TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Tepetema 2016

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Okotopa 24 kia Noema 27, 2016.

“Auraka e Parukaua to Rima”

Akapeea a Iehova te akamaroiroi anga i tona au tavini? Akapeea koe me rave katoa i teia?

E Aruaru ua Atu Kia Rauka te Akameitakianga a Iehova

Maata te araianga ta te iti tangata o te Atua ka aro atu ei akamareka iaia. Noatu ra ka rauka ia ratou te re!

Akakakā ra Ainei Taau Akamanea Anga i te Atua?

Na te au kaveinga Pipiria e arataki ia koe.

E te au Mapu, Akamatutu i to Kotou Akarongo

Taomiia ainei koe kia aru i te au irinakianga mei te au mea tupu ua mai, kare i te mea angaia mai? Me koia, noou teia atikara.

E te au Metua, Tauturu i ta Kotou Tamariki Kia Matutu te Akarongo

E ngata ainei taau apainga te apii i taau tamariki kia akamatutu i to ratou akarongo? E a takainga te ka tauturu.

Au Uianga a te Aronga Tatau

Eaa “te tuatua a te Atua” ia Ebera 4:12 e karanga ra e ‘e mea ora e te ririnui’?