TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII Aperira 2017

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Me 29 kia Tiurai 2, 2017.

“E Apai i Taau i Tia”

Eaa te tia? Eaa ta te Tuatua Tapu e tuatua ra no runga i te akatupu anga i te au tia ki te Atua?

Ka Akaatea te Patireia o te Atua i te Kino

Te karanga ra te Pipiria e “te ngaro ke nei teianei ao.” Eaa te ka piri atu i roto i “teia ao”?

Rave ua “te Akava i to te ao Katoa Nei” i te Tika

No teaa ra i karangaia ai e kare te Atua e rave i te tika kore? No teaa ra i puapinga ai no te au Kerititiano i teia tuatau?

Ka Aru Ainei Koe i to Iehova tu Tika?

Te tu akaaka e te akakore ara e puapinga kia aru i to Iehova tu tika. No teaa ra?

Kia Riro to Kotou Vaerua Oronga Tauturu ei Akapaapaa ia Iehova!

Akaperepere te Atua Mana katoatoa i te tauta anga a tona au tavini kia turu i tona akakoroanga, noatu e iti ua te reira.