TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Mati 2016

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Me 2 kia Me 29, 2016.

Ka Rauka Ainei ia Koe i te Tauturu i Taau Putuputuanga?

Ka rauka ainei ia koe te akatupu i te vaerua mitinari i roto i taau putuputuanga?

E te au Mapu​—Akapeea Kotou i te Akapapa Anga no te Papetito?

Akapeea me manako koe e kare koe i papa ake? Me kore ka inangaro koe kia papetito inara inangaro toou nga metua kia tiaki?

E Tuanga Taau i te Akamatutu i to Tatou Taokotaianga Kerititiano​—Akapeea Ra?

Akataka mai tetai orama i roto ia Apokalupo pene 9 i te puapinga o te tu taokotai.

Arataki a Iehova i Tona Iti Tangata na te Mataara ki te Ora

Akapeea tatou me akapapu te kimi ra i te aratakianga a Iehova?

Au Uianga a te Aronga Tatau

Inaea te iti tangata o te Atua i tuikaa ai kia Babulonia Maata? Kua taki ainei a Satani ia Iesu ki te iero?