TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Peperuare 2016

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Aperira 4 kia Me 1, 2016.

Kapiki a Iehova Iaia e ko “Toku Oa”

Ka inangaro koe kia riro ei oa no Iehova? Akara i te akaraanga o Aberahama.

Aru i to Iehova au Taeake Piri Vaitata

Akapeea a Ruta, Hezekia, e Maria te akatupu i te pirianga vaitata ki te Atua?

Akapapu i Toou Uaorai tu Tiratiratu Kia Iehova

Ka tauturu to Ionatana akaraanga ia tatou kia tiratiratu kia Iehova i roto i te au turanga e 4.

E Apii Mei te au Tavini Tiratiratu o Iehova

Akapeea a Davida, Ionatana, Natana e Husai te vai tiratiratu ki te Atua na mua?

TUA ORAANGA

Tauturu a Iehova Iaku Kia Puapinga Taku Tavini Anga Iaia

Tavini a Corwin Robison i te Atua no te 73 mataiti, kapiti mai e 60 i roto i te Betela i Marike.

Kia Tavini ua Atu Rai ia Iehova ma te Rekareka

Me akamanako oonu e toru kaveinga puapinga ka rauka te rekareka.