Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Aru ia Iehova—Te Atua Tei Oronga Mai i te Akamaroiroi

Aru ia Iehova—Te Atua Tei Oronga Mai i te Akamaroiroi

“Kia akameitakiia te Atua . . . ko tei akapumaana mai ia matou i to matou au mate katoa nei.”​—2 KORINETIA 1:3, 4.

AU IMENE: 23, 152

1. Te meameaau anga a Adamu e Eva, akapeea a Iehova me oronga i te akamaroiroi e te manakonakoanga ki te tangata?

KO IEHOVA te Atua tei oronga i te akamaroiroi. Kua rave aia i teia mei te taime i apa ei e i ara ei te tangata. Ko te tika, muri ua ake i to Adamu e Eva meameaau anga i te Atua, kua oronga mai Aia i tetai totou, e me mārama tatou i te reira, ka oronga mai i te tu ngakau toa e te manakonakoanga ki te tangata ka anau mai a te tuatau ki mua. Tei roto teia totou ia Genese 3:15, e kua taputou te reira e ka takoreia te Tiaporo ko Satani e tana au angaanga kino pouroa.—1 Ioane 3:8; Apokalupo 12:9.

AKAMAROIROI A IEHOVA I TONA AU TAVINI I TAITO

2. Akapeea Iehova te akamaroiroi anga ia Noa?

2 Akamanako ana akapeea a Iehova te akamaroiroi anga i tona tavini ia Noa. Te rave ra te au tangata i tona tuatau i te  kino e te au mea tau kore, e ko Noa e tona ngutuare anake ua te akamori ra ia Iehova. Ka akatupu teia i te manako paruparu kia Noa. (Genese 6:4, 5, 11; Iuda 6) Inara kua oronga a Iehova i te ngakau toa ta Noa i anoano kia akamori ua rai Iaia, e kia rave i te mea tika. (Genese 6:9) Akakite a Iehova kia Noa e ka takore Aia i tera ao kino, e kua akamārama eaa ta Noa ka rave kia ora mai tona ngutuare tangata. (Genese 6:13-18) Kua riro a Iehova ei Atua akamaroiroi no Noa.

3. Akapeea a Iehova te akamaroiroi anga ia Iosua? (Akara i te tutu mua.)

3 Muri mai, kua akamaroiroi a Iehova i tona tavini ko Iosua, tei orongaia tetai angaanga maata nana kia rave. Ka arataki aia i te iti tangata o te Atua ki roto i te Enua Taputou e kia autu atu i te nuku vaeau ririnui e noo ra i reira. Kua kite a Iehova e ka mataku a Iosua, no reira kua akakite Aia kia Mose: “E ikuiku ra koe ia Iosua, e akapumaana atu, e akamaroiroi atu iaia; koia oki te aere na mua i taua aronga tangata nei, e nana ratou e akanoo i te enua taau e akara na.” (Deuteronomi 3:28) E oti kua akamaroiroi a Iehova ia Iosua, na te tuatua anga: “Kare aina au te akaue atu na ia koe? Kia matutu, e kia maroiroi roa, auraka e mataku, auraka oki e ngarangara, tei vaitata katoao oki to Atua ko Iehova ia koe i to au aerenga katoa ra.” (Iosua 1:1, 9) Eaa ta teia au tuatua i akatupu kia Iosua?

4, 5. (a) Akapeea a Iehova te akamaroiroi anga i tona iti tangata i taito? (e) Akapeea a Iehova te akamaroiroi anga i tana Tamaiti?

4 Kua akamaroiroi katoa a Iehova i tona iti tangata ei pupu. Ei akaraanga, kua kite a Iehova e ka anoano te ngati Iuda i tetai akamaroiroi anga te tuikaa anga ratou i Babulonia, e kua oronga aia i tetai totou akamaroiroi na te tuatua anga: “Auraka e mataku, te vaitata katoao au ia koe: auraka e taitaia, ko au oki toou Atua: e akamaroiroi au ia koe; koia ïa, e tauturu au ia koe; koia ïa, e mou au ia koe i toku rima katau tuatua tika ra.” (Isaia 41:10) Muri mai, kua akamaroiroi a Iehova i te au Kerititiano mua, e ka akamaroiroi rai aia ia tatou.—E tatau ia 2 Korinetia 1:3, 4.

5 Kua akamaroiroi katoa a Iehova i tana Tamaiti. Muri ua ake i to Iesu papetitoanga, kua akarongo aia i tetai reo mei te rangi mai te tuatua anga: “Taku Tamaiti akaperepere teia, kua mareka rava au iaia.” (Mataio 3:17) Mei teaa atura te maata o te maroiroi ta teia i oronga kia Iesu no te rave anga i tana angaanga tutu aere i te enua nei?

AKAMAROIROI A IESU I ETAI KE

6. Akapeea ta Iesu parapore o te tareni te akamaroiroi anga ia tatou?

6 Kua aru a Iesu i tona Metua na te akamaroiroi anga i etai ke kia vai tiratiratu. Kua rave aia i teia na roto i te parapore o te tareni, te akakite anga i ta te pu i tuatua ki tona au tavini tiratiratu tataki tai: “Kua tika rava, e teianei tavini meitaki e te pikikaa kore; ko koe i akono i te reira apinga mea ngiti ua, e tuku au ia koe ki rungao i te mea maata; aere koe ki roto i te rekarekaanga o toou pu.” (Mataio 25:21, 23) Kua riro teia au tuatua i te akamaroiroi i tana au pipi kia tavini tiratiratu ua rai ia Iehova!

Kua akamaroiroi a Iesu ia Petero e kua oronga kiaia i te tuanga angaanga kia akaketaketa i etai ke

7. Akapeea a Iesu te akamaroiroi anga i tana au apotetoro, ia Petero tikai?

7 Noatu kua taumaro putuputu te au  apotetoro e koai tei maata ia ratou, kua akaari a Iesu i te tu akakoromaki. Kua akamaroiroi aia ia ratou kia akaaka e kia tavini i etai ke, auraka ra kia taviniia mai. (Luka 22:24-26) Maata te taime kua rave a Petero i te tarevake e kua akamareka kore ia Iesu. (Mataio 16:21-23; 26:31-35, 75) Inara kare a Iesu i kopae ana ia Petero. Mari ra, kua akamaroiroi aia ia Petero e kua oronga kiaia i te tuanga angaanga no te akamaroiroi i etai ke.—Ioane 21:16.

AKAMAROIROI ANGA I TE TUATAU TAITO

8. Akapeea a Hezekia te akamaroiroi anga i te au rangatira no te tamaki e te ngati Iuda?

8 I mua ake ka aru ei ratou i te akaraanga o Iesu, kua kite te au tavini o Iehova e ka anoanoia ratou kia akamaroiroi i etai ke. Akamanako ana ia Hezekia. Te vaitata anga to Asura i te tamaki atu ia Ierusalema, kua akaputuputu mai aia i te au rangatira no te tamaki e te iti tangata no te akamaroiroi ia ratou, e kua ‘akamaroiroiia te au tangata i tana tuatua.’—E tatau ia 2 Paraleipomeno 32:6-8.

9. Eaa ta tatou ka apii mai mei ia Iobu no runga i te akamaroiroi anga?

9 Ka apii katoa tatou no runga i te akamaroiroi anga mei ia Iobu. Noatu kua anoano aia i tetai akamaroiroi anga, kua apii aia i etai ke kia akamaroiroi atu. Akakite a Iobu ki te aronga tei aere mai i te akapumaana iaia e me ka akamaroiroi aia ia ratou, ka tuatua aia i te au mea no te akaketaketa e kia meitaki ratou, kare kia akatupu i te mamae. (Iobu 16:1-5) Inara i te openga ra, kua akamaroiroi atu a Eliu e Iehova katoa ia Iobu.—Iobu 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) Eaa te tamaine a Iepheta ka anoano ei i tetai akamaroiroi anga? (e) Koai mā ta tatou ka rauka i te akamaroiroi i teia tuatau?

10 Kua anoano katoa te tamaine a Iepheta i tetai akamaroiroi anga. Tona metua, te Akava ra ko Iepheta, te aere nei i te tamaki atu i te ngati Amona. Kua taputou a Iepheta e me tauturu a Iehova iaia kia autu i te tamaki, te tangata mua ka aravei iaia me oki aia ki te kainga, ka tavini aia ia Iehova i ko i te tapenakara. Kua autu a Iseraela i te tamaki anga, e ko te tangata mua tei aravei ia Iepheta, koia ko tana uaorai tamaine okotai. Kua mamae tikai te ngakau o Iepheta. Inara kua rave aia i tana i taputou e kua tuku i tana tamaine kia tavini i ko i te tapenakara no te katoa anga o tona oraanga.—Te Au Akava 11:30-35.

11 Noatu e mea ngata teia kia Iepheta, penei e ngata kino roa atu teia ki tana tamaine. Inara kua inangaro rai aia i te rave i ta tona metua i taputou. (Te Au Akava 11:36, 37) Ko te aiteanga, kare rava aia e akaipoipo me kore e anau tamariki. Ka motu to ratou papaanga uanga. Kua anoano maata aia i tetai akapumaana anga e te akamaroiroi anga. Karanga te Pipiria: “Riro atura oki ei peu no Iseraela,  E aere rai te au tamaine i Iseraela ra i te au mataiti katoa, e paapaa i te tamaine a Iepheta ngati Gileada, taki a rā i te mataiti okotai.” (Te Au Akava 11:39, 40) Kua akakeu te tamaine a Iepheta ia tatou kia akamanako i te au Kerititiano i teia tuatau tei kore i akaipoipo, kia rauka ia ratou i te tavini maata atu ia Iehova. Ka rauka ainei ia tatou te akameitaki e te akamaroiroi ia ratou?—1 Korinetia 7:32-35.

AKAMAROIROI TE AU APOTETORO I TE AU TAEAKE

12, 13. Akapeea a Petero te ‘akatinamou anga i tona au taeake’?

12 I te po i mua ake i to Iesu matenga, karanga aia ki te apotetoro ko Petero: “E Simona, e Simona, i na, i pati anā Satani ia kotou, e ruru mei te sitona e ruruia ra: I pure ana ra au ia koe, kia kore e ope toou akarongo: e kia akaariuia mai koe ra, ka akatinamou atu i to au taeake.”—Luka 22:31, 32.

Kua akamaroiroi te au reta a te au apotetoro i te au Kerititiano i te anere mataiti mua, e te akamaroiroi nei rai ia tatou i teia tuatau (Akara i te parakarapa 12-17)

13 Ko Petero tetai tei arataki i te putuputuanga Kerititiano mua. (Galatia 2:9) Kua akamaroiroiia te au taeake e tana au angaanga ngakau toa ia Penetekote e i muri mai. Muri ake i tona tavini anga no tetai au mataiti, kua tata aia ki te au taeake: ‘I tata poto ua atu na au i te tuatua ia kotou, i te ako anga atu, e te tuatua ua anga atu e, ko te aroa ua tikai teia o te Atua ta kotou e tāpu ana.’ (1 Petero 5:12) Kua akamaroiroi ta Petero au reta i te au Kerititiano i tona tuatau. E ka akamaroiroi katoa te reira ia tatou i teia tuatau e tapapa  atura i ta Iehova au taputou kia akatupu takiriia!—2 Petero 3:13.

14, 15. Akapeea te au puka Pipiria a te apotetoro ko Ioane te akamaroiroi anga ia tatou?

14 Ko te apotetoro ko Ioane tetai tei arataki i te putuputuanga Kerititiano mua. Kua tata aia i te Evangeria o te angaanga orometua a Iesu. Kua akamaroiroi teia puka i te au Kerititiano no tetai au anere mataiti e te akamaroiroi nei rai ia tatou i teia tuatau. Ei akaraanga, tei roto ua i te puka a Ioane ta Iesu tuatua e ko te aroa te ka akakite mai i tana pipi mou tikai.—E tatau ia Ioane 13:34, 35.

15 Te au reta e toru ta Ioane i tata, e au tuatua mou akaperepereia to roto. Me taitaia tatou no te au tarevake i raveia, ka pumaana tatou me tatau e “te mā nei tatou i ta tatou au ara ravarai” i te atinga oko o Iesu. (1 Ioane 1:7) Me akava ngakau ua rai tatou, ka pumaana tatou me tatau e “maata te Atua i to tatou ngakau.” (1 Ioane 3:20) Ko Ioane anake ua te tata Pipiria tei tata e “ko te Atua oki te aroa.” (1 Ioane 4:8, 16) Kua akamaroiroi te rua e te toru o tana reta i te au Kerititiano kia “akono i te tuatua mou.”—2 Ioane 4; 3 Ioane 3, 4.

16, 17. Akapeea te apotetoro ko Paulo te akamaroiroi anga i te au Kerititiano mua?

16 E akaraanga meitaki tikai a Paulo no te oronga i te akamaroiroi ki tona au taeake. Muri poto ua ake i to Iesu matenga, kua noo te maata anga o te au apotetoro ki Ierusalema, te ngai tei reira te pupu akaaere. (Angaanga 8:14; 15:2) Kua tutu aere te au Kerititiano i Iudea no runga ia  Karaiti ki te tangata tei irinaki takere e okotai rai Atua. Inara kua tono te vaerua tapu ia Paulo kia tutu aere ki to Ereni, to Roma, e ki tetai ua atu e akamori ra i te au atua tukeke.—Galatia 2:7-9; 1 Timoteo 2:7.

17 Kua aere a Paulo ki te ngai tei kapikiia i teia tuatau e ko Turkey, e pera ki Ereni e ki Itaria. Kua tutu aere aia ki te aronga kare i te ngati Iuda e noo ra i reira, e kua akatupu i te au putuputuanga Kerititiano. Kua tupu te manamanata ki te au Kerititiano ou. Kua takinga kinoia ratou e to ratou uaorai iti tangata, no reira kua anoano ratou i tetai akamaroiroi anga. (1 Tesalonia 2:14) I te mataiti 50, kua tata a Paulo i tetai reta akamaroiroi ki te putuputuanga ou i Tesalonia. Karanga aia: “Te akameitaki nei matou i te Atua ia kotou ravarai, kare e tivata, i te akaiki anga ia kotou i ta matou nei pure; Kare oki e tivata i te manako i te ravenga o to kotou akarongo, i te angaanga o to kotou inangaro, e te akakoromaki.” (1 Tesalonia 1:2, 3) Kua pati katoa aia ia ratou kia akamaroiroi i tetai e tetai e kua tata: “E akapumaana kotou tetai ki tetai, e akatupu i te meitaki tetai ki tetai.”—1 Tesalonia 5:11.

ORONGA MAI TE PUPU AKAAERE I TE AKAMAROIROI ANGA

18. Akapeea te pupu akaaere i te anere mataiti mua te akamaroiroi anga ia Philipa?

18 I te anere mataiti mua, kua taangaanga a Iehova i te pupu akaaere no te akamaroiroi i te au Kerititiano pouroa, kapiti mai te aronga e arataki ra i te au putuputuanga. Te tutu aere anga a Philipa no runga ia Karaiti ki to Samaria, kua turu te pupu akaaere iaia. Kua tono ratou ia Petero e Ioane kia pure no te au Kerititiano ou kia rauka ia ratou te vaerua tapu. (Angaanga 8:5, 14-17) Kua akamaroiroiia a Philipa, te au taeake e te au tuaine ou mei te tauturu mei ko mai i te pupu akaaere!

19. Eaa te manako o te au Kerititiano mua te tatau anga i te reta no ko mai i te pupu akaaere?

19 Muri mai, kua anoanoia te pupu akaaere kia rave i tetai ikianga puapinga. Ka anoanoia ainei te au Kerititiano kare i te ngati Iuda kia peritomeia mei te ngati Iuda rai, kia tau ki te ture a Mose? (Angaanga 15:1, 2) Muri ake te pure anga te pupu akaaere no te vaerua tapu e te akamanakoanga i te au Tuatua Tapu, kua iki ratou e kare teia e anoano akaouia. I reira kua tata ratou i tetai reta no te akamārama i ta ratou ikianga e kua tuku i te au taeake kia apai i te reira ki te au putuputuanga. Te tatau anga te au Kerititiano i teia reta, “mareka rava atura [ratou] i taua akoanga.”—Angaanga 15:27-32.

20. (a) Akapeea te Pupu Akaaere i teia tuatau te akamaroiroi anga ia tatou pouroa? (e) Eaa te uianga ka uriuri tatou i roto i te atikara ka aru mai?

20 I teia tuatau, te oronga nei te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova i te akamaroiroi anga ki te au taeake i Betela, te au tavini tamou takake, e kia tatou pouroa. Mei te au taeake i te anere mataiti mua rai, kia mareka tatou i taua au akamaroiroi anga! Pera katoa, i te mataiti 2015, kua oronga mai te Pupu Akaaere i te poroutia Return to Jehovah, no te akamaroiroi i te aronga tei akaruke i te tuatua mou kia oki mai. Inara ko te au taeake anake ua ainei te ka akamaroiroi i etai ke, me ka rauka rai ia tatou pouroa? Ka uriuri tatou i teia uianga i roto i te atikara ka aru mai.