Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akoanga​—Te Akapapu Maira i to te Atua Aroa

Akoanga​—Te Akapapu Maira i to te Atua Aroa

“Ko ta te Atu e akaperepere ra, ko tana ïa e ako.”—EBERA 12:6.

AU IMENE: 43, 20

1. Eaa ta te Pipiria e akamārama putuputu ra no runga i te akoanga?

EAA toou manako me akarongo koe i te tuatua “akoanga”? E maata te manako ra e akautunga te reira, inara e maata atu te ō maira i roto i te akoanga. Karanga te Pipiria e meitaki te akoanga no tatou, e tetai taime, ka taikuia te kite, te pakari, te aroa, e te ora. (Maseli 1:2-7; 4:11-13) No te mea me ako te Atua ia tatou, te akapapu maira i tona aroa e te inangaro ra kia ora tatou e tuatau ua atu. (Ebera 12:6) I tetai taime ka ō mai te akautunga ki roto i ta te Atua akoanga, kare ra te reira e kino ana. Te tika, ko te aiteanga puapinga rava atu o te tuatua “akoanga,” te ō maira te apii, mei te apii ta te metua ka oronga ki tana tamaiti akaperepere.

2, 3. Akapeea te akoanga te kapiti anga mai i te apiianga e te akautunga? (Akara i te tutu mua.)

2 Akamanako i teia akaraanga. Te pepei ra te tamaiti ko Johnny i tana poro i roto i te are. Karanga tona mami: “Johnny, kua kite koe kare i te mea meitaki i te kanga i taau poro i roto i te are! Ka ngaa tetai apinga ia koe.” Inara kare aia i akarongo ki tona mami e kua kanga ua atu rai i tana poro.  Kua u te poro ki runga i te vairanga tiare e kua ngaa te reira! Eaa ta te mami o Johnny i rave i te ako iaia? Kua apii aia iaia na te akamārama anga e kua tarevake tana i rave. Kua inangaro te mami kia mārama aia, e e mea meitaki kia akarongo ki tona nga metua e ka anoanoia ta raua au ture. Ei apii ia Johnny, kua manako katoa aia i te akautunga iaia na te rave anga i tana poro. Kare a Johnny i mareka ana, inara kua riro teia ei tauturu iaia kia akamaara e me akarongo kore aia i tona nga metua, ka akoia aia.

3 Ei au Kerititiano, e tuanga tatou no te ngutuare o te Atua. (1 Timoteo 3:15) E tikaanga to Iehova, to tatou Metua, kia iki i te mea tika e te mea tarevake, e kia ako ia tatou me akarongo kore tatou kiaia. Pera katoa, me kare ta tatou e rave ra i te mea tau, ka riro ta Iehova akoanga aroa ei tauturu ia tatou kia akamaara i te puapinga kia akarongo kiaia. (Galatia 6:7) E inangaro maata to te Atua ia tatou e kare e inangaro ia tatou kia mamae.—1 Petero 5:6, 7.

4. (a) Akapeea ta Iehova inangaro anga ia tatou kia tereni i tetai ke? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i roto i teia atikara?

4 Me oronga tatou i te akoanga tei akatumuia ki runga i te Pipiria, ka tauturu tatou i tetai tamaiti me kore tangata apii Pipiria kia riro mai ei pipi na Karaiti. Ka taangaanga tatou i te Pipiria ei apii i ta tatou aronga apii e te tauturu ia ratou kia mārama e te ‘akono i te au mea katoa ta Iesu i akaue mai ia tatou.’ (Mataio 28:19, 20; 2 Timoteo 3:16) Ko te mataara teia ta Iehova i inangaro ia ratou kia tereniia e rauka ai i te tauturu i tetai ke kia aru ia Karaiti. (E tatau ia Tito 2:11-14.) I teianei ka uriuri tatou e toru uianga puapinga: (1) Akapeea ta te Atua akoanga te akapapu anga e te aroa maira aia ia tatou? (2) Eaa ta tatou ka apii mai mei te akaraanga o te aronga ta te Atua i ako ana? (3) Akapeea tatou me aru i te tu me oronga a Iehova e tana Tamaiti i tetai akoanga?

AKO TE ATUA MA TE AROA

5. Akapeea te akoanga no ko mai ia Iehova te akapapu anga i tona aroa no tatou?

5 Ka akatikatika a Iehova, ka apii, e ka tereni ia tatou no tona inangaro ia tatou. Te inangaro ra aia ia tatou kia noo vaitata i te pae iaia e kia ora e tuatau ua atu. (1 Ioane 4:16) Kare aia e akakino ia tatou e kare e akapuapinga kore ia tatou. (Maseli 12:18) Mari ra, te akamou ra a Iehova ki runga i to tatou tu meitaki e kia rauka te tu rangatira. Te kite ra ainei koe akapeea te akoanga na roto mai i te Pipiria, te au puka, te au metua, me kore te aronga pakari te akapapu anga i to Iehova aroa no tatou? Te tika, me tauta te aronga pakari i te akatikatika ia tatou na roto i te tu maru e te aroa i mua ake ka kite ei tatou i te tarevake, te aru tikai ra ratou i te aroa o Iehova no tatou.—Galatia 6:1.

6. Akapeea te ako i te akaari anga i to te Atua aroa noatu e ka ngere tetai i tana au tuanga angaanga?

 6 Tetai taime i roto i te akoanga e maata atu te ka ō mai i te ako ua. Me e ara kino ta tetai i rave, kare aia e tau akaou i te rave i tetai angaanga i roto i te putuputuanga. Noatu me ka tupu ake teia, te akaari maira teia akoanga i to te Atua aroa nona. Ei akaraanga, ka tauturu teia iaia kia kite i te puapinga kia akapou maata atu i te tuatau no te apiianga i te Pipiria, te akamanako oonu, e te pure. Na te raveanga i teia, ka akaketaketa maata atu i tona pirianga kia Iehova. (Salamo 19:7) Me pou tetai tuatau, penei ka rauka akaou iaia i te rave i tana au apainga e tana au tuanga angaanga tei ngere iaia. Me ka akaateaia tetai tangata, te akapapu maira te reira i to Iehova aroa no te mea ka paruru te reira i te putuputuanga mei te au akakeu anga kino. (1 Korinetia 5:6, 7, 11) No te mea e tau tikai ta te Atua akoanga, ka tauturu te reira i te tangata tei akaateaia kia mārama tikai i te kino o tana ara. Ka akakeu teia iaia kia tataraara.—Angaanga 3:19.

PUAPINGAIA TATOU MEI TA IEHOVA AKOANGA

7. Koai ra a Sebena, e eaa te tu kino tana i akatupu?

7 Kia mārama i te puapinga o te akoanga, ka uriuri tatou i teianei no runga i nga tangata tei akoia e Iehova. Ko Sebena, e tangata Iseraela tei noo i te tuatau o te Ariki ko Hezekia, e ko Graham, e taeake no tatou i teia tuatau. Ko Sebena te arataki, “tei runga oki aia i te ngutuare nei” o te Ariki ko Hezekia, e e taoonga teitei tona. (Isaia 22:15) Inara kua ngakau parau a Sebena e kua inangaro i tetai ke kia manako e tangata puapinga aia. Kua maani katoa aia i tetai ngai tanumanga oko maata nona uaorai e kua akaoro i te “au kariota manea.”—Isaia 22:16-18.

Me e tu akaaka to tatou ma te inangaro i te akatikatika i to tatou tu, ka akameitaki te Atua ia tatou (Akara i te parakarapa 8-10)

8. Akapeea a Iehova te akoanga ia Sebena, e eaa tei tupu mai?

8 No tei tauta a Sebena i te akakaka iaia uaorai, kua oronga te Atua i tana tuanga angaanga kia Eliakima. (Isaia 22:19-21) Kua tupu teia i te tuatau i parani ei te Ariki o Asura ko Senakeriba kia tamaki atu ia  Ierusalema. I muri mai, kua tono a Senakeriba i tetai pupu rangatira e tetai nuku vaeau maata i te tamataku i te ngati Iuda e te akakeu i te Ariki ko Hezekia kia tuku i te au. (2 Ariki 18:17-25) Kua tono a Hezekia ia Eliakima e tetai nga tangata kia aravei i te pupu rangatira. Tetai o teia nga tangata ko Sebena, koia oki te tekeretere. Kua kite tatou i teianei e penei kua kite a Sebena i te taakaaka iaia e kare aia i riri ana me kore i tangi iaia uaorai. Kua āriki puareinga ua aia i tetai taoonga akaaka. E toru apiianga ta tatou ka apii mei tei tupu kia Sebena.

9-11. (a) Eaa te au apiianga puapinga ta tatou ka apii mai mei ia Sebena? (e) Eaa toou manako i te tu te akoanga a Iehova ia Sebena?

9 Te mea mua, no tei ngere a Sebena i tona taoonga, te akamaara maira te reira e “ko te parau to te mate ra na mua.” (Maseli 16:18) Penei e angaanga puapinga ta tatou i roto i te putuputuanga, e penei ka manako tetai pae e puapinga atu tatou. Me koia ia, ka vai akaaka ainei tatou? Ka maara ainei ia tatou e ko tetai ua atu tu karape e te au mea meitaki tei rauka ia tatou, no ko anake ia Iehova? (1 Korinetia 4:7) Akamatakite mai te apotetoro ko Paulo: “Eiaa e maata te manako iaia uaorai, i tei tau iaia kia manako ra, ka akono tikai ra te manako kia arite i te tu o te akarongo.”—Roma 12:3.

10 Te rua, te akoanga pakari ta Iehova i oronga kia Sebena penei e akairo teia e kua irinaki aia e ka taui a Sebena i tona tu. (Maseli 3:11, 12) E apiianga teia no te aronga tei ngere i ta ratou tuanga angaanga puapinga. I te mea e ka riri e ka akamoupuku ratou, ka rauka ia ratou i te angaanga maroiroi ua atu na Iehova. Ka rauka ia ratou i te akamanako e ko te akoanga te akaari maira i to Iehova aroa. E akamaara ka tutaki mai to tatou Metua i te aronga tei vai akaaka. (E tatau ia 1 Petero 5:6, 7.) Ka riro ta Iehova akoanga aroa ei akatikatika ia tatou me vai akaaka ua tatou e me aite mei te karakaraea paruparu rai.

11 Te toru, ka kite tatou i tetai apiianga puapinga mei te tu i ako ei a Iehova ia Sebena. Noatu te tu o ta Iehova ako anga, te rikarika ra aia i te ara, te inangaro ra rai aia i te tangata tei ara. Te akara ra a Iehova i te meitaki i roto i te tangata. Me e metua koe me kore e tangata pakari, ka aru ainei koe i to Iehova tu me oronga i te akoanga?—Iuda 22, 23.

12-14. (a) Akapeea tetai pae te ariu anga ki te akoanga no ko mai ia Iehova? (e) Akapeea te Tuatua a te Atua i te tauturu anga i tetai taeake kia taui i tona tu, e eaa tei tupu mai?

12 Te mea maromaroa ra, e mamae ana tetai pae tangata me akoia ratou e ka akaruke i te Atua e te putuputuanga. (Ebera 3:12, 13) Ko te aiteanga ainei kare e rauka i te tauturu ia ratou? Kare! Tetai akaraanga no Graham, tei akaateaia e i muri mai kua akaokiia mai ki roto i te putuputuanga. Inara, i muri mai kua akamutu aia i te tutu aere e te aere ki te uipaanga. Kua tauta tetai tangata pakari kia riro ei oa no Graham, e tei tupu mai kua pati a Graham kia apii raua i te Pipiria.

13 Kua maara i te tangata pakari: “E tu ngakau parau to Graham. E maata tana akaapa anga i te aronga pakari tei akaatea iaia. I roto i te au apii tei aru mai, kua uriuri maua i te au irava no runga i te tu ngakau parau e ta te reira ka akatupu. Kua akamata a Graham i te akara matatio iaia uaorai na roto i te io o te Tuatua a te Atua, e kare aia i mareka ana i tana i kite! E mea umere tikai tei tupu! I muri ake i te āriki anga e kua akapoiriia aia e tetai ‘rakau’ o te tu ngakau  parau, e ko tona tu akaapaapa, nona rai teia manamanata, kua akamata viviki aia i te taui i te reira. Kua putuputu akaou aia i te aere ki te au uipaanga, te apii aruaru i te Tuatua a te Atua, e te pure i te au rā ravarai. Kua āriki katoa aia i tana au apainga pae vaerua ei upoko no te ngutuare, e kua mataora tikai tana vaine e tana tamariki.”—Luka 6:41, 42; Iakobo 1:23-25.

14 Karanga katoa te tangata pakari: “I tetai rā, kua akakite mai a Graham i tetai apinga tei akatukia i toku ngakau. Kua roa toku tuatau te kite anga i te tuatua mou,’ i karanga ai aia, ‘kua tavini katoa au ei painia. Inara, i teianei ka rauka tikai iaku i te tuatua, inangaro tikai au ia Iehova.’” Kare i roa, kua tukuia a Graham kia tauturu i te angaanga apaipai pu i ko i te au uipaanga, e kua mataora aia i teia angaanga. Karanga te tangata pakari e: “Kua apii mai tona akaraanga iaku e me taakaaka tetai tangata iaia uaorai ki mua i te aroaro o te Atua na te ārikianga i te ako, ka maringi ua mai te au akameitakianga!”

E ARU I TE ATUA E KARAITI ME ORONGA I TE AKOANGA

15. Eaa ta tatou ka rave kia puapinga ta tatou akoanga?

Me kite mai tetai pae i toou tu akaaka, ka māmā ake ia ratou te āriki i taau akoanga

15 Me ka inangaro tatou kia riro mai ei au puapii meitaki, ka na mua tatou kia riro ei aronga apii meitaki. (1 Timoteo 4:15, 16) Pera katoa, me e tangata koe tei taangaangaia e Iehova kia ako i tetai ke, ka anoanoia koe kia vai akaaka e kia āriki i ta Iehova arataki anga i roto i toou oraanga. Me kite mai tetai pae i toou tu akaaka, ka akangateitei ratou ia koe e ka māmā ake ia ratou te āriki i taau akoanga. Ka rauka ia koe i te apii mai mei te akaraanga o Iesu.

16. Eaa ta tatou ka apii mai mei ia Iesu no runga i te akoanga e te apiianga puapinga?

16 Kua akarongo ua rai a Iesu i tona Metua, noatu e ngata tikai te reira. (Mataio 26:39) Kua akamaara aia i te aronga tei akarongo mai e no ko mai tana au apiianga e te tu pakari i tona Metua. (Ioane 5:19, 30) E tu akaaka e te akarongo to Iesu, e kua tauturu teia iaia ei puapii tangi aroa. Mataora te au tangata ngakau tae i te piri atu kiaia. (E tatau ia Mataio 11:29.) Kua riro ta Iesu au tuatua takinga meitaki ei akamaroiroi i te aronga tei paruparu e te apikepike. (Mataio 12:20) Kua akatikatika aia i tana au apotetoro na roto i te tu maru e te aroa, noatu e ka tau ua aia i te riri atu ia ratou no te taumaro e koai tei maata atu ia ratou.—Mareko 9:33-37; Luka 22:24-27.

17. Eaa te au tu te ka tauturu i te aronga pakari kia akono meitaki i te putuputuanga?

17 Me oronga te aronga pakari i te akoanga i tetai ua atu taime tei akatumuia ki runga i te au kaveinga Pipiria, ka anoanoia ratou kia aru ia Karaiti. Na teia tu ka akapapu ratou e te inangaro ra ratou i te aratakianga a te Atua e tana Tamaiti. Tata te apotetoro ko Petero: “Ka angai i te anana a te Atua i roto ia kotou na, ka rave i te taoonga tiaki auraka ra no te akaueue, no te anoano ra; auraka no  te apinga tika kore ra kia rauka, no te tae tikai ra o te ngakau; auraka ma te akaueue ua ki runga i te tuanga a te Atua ra, ei kaveinga ra kotou no te anana.” Ko te aronga pakari te ka akarongo ki te Atua e kia Karaiti, ka puapingaia ratou, e pera te aronga ta ratou e akono ra.—Isaia 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Eaa ta Iehova e anoano ra i te au metua kia rave? (e) Akapeea te Atua te tauturu anga i te au metua?

18 Akapeea te akoanga e te terenianga i roto i te ngutuare? Akakite a Iehova ki te au pu ngutuare: “Auraka e akariri atu i ta kotou au tamariki ra: e apii ra ia ratou kia pakari ma te ako a te Atu ra.” (Ephesia 6:4) Ka anoano tikaiia ainei te terenianga e te akoanga? Tatau tatou ia Maseli 19:18: “E ako atu i to tamaiti koi vai ake te manako anga; e auraka to ngakau kia inangaro i tona mate.” Kua oronga mai a Iehova i te apainga ki te au metua kia ako i ta ratou tamariki. Me kare ratou e rave i te reira, ka apa ratou ki mua iaia. (1 Samuela 3:12-14) Inara ka oronga a Iehova i te pakari e te maroiroi ki te au metua, me pati tauturu ratou na roto i te pure e te irinaki ki runga i tana Tuatua e te vaerua tapu kia arataki ia ratou.—E tatau ia Iakobo 1:5.

APII ANGA KIA RAUKA TE ORAANGA ‘AU E TUATAU UA ATU

19, 20 (a) Eaa te au akameitakianga te ka rauka me āriki tatou i te akoanga a te Atua? (e) Eaa ta tatou ka uriuri i roto i te atikara ka aru mai?

19 Me āriki tatou i te akoanga mei ko mai i te Atua e me aru tatou i te tu e oronga ana a Iehova e Iesu i te ako, ka maata ua atu ta tatou au akameitakianga! Ka tupu te ‘au i roto i te ngutuare e te putuputuanga, e ka kite te katoatoa i te aroa, te puapinga e te akono tau. E manga tuanga ua teia o te tu ‘au e te mataora ka rauka ia tatou a te tuatau ki mua. (Salamo 72:7) Te riro nei te akoanga a Iehova ei akapapa ia tatou kia noo kapiti kiaia e tuatau ua atu, ma te ngutuare au e te taokotai, e ka riro a Iehova ei Metua no tatou. (E tatau ia Isaia 11:9.) Me akamaara tatou i teia, ka kite tatou eaa tikai teia apinga e akoanga: to te Atua akaari anga manea i tona aroa no tatou.

20 I roto i te atikara ka aru mai, ka apii maata atu tatou no runga i te akoanga i roto i te ngutuare e te putuputuanga. Ka uriuri tatou akapeea e rauka ai i te ako ia tatou uaorai. E ka apii tatou akapeea i te kopae atu i tetai apinga tei mamae roa atu i tetai ua atu akoanga te ka orongaia mai.