TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Okotopa 2017

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Noema 27 kia Titema 24, 2017.

“Ei Aroa Rave ra, ei Mea Mou”

Akapeea tatou me akaari e e aroa ngakau tae to tatou, kare e pikikaa?

Apai Mai te Tuatua Mou, ‘i te Tamaki, Kare i te Au’

Eaa te “tamaki” ta Iesu i karanga ka apai mai aia, e eaa ta te reira ka akatupu kia koe?

Au Orama a Zekaria—Te Aiteanga Noou

Pokaikai tuatua rere, vaine i roto i te āriki popaniia, nga vaine e rere ra na roto i te mareva. No teaa te Atua i oronga ai i teia orama umere kia Zekaria?

Paruru te au Kariota e te Korona ia Koe

Maunga veo, kariota tamaki, taunga maata ei ariki. Eaa te orama openga a Zekaria ei akapapu i te iti tangata o te Atua i teia tuatau?

TUA ORAANGA

Akameitakianga me Rave i ta Iehova e Pati Maira

I te 1952, āriki a Olive Matthews e tana tane i tetai patianga kia neke ki Ireland, kia painia ki reira. Akapeea a Iehova te akameitakianga ia raua?

Okotai tu Takinga Meitaki Kerititiano

Akapeea te okotai tu takinga meitaki te tauturu anga i tetai tei patoi kia inangaro i te tuatua mou Pipiria?

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa te peu ngati Iuda tei akatupu ia Iesu kia akaapa i te taputouanga tia?