamaaraanga

4 No teaa i puapinga ai kia tae tatou ki te Akamaaraanga? Okotai tumu, na te aere anga ki te au uipaanga e ravenga teia no te akamori ia Iehova. Ka papu ia tatou, te kite maira a Iehova e Iesu i te tangata okotai tei rave i tana ka rauka kia tae ki teia uipaanga puapinga rava atu o te mataiti. Inangaro tatou kia kite mai a Iehova e Iesu e tei ko tatou i te Akamaaraanga, me kare e tumu puapinga kia arai ia tatou kia tae. Me akaari ta tatou e rave ra e e puapinga te au uipaanga kia tatou, ka oronga tatou okotai akaou tumu maata kia vai ua rai to tatou ingoa ki roto i tana “buka manakoanga.” Kua kapiki katoaia teia puka e ko “te buka ora.” Tei roto te ingoa o te aronga katoatoa ta Iehova i inangaro i te oronga i te ora mutu kore.—Malaki 3:16; Apokalupo 20:15.

5. I te au epetoma i mua ake i te Akamaaraanga, akapeea tatou ‘te kimi matatio anga ia tatou uaorai i to tatou akarongo’?

5 I te au epetoma i mua ake i te Akamaaraanga, ka akapou tatou i te tuatau no te pure e te akamanako meitaki mei teaa tikai te ketaketa o to tatou pirianga kia Iehova. (E tatau ia 2 Korinetia 13:5.) Akakite te apotetoro ko Paulo ki te au Kerititiano: “E kimi matatio ia kotou uaorai i to kotou akarongo.” Akapeea tatou me rave i te reira? Ka ui tatou: ‘Te irinaki tikai ainei au e ko teia te akaaerenga anake ta Iehova i iki kia rave i tona anoano? Te rave ra ainei au i taku ka rauka kia tutu aere e te apii i te nuti meitaki? Te riro ra ainei taku e rave ra ei akaari e te irinaki tikai ra au e te noo nei tatou i te au rā openga e te vaitata maira te openga o ta Satani tutara? E ketaketa ainei toku irinaki ia Iehova e Iesu mei te taime i akamata ai au i te tavini ia Iehova?’ (Mataio 24:14; 2 Timoteo 3:1; Ebera 3:14) Na te akamanako anga i te pauanga ki teia au uianga, ka tauturu teia kia “akara matariki” ia tatou uaorai.

6. (a) Eaa te ravenga anake no tatou kia rauka te ora mutukore? (e) Akapeea tetai tangata pakari te akapapa anga no te Akamaaraanga i te au mataiti tataki tai, e akapeea e rauka ai ia koe kia pera katoa?

6 Okotai mataara ka rauka ia koe i te akapapa no te Akamaaraanga, na te tatau anga e te manakonako anga i te au atikara te ka akamārama te tumu i puapinga ai teia akakoroanga. (E tatau ia Ioane 3:16; 17:3.)  Te ravenga anake kia rauka ia tatou te ora mutukore koia oki kia kite ia Iehova e kia akarongo ki tana Tamaiti, ko Iesu. Ei akapapa no te Akamaaraanga, ka rauka ia tatou i te iki i te au apiianga te ka tauturu kia piri vaitata kia raua. No tetai tuatau roa, ko teia ta tetai taeake tei riro ei tangata pakari i rave. Kua roa tona koi anga mai i te au atikara Punanga Tiaki tei uriuri i te Akamaaraanga e te aroa tei akaariia mai e Iehova e Iesu. I te au epetoma i mua ake i te Akamaaraanga, ka tatau akaou aia i teia au atikara e ka akamanako meitaki i te tumu i puapinga tikai ei teia akakoroanga. Tetai taime ka tapiri atu aia i tetai akaou nga atikara ki tana putunga. Ka tatau katoa aia ma te akamanako oonu i te tatau anga Pipiria no te Akamaaraanga. Karanga teia tangata pakari e na te rave anga i teia, te apii ra aia i te au mea ou i te mataiti tataki tai. Tei puapinga rava atu, ka tupu maata atu tona inangaro ia Iehova e Iesu na roto i tana e apii ra. Me apii koe mei teia, ka inangaro maata katoa koe ia Iehova e Iesu. Ka akameitaki maata atu koe i ta raua i rave, e ka puapinga maata atu koe mei te Akamaaraanga.

KA TAUTURU TE AKAMAARAANGA IA TATOU KIA TAOKOTAI

7. (a) Eaa ta Iesu i pure i te po o te Kaikai Anga Aiai mua a te Atu? (e) Eaa te akaari maira e kua pau a Iehova i ta Iesu pure?

7 I te po o te Kaikai Anga Aiai mua a te Atu, kua rave a Iesu i tetai pure puapinga. Kua pure aia i te tu taokotai akaperepereia tei rauka ia raua ko tona Metua. Kua pure katoa a Iesu e kia taokotaiia tana au pipi katoatoa mei te reira rai. (E tatau ia Ioane 17:20, 21.) Kua pau papu mai a Iehova i te reira pure a tana Tamaiti akaperepere. Tei puapinga rava atu i tetai uipaanga, te akataka meitaki maira te Akamaaraanga e kua taokotaiia te Au Kite o Iehova. I te reira rā, e mirioni ua atu tangata no te au enua ma te pakiri tukeke ka aravei kapiti takapini i teianei ao e ka akaari e te irinaki ra ratou e kua tono mai a Iehova i tana Tamaiti. I tetai au ngai, e mea tuke rava i te kite i te au katiri tangata tukeke e uipa kapiti ra no tetai akonoanga, e me kite ratou i te reira, karanga tetai pae e tau kore te reira. Inara kare a Iehova e Iesu e manako akapera ana. Kia raua, e apinga manea to tatou tu taokotai i ko i te Akamaaraanga.

8. Eaa ta Iehova karere i oronga kia Ezekiela?

8 Ei iti tangata no Iehova, kare tatou e poitirere e te taokotaiia ra tatou mei teia te tu. Kua totou a Iehova i teia taokotaianga i roto i tana karere kia Ezekiela. Kua akakite aia kia Ezekiela kia apai e rua rakau, okotai rakau “na Iuda” e tetai “na Iosepha,” e kia kapiti ia raua kia taokotai. (E tatau ia Ezekiela 37:15-17.) Kua akataka te “Au Uianga a te Aronga Tatau” o Te Punanga Tiaki o Tiurai 2016 e: “Na roto i tana peroveta ko Ezekiela, kua totou a Iehova e ka oki tona iti tangata ki te Enua Taputouia e ka taokotai ratou ei okotai iti tangata. Kua akakite katoa te reira totou e ko te aronga tei akamori i te Atua i te tuatau openga ka taokotai ratou ei okotai iti tangata.”

9. I te au mataiti tataki tai i ko i te Akamaaraanga, akapeea tatou te kite anga i te tu taokotai tei totouia e Ezekiela?

9 I te akamata anga o te mataiti 1919, kua akamata a Iehova i te akaaere e te taokotai mai i te aronga akatainuia. Kua aite ratou mei te rakau “na Iuda.” I reira, e maata ua atu te tangata e manakonakoanga to ratou kia noo i te enua nei e tuatau ua atu tei akamata i te piri atu ki te aronga akatainuia.  Te aronga e manakonakoanga to ratou no te enua, kua aite ratou mei te rauka “na Iosepha.” Kua taputou a Iehova kia kapiti i teia nga rakau e rua e “ka akariro atu ei ia [raua] ei rakau okotai” i tona rima. (Ezekiela 37:19) Kua akariro aia i te aronga akatainuia e te “mamoe ke atu” ei “okotai oki anana.” (Ioane 10:16; Zekaria 8:23) I teia rā, te taokotaiia ra nga pupu ma te tavini kapiti ia Iehova. Okotai o ratou Ariki ko Iesu Karaiti, tei kapikiia e ko to te Atua “tavini ko Davida” i roto i ta Ezekiela totou. (Ezekiela 37:24, 25) I te au mataiti tataki tai i ko i te Akamaaraanga, me aravei kapiti tatou kia akamaara i te matenga o Iesu, ka kite tatou i te tu taokotai o nga pupu e rua mei tei totouia e Ezekiela. Inara eaa ta tatou tataki tai ka rave no te akono e te turu i te tu taokotai o te iti tangata o te Atua?

EAA TA TATOU TATAKI TAI KA RAVE NO TE TURU I TE TU TAOKOTAI?

10. Akapeea tatou me turu i te tu taokotai i roto i te iti tangata o te Atua?

10 Eaa te ravenga mua ka rauka ia tatou i te turu i te tu taokotai i roto i te iti tangata o te Atua? Na te angaanga pakari anga kia vai akaaka. Ia Iesu i te enua nei, kua akakite aia ki tana au pipi kia vai akaaka. (Mataio 23:12) I te maata anga o te taime, te manako ra te tangata i teianei ao e puapinga atu ratou i tetai ke. Inara me e tu akaaka to tatou, ka akangateitei tatou i te au taeake te arataki ra i te putuputuanga e ka akarongo ki ta ratou  aratakianga. I reira te putuputuanga e taokotai ei. Tei puapinga rava atu, me vai akaaka tatou, ka akamareka tatou i te Atua no te mea ka “patoi te Atua i tei nengonengo, e oronga mai i te meitaki no tei akaaka.”—1 Petero 5:5.

11. Akapeea te akamanako anga i te manga e te wina tei taangaangaia i ko i te Akamaaraanga me tauturu ia tatou kia turu i te tu taokotai?

11 Eaa te rua o te ravenga ka rauka ia tatou i te turu i te tu taokotai? Na te akamanako meitaki anga i te aiteanga tikai o te manga e te wina. Ka tau tatou kia rave i teia i mua roa ake i te po tikai o te Akamaaraanga. (1 Korinetia 11:23-25) Te akatutu ra te manga opue kore i te kopapa apa kore ta Iesu i oronga ei atinga. Te akatutu ra te wina muramura i tona toto. Inara ka anoanoia tatou kia mārama maata atu i teia au tika puapinga. Ka anoanoia tatou kia akamaara i to Iesu atinga oko ei nga apinga aroa maata roa atu. Kua oronga mai a Iehova i tana Tamaiti no tatou, e kua oronga puareinga ua mai a Iesu i tona oraanga no tatou. Me akamanako tatou i to raua aroa, ka akakeuia tatou kia inangaro ia raua. E ka riro to tatou aroa katoatoa no Iehova ei akaketaketa i to tatou tu taokotai.

Me akakore tatou i te ara a tetai ke, te turu ra tatou i te tu taokotai (Akara i te parakarapa 12, 13)

12. I roto i te tua o te ariki e tona au tavini, akapeea a Iesu te akataka meitaki anga e ka inangaro a Iehova ia tatou kia akakore i tetai ke?

12 Eaa te toru o te ravenga ka rauka ia tatou i te turu i te tu taokotai? Na te akakore puareinga ua i te ara a tetai ke. Me rave tatou i teia, te akaari ra tatou ma te akameitaki e ka akakore a Iehova i ta tatou uaorai ara na roto i to Iesu atinga. Kia akaari i te puapinga kia akakore, kua akakite a Iesu i te tua no runga i tetai ariki e tona au tavini. E tatau ia Mataio 18:23-34 e e ui kia koe uaorai: ‘Te akakeuia ainei au kia rave i ta Iesu i apii? E tu akakoromaki ainei e te mārama toku i te au taeake e te au tuaine? Kua papa ainei au i te akakore i te aronga tei akariri mai iaku?’ E tika te vaira te au ara tei kino roa atu i tetai. E tetai au ara ka ngata tikai ia tatou i te akakore ei aronga apa ua. Inara te apii maira te tua a Iesu i ta Iehova ka anoano ia tatou kia rave. (E tatau ia Mataio 18:35.) Te akataka meitaki maira a Iesu e kare rava a Iehova e akakore ia tatou me kare tatou e akakore i to tatou taeake me kua tataraara tikai ratou. Kia akamanako meitaki tatou i teia. Ei paruru e te akono i to tatou tu taokotai akaperepereia, ka anoanoia tatou kia akakore i tetai ke mei ta Iesu i apii ia tatou.

13. Akapeea tatou me turu i te tu taokotai me akatupu tatou i te ‘au ki tetai ke?

13 Me akakore tatou i tetai ke, ka akono tatou i te tu au i rotopu i to tatou au taeake e te au tuaine. Karanga te apotetoro ko Paulo e kia angaanga pakari tatou kia vai taokotai tetai e tetai ma te au. (Ephesia 4:3) No reira i te tuatau o te Akamaaraanga, e i taua po tikai, e akamanako oonu akapeea koe i te akono anga i tetai ke. E ui kia koe uaorai: ‘Te taka meitaki ainei ki te aronga tei kite iaku e kare au e noo riri ua ki te aronga tei akariri mai iaku? Te kite maira ainei te tangata e te tauta pakari ra au i te akatupu i te ‘au e te turu i te tu taokotai?’ E au uianga puapinga teia kia akamanako.

14. Akapeea tatou te akaari anga e “te tauturu [ra tatou] tetai i tetai ma te aroa”?

14 Eaa te ā o te ravenga ka rauka ia tatou i te turu i te tu taokotai? Na te aru anga i to Iehova tu kia akaari i te aroa. (1 Ioane 4:8) Kare rava tatou e tuatua, “Penei ka anoanoia au kia aroa i toku au taeake, inara kare au e anoanoia kia reka ia ratou.” Me manako  tatou mei teia te tu, kare i reira tatou e aru ana i te ako a Paulo i “te tauturu anga atu tetai i tetai ma te aroa.” (Ephesia 4:2) Kare a Paulo i tuatua ua i “te tauturu anga atu tetai i tetai” mari ra kia rave katoa tatou “ma te aroa.” Te vaira te tuke. E tukeke te tu tangata i roto i ta tatou putuputuanga, e te akavaitata ra a Iehova ia ratou katoatoa kiaia. (Ioane 6:44) No reira te kite tikai ra aia i te au tumu meitaki kia inangaro ia ratou. Me te tau ra to te Atua aroa no to tatou au taeake e te au tuaine, eaa i reira tatou ka tuatua ai e kare ratou e tau kia inangaroia e tatou? Ka tau tatou kia aruaru i te inangaro ia ratou mei ta Iehova i anoano ia tatou kia rave.—1 Ioane 4:20, 21.

AEA TE AKAMAARAANGA OPENGA?

15. Akapeea tatou e kite ei e Akamaaraanga openga tetai?

15 A tetai rā, ka tae tatou ki te Akamaaraanga openga. Akapeea tatou e kite ei? Karanga a Paulo ki te au Kerititiano akatainuia e me akamaara ratou i te matenga o Iesu i te au mataiti tataki tai, “kua akakite ïa kotou i te matenga o te Atu, e tae ua mai aia ra.” (1 Korinetia 11:26) I roto i tana totou no runga i te tuatau openga, kua tuatua katoa a Iesu no runga i tona “aere anga mai.” Te tuatua anga no runga i te mate maata te aere maira kare e roa atu, karanga aia: “E kiteaʼi te akairo o te Tamaiti a te tangata ki runga i te rangi: e ei reira te au kopu-tangata ravarai o te ao nei e aue ei, kia kite ratou i te Tamaiti a te tangata i te aere anga mai na roto i te tiao rangi, ma te mana, e te kakā maata. E nana e akaunga i tana au angela ma te pu tangi maata ra, e na ratou e akaputuputu i tona aronga ikiia ra, no nga rua matangi e a katoa, no tetai pae rangi, e tae ua atu ki tetai pae.” (Mataio 24:29-31) Ka “akaputuputu [a Iesu] i tona aronga ikiia” me apai aia ki te rangi te au Kerititiano akatainu katoatoaia e vaira rai i te enua nei. Ka tupu te reira i muri ake i te akamata anga o te mate maata e i mua ake i te tamaki o Aramakito. I tera tamaki anga, ka tamaki atu a Iesu e te 144,000 i te au ariki o te enua nei e ka re ratou. (Apokalupo 17:12-14) Te Akamaaraanga openga ta tatou ka akono i mua ake i to Iesu “aere anga mai” i te akaputu i te aronga tei ikiia, ko te mea opengaia.

16. Eaa koe ka anoanoia ai kia tae ki te Akamaaraanga i teia mataiti?

16 E tauta kia tae ki te Akamaaraanga te ka raveia ia Mati 31, 2018. E pati kia Iehova kia tauturu ia koe kia rave i taau tuanga kia noo taokotai ua tona iti tangata. (E tatau ia Salamo 133:1.) A tetai rā, ka aere tatou ki te Akamaaraanga no te taime openga. E tae ua mai taua rā ra, e akaari ua tatou e mea akaperepere to tatou taokotai anga manea i te au mataiti ravarai i ko i te Akamaaraanga.