Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E te au Metua, te Akamaroiroi ra Ainei Kotou i ta Kotou Tamariki Kia Papetitoia?

E te au Metua, te Akamaroiroi ra Ainei Kotou i ta Kotou Tamariki Kia Papetitoia?

Eaa koe i tavare ei? ka tu, kia bapetizoia koe.”—ANGAANGA 22:16.

AU IMENE: 7, 11

1. Eaa ta te au metua Kerititiano ka akapapu i mua ake ka papetitoia ai ta ratou tamariki?

“KUA pou te tuatau i toku akakiteanga kia Tati e Mami e ka inangaro au kia papetitoia, e kua tuatua putuputu ua mai raua kiaku no te reira. Kua inangaro raua kia papu iaku e e ikianga pakari teia. Ia Titema 31, 1934, kua tae mai te tuatau no teia angaanga puapinga i toku oraanga.” Ta Blossom Brandt te reira i akakite i tona manako anga kia papetitoia. I teia tuatau katoa, ka inangaro te au metua kia tauturu i ta ratou tamariki kia rave i te au ikianga pakari. Me tiaki te tamariki kia papetitoia ma te kore e tumu meitaki no te tiaki, ka takino te reira i te pirianga o te tamariki kia Iehova. (Iakobo 4:17) I mua ake ka papetitoia ai ta ratou tamariki, ka inangaro te au metua pakari i te akapapu e kua papa ta ratou tamariki kia riro ei pipi na Karaiti.

2. (a) Eaa te manamanata ta tetai au akaaere kotinga i kite mai? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

 2 Kua kite mai tetai au akaaere kotinga e maata te tamariki i to ratou mapu ou anga e te mamaata anga kare i papetitoia ake, noatu e kua maata mai ratou i roto i te tuatua mou. Te maata anga o te taime, ka aere teia au mapu ki te au uipaanga, te tutu aere, e kua manako ia ratou uaorai ei Au Kite o Iehova. Noatu ra, kare ratou i akatapu ia ratou uaorai kia Iehova e kare i papetitoia. I tetai tu, kare to ratou metua i manako e kua papa ta ratou tamariki kia papetitoia. I teia atikara, ka uriuri tatou e ā manamanata tei arai i tetai au metua mei te akamaroiroi anga i ta ratou tamariki kia papetitoia.

KUA PAKARI AINEI TE MANAKO O TAKU TAMAITI?

3. Eaa ta te nga metua o Blossom e manata ra?

3 Te nga metua o Blossom, tei taikuia i te parakarapa mua, kua manata raua me kua pakari meitaki a Blossom kia mārama i te aiteanga kia papetito aia. Akapeea te au metua te kite anga me kua papa ta ratou tamariki i te akatapu ia ratou uaorai kia Iehova?

4. Akapeea ta Iesu akaueanga ia Mataio 28:19, 20 te tauturu anga i te au metua i teia tuatau?

4 E tatau ia Mataio 28:19, 20. Kare te Pipiria i akakite mai i te mataiti kia papetitoia tetai. Inara e mea meitaki no te au metua kia akamanako i te aiteanga kia akariro i te tamariki ei pipi. I te reo Ereni, te tuatua kia ‘akariro ei pipi’ i roto ia Mataio 28:19, te aiteanga kia apii i tetai ma te akakoroanga kia tauturu iaia kia riro mai ei pipi. Ko tetai pipi, ka apii e ka mārama i ta Iesu i apii e ka inangaro i te akarongo kiaia. No reira mei to ratou anau anga, ka apii te au metua ia ratou ma te akakoroanga kia akatapu ia ratou uaorai kia Iehova e kia riro ei pipi na Karaiti. E tika, kare te au pepe e papetitoia ana. Noatu ra, te akaari maira te Pipiria e ka kite te tamariki kia mārama e te inangaro i te tuatua mou Pipiria.

5, 6. (a) Eaa ta te akatutuanga Pipiria o Timoteo e arataki ra ia tatou ki tei tupu i tona papetito anga? (e) Eaa te ravenga meitaki no te au metua pakari kia tauturu i ta ratou tamariki?

5 E pipi a Timoteo tei inangaro i te tavini ia Iehova i tona meangiti anga. Karanga te apotetoro ko Paulo e kua akamata a Timoteo i te apii i te tuatua mou no roto mai i te Tuatua a te Atua “mei [tona] tamariki anga mairai.” Kare te tati o Timoteo i tavini ana ia Iehova, inara kua tauturu tona mami e te mama ruau iaia kia inangaro i te Tuatua a te Atua. Tei tupu, kua rauka tona akarongo ketaketa. (2 Timoteo 1:5; 3:14, 15) Penei i tona mapu ou anga me kore e 20 mataiti, kua papa aia no te au angaanga takake i roto i te putuputuanga.—Angaanga 16:1-3.

6 Tukeke te tu o te tamariki. Kare te maata anga e aiteitei ana te pakari. Tetai tamariki ka mārama i te tuatua mou, ka tuku i te au ikianga pakari, e ka inangaro kia papetitoia i to ratou tamariki anga. Tetai pae, penei kare i papa kia papetitoia kia maata roa mai ratou. Kare te au metua pakari e opara i ta ratou tamariki kia papetitoia. Mari ra, ka tauturu i ta ratou tamariki tataki tai kia tere ki mua i te tuatau tau. Ka mataora te au metua me taangaanga ta ratou tamariki ia Maseli 27:11. (E tatau.) Inara kia akamaara ratou i to ratou akakoroanga kia akariro i ta ratou tamariki ei pipi. Ka tau kia ui ratou kia ratou uaorai, ‘Kua rava ainei te pakari o  taku tama kia akatapu iaia uaorai ki te Atua kia papetitoia?’

KUA RAVA AINEI TE PAKARI O TAKU TAMA?

7. Ka anoanoia ainei tetai kia kite i te au apiianga ravarai o te Pipiria i mua ake ka papetitoia ai? Akamārama mai.

Kia apii ua atu te au pipi a Karaiti pera katoa i muri ake i te papetito anga

7 I te au metua e apii ra i ta ratou tamariki, ka tauturu ratou kia mārama meitaki ratou i te tuatua mou. Ka riro teia mārama ei akakeu i te tamariki kia akatapu ia ratou uaorai ki te Atua. Inara kare te aiteanga kia kite ratou i te au apiianga Pipiria ravarai, i mua ake ka rave ei i te akatapu anga kia papetitoia. Kia apii ua atu rai te au pipi a Karaiti pera katoa i muri ake i te papetito anga. (E tatau ia Kolosa 1:9, 10.) No reira eaa te maata tei anoanoia no tetai kia mārama i mua ake ka papetitoia ai?

8, 9. Eaa tei tupu ki te tangata tiaki mouauri i Philipi, e eaa ta tatou ka apii mai mei tona akaraanga?

8 Ka riro te akaraanga o tetai ngutuare tangata i te tuatau i topa ei tauturu i te au metua i teia tuatau. (Angaanga 16:25-33) I te mataiti 50, kua aere a Paulo ki te oire ko Philipi i te rua o tona tere mitinari. Iaia i reira, kua akaapa pikikaaia raua ko Sila, kua tapekaia, e kua tiriaia ki roto i te areauri. I te po, kua tupu tetai ngaruerue enua kino tei akatuera i te au ngutupa o te areauri. Manako te tangata tiaki e kua oro pouroa te au mouauri, e kua inangaro i te tāmate iaia uaorai. Inara kua tāpu a Paulo iaia. I reira kua apii a Paulo e Sila i te tangata tiaki e tona ngutuare tangata no runga i te tuatua mou no Iesu. Kua irinaki ratou i te au mea ta ratou e apii ra no runga ia Iesu e kua kite i te reira ei mea puapinga kia akarongo kiaia. No reira kua papetitoia ratou i taua taime rai. Eaa ta tatou ka apii mai mei to ratou akaraanga?

Penei e vaeau Roma te tangata tiaki tei akangaroi. Kare aia i kite i te tuatua a te Atua. No reira kia riro mai ei Kerititiano, ka anoanoia aia kia apii i te au tuatua mou Pipiria, kia mārama i ta Iehova e umuumu maira i tona au tavini, e ka inangaro i te aru i ta Iesu apiianga. Kua riro tana i apii mai i taua tuatau poto ei tauturu iaia kia inangaro i te papetitoia. E tika, papu kua apii ua atu rai aia i muri ake i tona papetito anga. No reira me akakite atu taau tama e ka inangaro aia kia papetitoia no te mea te inangaro ra aia ia Iehova, e te inangaro ra i te akarongo kiaia, eaa taau ka rave? Penei ka akatika koe iaia kia tuatua ki te aronga pakari kia rauka ia ratou i te akara me ka tau aia kia papetitoia. * (Akara i te tataanga rikiriki i raro.) Mei te au Kerititiano papetito katoatoa, ka apii ua atu rai aia no runga ia Iehova i tona puke ra, e tuatau ua atu.—Roma 11:33, 34.

EAA TE APIIANGA MEITAKI RAVA ATU NA TAKU TAMA?

10, 11 (a) Eaa te manako o tetai au metua? (e) Eaa tikai te ka paruru i tetai tama?

10 Te manako ra tetai pae metua e mea meitaki kia papetitoia ta ratou tamariki i  muri ake me rauka tetai apiianga teitei e tetai angaanga meitaki. Penei e au manako meitaki teia no te au metua, inara ka tau kia ui kia ratou uaorai: ‘Ka tauturu ainei te reira i taku tama kia meitaki rava atu? Te aru ra ainei teia ki ta tatou i apii i roto i te Pipiria? Akapeea ta Iehova inangaro anga ia tatou kia taangaanga i to tatou oraanga?’—E tatau ia Koheleta 12:1.

11 E mea puapinga i te akamaara e kare teianei ao e te au apinga e rotai ana ki ta Iehova e inangaro maira e te manako maira. (Iakobo 4:7, 8; 1 Ioane 2:15-17; 5:19) Ko tetai pirianga vaitata kia Iehova te paruru anga meitaki rava atu no tetai tama mei ia Satani, teianei ao, e te manako kino o teianei ao. Me tuku te au metua i te apii e te ngai angaanga meitaki ki te ngai mua i te oraanga, penei ka irinaki te tamariki e e puapinga rava atu te au mea o teianei ao i to ratou pirianga kia Iehova. E mea tumatetenga teia. Ei au metua aroa, ka inangaro ainei koe i teianei ao kia apii i taau tamariki, te ka akariro iaia kia mataora? Te ravenga anake e puapinga ai ma te rekareka tikai, koia oki kia tuku ia Iehova ki te ngai mua i to tatou oraanga.—E tatau ia Salamo 1:2, 3.

AKAPEEA ME KA RAVE TAKU TAMAITI I TE ARA?

12. Eaa tetai au metua i manako ei e meitaki atu no ta ratou tamariki kia tiaki ka papetitoia ai?

12 Akamārama tetai mami te tumu kare aia i inangaro i tana tamaine kia papetitoia. Karanga aia, “Akama tikai au, te tumu maata ko te akaatea anga mei te putuputuanga.” Mei tera tuaine, ka manako tetai au metua e meitaki atu no tetai tama kia tiaki kia pakari roa aia kia kore e rave i te au tarevake neneva. (Genese 8:21; Maseli 22:15) Penei ka manako te au metua me kare ta ratou tamariki e papetitoia, kare ratou e akaateaia ki vao. Inara eaa te ngai tarevake o teia manako?—Iakobo 1:22.

13. Me kare tetai i papetitoia, ko te aiteanga ainei kare ana apainga ki mua ia Iehova? Akamārama mai.

13 E tika, kare te au metua e inangaro i ta ratou tamariki kia papetitoia i mua ake ka  papa ei ratou i te akatapu i to ratou oraanga kia Iehova. Inara e tarevake i te akamanako e kare a te tama apainga ki mua ia Iehova kia papetito roaia aia. E apainga ta te tama ki mua i te Atua me kite aia i ta Iehova i karanga e tika e te tarevake. (E tatau ia Iakobo 4:17.) Kare te au metua pakari e akamaroiroi i ta ratou tamariki kia kore e papetitoia. Noatu te meangiti ua ra te tama, ka apii ratou iaia kia inangaro i ta Iehova e karanga ra e tika e ka rikarika i Tana e karanga ra e tarevake, mei ta te au metua e rave ra. (Luka 6:40) Ka riro te inangaro o taau tama no Iehova ei paruru iaia kia kore e rave i te ara kino, no te mea ka inangaro aia i te rave i ta Iehova e karanga ra e tika.—Isaia 35:8.

KA RIRO TETAI KE EI TAUTURU MAI

14. Akapeea e rauka ai i te aronga pakari i te turu i ta te au metua e rave ra?

14 Ka rauka i te aronga pakari i te turu i ta te au metua e rave ra na roto i te tu papu me tuatua ratou no runga i te au akakoroanga no te tavini ia Iehova. Kua maara i tetai tuaine te Taeake ko Russell te tuatua anga kiaia i tona ono mataiti. Karanga aia, “Kua pou rai e 15 miniti i tona uriuri anga kiaku no taku au akakoroanga pae vaerua.” Eaa tei tupu? I muri akera, kua riro mai teia tuaine ei painia, e kua painia ua atu no tetai 70 mataiti! Taka meitaki, ka riro te au tuatua papu e te akamaroiroi anga ei akakeu i te oraanga katoa o tetai. (Maseli 25:11) Ka rauka katoa i te aronga pakari i te pati i te au metua e te tamariki kia tauturu i te au angaanga i ko i te Are Uipaanga Patireia. Ka rauka ia ratou i te pati ki te tamariki kia rave i te angaanga tei tau ki to ratou mataiti e te tu karape.

15. Akapeea tetai pae i roto i te putuputuanga me tauturu i te au mapu ou?

15 Akapeea tetai pae i roto i te putuputuanga me tauturu? Na te akara anga atu ma te tauturu i te au mapu ou. Ei akaraanga, ka rauka ia koe i te akara me te akavaitata ra te au mapu ou kia Iehova. Kua oronga ainei tetai tama i te pauanga meitaki i ko i te uipaanga, me kore kua oronga ainei i tetai tuanga i roto i te porokaramu uipaanga?  Kua tutu aere ainei aia ki tetai i te apii, me kore kua rave ainei i te mea tika i tona timataia anga kia rave i te tarevake? Me koia ia, kia viviki i te akakite kiaia e meitaki tikai tana i rave! Kia akatupu tatou i tetai akakoroanga kia tuatua ki te au mapu ou, i mua ake e i muri ake i te au uipaanga. Me pera tatou, ka manako te tamariki e tuanga ratou no “te uipa anga maata.”—Salamo 35:18.

E AKAMAROIROI I TAAU TAMA KIA PAPETITOIA

16, 17 (a) Eaa i puapinga ai no te tamariki kia papetitoia? (e) Eaa te rekareka ka rauka i te au metua Kerititiano? (Akara i te tutu mua.)

16 Tetai akameitakianga maata rava atu no te au metua koia oki kia apii i ta ratou tamariki kia inangaro ia Iehova. (Salamo 127:3; Ephesia 6:4) I roto i te iti tangata o Iseraela, kua akatapuia te tamariki kia Iehova me anauia mai ratou. Inara kare ta tatou tamariki i pera. Me te inangaro ra te au metua ia Iehova e te tuatua mou, kare te aiteanga e ka pera ta ratou tamariki. Mei te rā i anauia mai ei te tamariki, kia rauka i te au metua te akakoroanga kia tauturu iaia kia riro mai ei pipi, kia akatapu iaia uaorai ki te Atua e kia papetitoia. Eaa tei puapinga rava atu i teia? Ka riro te akatapu anga o tetai, te papetito anga, e te angaanga tiratiratu kia Iehova kia ora aia i te tuatau o te mate maata.—Mataio 24:13.

Kia rauka te akakoroanga no te au metua kia tauturu i ta ratou tamariki kia riro mai ei pipi (Akara i te parakarapa 16, 17)

17 Te inangaro anga a Blossom Brandt kia papetitoia, kua inangaro tona nga metua kia papu e kua papa aia. I to raua papu anga, kua turu raua i tana ikianga. Akamārama a Blossom i ta tona tati i rave i te po i mua ake ka papetitoia ai aia: “Kua inangaro [toku tati] ia matou kia tuturi, e kua oronga i tetai pure. Kua akakite aia kia Iehova e mataora maata tona no tei iki tana tamaine meangiti kia akatapu i tona oraanga kiaia.” E tere atu i te 60 mataiti i muri mai, karanga a Blossom: “Papu, e i toku oraanga katoa, kare rava e ngaropoina iaku taua po ra!” E te au metua, kia rauka katoa ia kotou te rekareka e te mareka anga me kite i ta kotou tamariki me akatapuia e te papetitoia ei au tavini no Iehova.

^ para. 9 E uriuri te au metua ki ta ratou tamariki te au akakiteanga meitaki i roto i te Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2, kapi 304-310. Akara katoa i te “Pia Uianga” i roto i ta Tatou Angaanga Patireia, Aperira 2011 kapi 2.