TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Noema 2018

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Titema 31, 2018 kia Peperuare 3, 2019.

“E Oko i te Tuatua Mou, e Auraka Rava e Oko Akaouia Atu”

Eaa te aiteanga kia oko i te tuatua mou? Me rauka mai te reira, akapeea tatou me mou tamou i te reira?

“Kia Aere au i Taau ra Tuatua Mou”

Akapeea tatou me akaketaketa i te inangaro kia mou piri ki te tuatua mou akaperepere ta Iehova i apii mai?

E Irinaki Kia Iehova Kia Rauka te Ora!

Ka tauturu te puka a Habakuka ia tatou kia noo maru ua noatu to tatou manamanata.

Naai e Akatikatika Ana i Toou Aerenga Manako?

Akapeea to Iehova manako me akatikatika ia koe, kare i to te tangata?

Te Āriki ra Ainei Koe i to Iehova Aerenga Manako?

Eaa ta tatou ka rave me kia kore e akatikatikaia e te manako o teianei ao?