Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Rekareka​—E tu no ko Mai i te Atua

Te Rekareka​—E tu no ko Mai i te Atua

E INANGARO ana te tangata kia mataora ratou. Inara tei roto tatou i te au rā openga, e maata te manamanata o te katoatoa tei ngata roa i te akono. (2 Timoteo 3:1) Kare tetai pae e rekareka akaou ana no te mea kua akono tau koreia ratou, kua makiia, kua ngere i te ngai angaanga, me kore kua mate tei akaperepereia. Kare tetai pae e rekareka akaou no te mea e apinga tetai kua tupu ana tei akatupu i te manamanata me kore te maromaroa. Ka taitaia katoa te aronga e akamori ra ia Iehova e ka ngaro aere to ratou rekareka. Me kua tupu teia kia koe, akapeea e rauka akaou mai ei toou tu rekareka?

I te pau i teia uianga, ka anoanoia tatou na mua kia mārama eaa te tu rekareka tikai e akapeea tetai pae te tamou anga i to ratou tu rekareka noatu to ratou au manamanata. E i muri ake, ka kite mai tatou akapeea me tamou i to tatou rekareka e kia akamaata atu i te reira.

EAA TE REKAREKA?

Kare te tu rekareka i aite ki te tu maoraora. E akamanako ana i teia: Penei ka kata maata tetai tangata kona kava. Inara me rangi marie aia, kare aia e kata akaou e penei ka kite mai e te vai ua ra tona au manamanata. E taime poto ua tona tu maoraora e kare i te tu rekareka tikai.—Maseli 14:13.

I tetai tua, ko te rekareka e tu meitaki rava te reira i roto i to tatou ngakau me rauka mai, me kore me tapapa tatou i tetai apinga meitaki. Kia rauka te rekareka, tona aiteanga kia mataora tatou noatu te au turanga meitaki me kore te kino. (1 Tesalonia 1:6) Te tika ka taitaia tatou i tetai apinga, inara ka vai rai to tatou tu rekareka. Ei akaraanga, kua takinokinoia te au apotetoro no te mea te akakitekite ra ratou no runga ia Iesu. Inara “aere atura ratou mei te aroaro atu o te Sunederi, ma te rekareka, i te mea, no tona ingoa i manakoiaʼi ratou e tau ia ratou taua takinga-kino ra.” (Angaanga 5:41) Kare ratou i rekareka no te mea kua takinokinoia, mari ra kua vai tiratiratu ratou ki te Atua.

Kare tatou i anauia mai ma teia tu rekareka e kare katoa e rauka ua mai te reira. Eaa te tumu? No te mea e tuanga te rekareka tikai no te ua o te vaerua tapu o te Atua. Ka tauturu te vaerua o te Atua ia tatou kia “akatangata ou,” tei kapiti mai te tu rekareka. (Ephesia 4:24; Galatia 5:22) E me rauka ia tatou te tu rekareka, ka māmā i reira i te autu atu i to tatou manamanata.

AU AKARAANGA KIA ARU TATOU

Inangaro a Iehova i te kite i te au mea meitaki kia tupu i te enua nei, kare ko te au mea kino e kite nei tatou. Inara noatu e te rave ra te tangata i te au mea kino tikai, kare to Iehova tu rekareka e kore ana. Karanga te Pipiria: “Te ririnui e te mataora tei tona ïa ngai.” (1 Paraleipomeno 16:27) Kapiti mai, te rekareka ra a Iehova i te au angaanga meitaki a tona au tavini e rave ra.—Maseli 27:11.

Ka aru e ka tauta tatou kia aite mei ia Iehova rai me kare to tatou tu rekareka e kore, e me kare te au apinga e tupu ki ta tatou i tapapa. Ma te kore e manamanata i te reira, ka rauka ia tatou i te akamanako i te au mea meitaki tei rauka ia tatou i  teianei ma te tiaki marie i te au mea meitaki atu a te tuatau ki mua. *—Akara i te tataanga rikiriki i raro.

E maata te au akaraanga i roto i te Pipiria no te aronga tei tamou i to ratou tu rekareka noatu e maata to ratou manamanata. Kua tamou rai a Aberahama i tona tu rekareka noatu ka rokoia tona oraanga e te kino, e me ka akatupu te au tangata i tetai manamanata kiaia. (Genese 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Akapeea aia te rave anga i teia? Na te akamanako anga i tona manakonakoanga kia noo ki roto i te ao ou i raro i ta te Mesia ra tutara. (Genese 22:15-18; Ebera 11:10) Karanga a Iesu: “I rekareka ana oki to kotou metua ko Aberahama i toku nei tuatau kia kite aia.” (Ioane 8:56) Ka aru tatou ia Aberahama me akamanako ua rai tatou i te tu rekareka ka rauka a te tuatau ki mua.—Roma 8:21.

Kua ketaketa katoa te akarongo o Paulo raua ko Sila e kua tamou i to raua rekareka noatu te au manamanata ta raua i na roto. Ei akaraanga, i muri ake i to raua papaia anga e kua peiia ki roto i te are auri, kua “imene atura ma te akameitaki i te Atua.” (Angaanga 16:23-25) Kua akakoromaki raua i to raua mamae no te mea kua akamanako ua rai raua ki ta te Atua au taputou no te tuatau ki mua. E te kite anga e kua papaia raua no te aru ia Karaiti ei pipi nana i rauka ai ia raua te rekareka. Ka aru tatou ia Paulo raua ko Sila me akamaara tatou i te au mea meitaki ka rauka mai me tavini tiratiratu tatou i te Atua.—Philipi 1:12-14.

I teia tuatau katoa, e maata te au akaraanga o te au taeake e te au tuaine tei tamou i to ratou rekareka noatu te au manamanata. Ei akaraanga, ia Noema 2013, kua takore te Uriia Maata ko Haiyan tere atu i te 1,000 kainga o te Au Kite o Iehova i te Philippines. Karanga a George, kua takore takiriia tona are i te oire ko Tacloban: “Noatu eaa tei tupu, te mataora nei rai te au taeake. E mea ngata iaku i te akakite atu i to matou tu rekareka.” Me akamanako tatou i te au mea ta Iehova i rave no tatou ma te akameitaki ua atu rai iaia, ka vai rai to tatou rekareka noatu te au manamanata maata ka tupu mai. Eaa atu ta Iehova i oronga mai ei tumu no tatou kia rekareka?

TUMU NO TATOU KIA REKAREKA

Te tumu maata no to tatou tu rekareka koia oki ko to tatou pirianga kia Iehova. Kua kite tatou i te Ariki o te ao e pini ua ake. Koia to tatou Metua, Atua, e te Oa!—Salamo 71:17, 18.

Mareka katoa tatou e kua oronga mai a Iehova i te ora kia tatou e kia mataora i te reira. (Koheleta 3:12, 13) No te mea kua arataki aia ia tatou kiaia, ka mārama tatou i tona anoano no tatou e ka kite akapeea e meitaki ei to tatou oraanga. (Kolosa 1:9, 10) Inara, kare te maata anga o te tangata i mārama eaa te akakoroanga o te oraanga. Kia kite maata i te tuke, kua tata a Paulo: “‘Ko te au mea kare i akaraia e te mata ra, kare i akarongoia e te taringa, kare oki i o ki roto i te ngakau o te tangata ra, ko ta te Atua ïa i vaio no te aronga i inangaro iaia ra.’ Kua akakite maira te Atua ia tatou i taua au mea ra i tona vaerua.” (1 Korinetia 2:9, 10) Te mārama anga i to Iehova anoano e tona akakoroanga, ka akatupu te reira i te rekareka kia tatou.

E maata ua atu rai ta Iehova i rave no tatou. Kua akanoo aia i tetai ravenga kia rauka i te akakore i ta tatou au ara. (1 Ioane 2:12) Kua oronga mai aia i te manakonakoanga no te ora mutukore i roto i te ao ou e vaitata maira. (Roma 12:12) E pera i teia tuatau, kua oronga mai a Iehova i te au taeake e manganui kia akamori kapiti tatou iaia. (Salamo 133:1) Ka paruru katoa aia ia tatou mei ia Satani e te au temoni. (Salamo 91:11) Me akamanako ua rai tatou i teia au apinga manea tikai ta Iehova i oronga mai, ka maata atu to tatou rekareka.—Philipi 4:4.

AKAPEEA E RAUKA MAATA AI TE REKAREKA

Ka rauka ainei i tetai Kerititiano tei rauka iaia te tu rekareka i te akamaata atu i te reira? Karanga a Iesu: “I karanga atu au kia kotou i teianei au tuatua, kia vai rai toku mareka ia kotou, e kia ki  tikai oki kotou na i te rekareka.” (Ioane 15:11) Te akaari maira teia e ka rauka maata ua mai ia tatou te rekareka. Ka rauka ia tatou i te akaaite i te rekareka ki tetai ai. Me inangaro tatou kia vera atu te ai, ka anoanoia tatou kia tuku maata atu i te vaie. E akamaara: Ka tauturu te vaerua tapu ia tatou kia rauka te rekareka. No reira me ka inangaro tatou kia maata atu to tatou rekareka, ka anoanoia tatou kia pati ua rai no te vaerua tapu o te Atua na roto i te pure. Ka anoano katoaia tatou kia akamanako oonu ki runga i te Pipiria, tei akauruia e te vaerua tapu.—Salamo 1:1, 2; Luka 11:13.

Ko tetai atu apinga te ka oronga maata mai i te rekareka kia tatou koia oki kia rave putuputu i te au angaanga te ka akamareka ia Iehova. (Salamo 35:27; 112:1) Eaa te tumu? Karanga te Pipiria e kua angaia tatou e “ko te Atua te mataku atu, e akono oki i tana au akauenga: ko ta te tangata katoa ïa e pini ua ake.” (Koheleta 12:13) Kua angaia tatou no te rave i to te Atua anoano.No reira me tavini tatou ia Iehova, ka rekareka tikai tatou i te oraanga. *—Akara i te tataanga rikiriki i raro.

TE AU PUAPINGA O TE REKAREKA

Me maata mai to tatou rekareka, e maata te au puapinga ka kite katoa tatou. Ei akaraanga, ka rekareka maata atu a Iehova ia tatou me tavini ua rai tatou iaia ma te rekareka noatu to tatou au manamanata. (Deuteronomi 16:15; 1 Tesalonia 5:16-18) Pera katoa, no te mea kua rauka ia tatou te rekareka mou tikai, kare tatou e manako e ko te au apinga materia te mea puapinga rava atu i roto i te oraanga. Mari ra, ka tauta tatou i te akaatinga maata atu ia tatou no te Patireia o te Atua. (Mataio 13:44) E me kite tatou i te meitaki no te rave angaanga maata na Iehova, ka maata atu to tatou rekareka, ka mataora tatou ia tatou uaorai, e ka mataora katoa tetai aronga ke atu.—Angaanga 20:35; Philipi 1:3-5.

Pera katoa, ko te maata atu i to tatou rekareka, ko te meitaki atu ïa to tatou oraanga pae kopapa. Karanga te Pipiria: “E meitaki to te ngakau rekareka mei te vairakau ra.” (Maseli 17:22) Kua tuatua tetai tangata apii i te oraanga pae kopapa i ko i tetai Apii Teitei o Nebraska i Marike tei rotai ki ta te Pipiria. Karanga aia: “Me kua mataora e kua mareka koe i toou oraanga i teianei, ka meitaki atu toou oraanga pae kopapa i te tuatau ki mua.”

No reira, noatu e te noo nei tatou i roto i tetai tuatau taitaia, ka rauka rai ia tatou te rekareka mou tikai me rauka ia tatou te vaerua tapu na roto i te pure, apii, e te akamanako anga i te Tuatua a te Atua. Ka maata atu te rekareka ka rauka katoa mai ia tatou, me akamanako tatou i te au apinga meitaki ta Iehova i oronga mai i teianei, me aru tatou i te akarongo o tetai ke, e me tauta i te rave i to te Atua anoano. I reira ka kite tatou i ta Salamo 64:10 i akataka mai: “Ka rekareka te aronga tuatua-tika ra ia Iehova, e ka irinaki iaia.”

^ para. 10 Ka uriuri tatou i te tu akakoromaki i roto i te atikara no teia tuanga o ‘te ua o te vaerua.’

^ para. 20 No tetai ravenga ke mai kia rauka maata te rekareka, akara i te pia “ Ravenga ke no te Akamaata i te Rekareka.”