TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Noema 2017

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Titema 25, 2017 kia Tianuare 28, 2018.

E Imene ma te Rekareka!

Me e akama toou i te imene i roto i te putuputuanga, akapeea e rauka ai ia koe te autu i te reira e te akapaapaa ia Iehova?

Te Kimi ra Ainei Koe i te Akapuanga i ko ia Iehova?

Eaa ta te akanoonooanga o te au oire akapuanga e apii maira ia tatou no to te Atua akakore takiri anga i te ara?

E Aru i to Iehova tu Tika e te Aroa Ua

Akapeea te oire akapuanga te akaari mai anga i to Iehova tu aroa ua? Akapeea te reira te akaata anga i tona tu tika tikai?

E Kopae i te Manako o Teianei Ao

Ka arai tatou pouroa i te au manako matauia kia kore e takino i to tatou manako. Akara e rima akaraanga o te manako o teianei ao.

Auraka e Ngere i to Kotou Tutaki

I muri ake te akamaara anga i te au taeake Kerititiano no to ratou manakonakoanga umere, kua oronga mai te apotetoro ko Paulo i te au akamatakiteanga aroa.