Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa Tikai to Iesu Tu?

Eaa Tikai to Iesu Tu?

Kare a te tangata tutu no Iesu. Kare aia i toroia e kare i maaniia ei karaea. Noatu rai, tei roto aia i te au angaanga a te aronga toro i te au anere mataiti i aereia mai.

E tika, kare teia aronga toro i kite eaa tikai to Iesu tu? Na te peu o te reira tuatau, te au irinakianga akonoanga, e te inangaro o te au tangata tei akakite ki te aronga toro, akapeea i te toro i to Iesu tu. Noatu ra, ka riro ta ratou akaraanga ei akatuke, e te takino, i ta te tangata akara anga ia Iesu e tana apiianga.

Kua akatutu etai aronga toro ia Iesu ei tangata paruka ua ma te rauru roroa e te uruuru vaa angiangi e te akaraanga maromaroa tikai. I tetai au akatutuanga, e akaraanga manamana to Iesu, ma tona kaka, me kore ka mata piko te tangata i te pae iaia. Te akatutu tikai ra ainei teia au akaraanga ia Iesu? Akapeea tatou e kite ei? Tetai mataara na te akara matatio anga i te Pipiria te ka tauturu ia tatou kia mārama eaa tikai tona tu? Ka tauturu katoa ia tatou kia rauka te manako tau iaia.

“E KOPAPA RA TAAU ÏA I AKONO NOKU”

Ko teia te au tuatua ta Iesu i akakite i roto i tana pure i te tuatau o tona papetitoanga. (Ebera 10:5; Mataio 3:13-17) Mei teaa rai tona kopapa? E 30 mataiti i mua atu, akakite te angera ko Gaberiela kia Maria: “Ka to oki koe, e ka anau taau tamaiti, . . . te Tamaiti na te Atua.” (Luka 1:31, 35) No reira, e tangata apa kore a Iesu, mei ia Adamu rai i tona angaia anga. (Luka 3:38; 1 Korinetia 15:45) Papu e tangata tau tikai a Iesu, ma te tutu mata mei tona metua vaine ngati Iuda, ko Maria.

E uruuru vaa to Iesu, mei tei matauia i te au ngati Iuda tei tuke ki to Roma. E akara anga ngateitei e te mako te reira tu uruuru vaa; kare e roroa ana e te mako kore. Kare e ekoko anga, kua akono meitaki a Iesu i tona uruuru vaa e tona rauru. Ko te au tangata Nazira anake, mei ia Samasona, kare i tipu i to ratou rauru.​—Numero 6:5; Te Au Akava 13:5.

I tona 30 anga mataiti, e tangata kamuta a Iesu, te angaanga ra ma te kore e au apinga kamuta o teia tuatau. (Mareko 6:3) Papu, e kopapa maroiroi tona. I te akamataanga o tana angaanga tutu aere, nana anake i “tuaru atura ia ratou katoa ki vao mai i te iero ra, te mamoe, e te puakatoro; e riringi atura i te moni a te aronga oko moni ra, e akatauri atura i ta ratou au papa.” (Ioane 2:14-17) Ka anoano anakeia tetai tangata ketaketa e te ririnui i te rave i te reira. Kua taangaanga a Iesu i te kopapa ta te Atua i oronga nona, kia akatupu i tana angaanga i orongaia e te Atua: “E tutu aere rai au i te evangelia o te basileia o te Atua i te au oire ke atu e tikaʼi; i tonokia mai ei oki au.” (Luka 4:43) Kua anoanoia te tu maroiroi kia aaere na roto ia Palestine no te tutu evangeria.

“E AERE MAI KOTOU KIAKU NEI, . . . NAKU E AKAANGA I TO KOTOU ROI”

Papu kua riro to Iesu tu aroa e te manea ei patianga taurekareka ki te aronga “i roiroi, e te aronga teiaa i te apainga.” (Mataio 11:28-30) Kua  riro tona tu maru e te takinga meitaki ei akapapu i tana taputou no te akangaroi i te aronga tei inangaro i te apii kiaia. Kua inangaro katoa te tamariki i te piri vaitata kia Iesu, te karanga ra te Pipiria: “Kua rave atura aia [i te tamariki], kua ikiiki iora.”​—Mareko 10:13-16.

Noatu kua kite ana a Iesu i te mamae i mua ake i tona matenga, kare aia i te tangata maromaroa ua. Ei akaraanga, kua tauturu aia i te tamataora anga i ko i tetai kaikaianga akaipoipo i Kana na te tauianga i te vai ei wina. (Ioane 2:1-11) I tetai au akaputuputuanga, kua apii aia i te au apiianga meitaki tikai.​—Mataio 9:9-13; Ioane 12:1-8.

Tei maata atu, kua riro ta Iesu tutu aere ei manakonakoanga mataora no te ora mutukore no te aronga tei akarongo mai. Te akakite anga mai te 70 pipi i ta ratou i kite i te tutu aere anga, kua “rekareka” aia ma te kapiki: “E rekareka ra i to kotou ingoa i tataia ki runga i te ao ra.”​—Luka 10:20, 21.

“KAREKA KOTOU NA, KARE ÏA E TIKA KIA PERA”

Te au arataki akonoanga i to Iesu tuatau, kua kimi puapinga no ratou uaorai ma te akapapu i to ratou mana akaaere. (Numero 15:38-40; Mataio 23:5-7) Kare a Iesu mei ia ratou rai, kua apii aia i tana au apotetoro, auraka e ‘akateitei ki rungao’ i tetai ke. (Luka 22:25, 26) Te tika, akamatakite a Iesu: “Kia matakite i te au tata tuatua, ko te anoano i te aaere ma te kakau roroa, e kia aroaia oki i te ngai okoanga ra.”​—Mareko 12:38.

Ma te tuke, kua kairo ua a Iesu ki roto i te urupu tangata, ma te kore e kitea mai. (Ioane 7:10, 11) Noatu i rotopu i tana au apotetoro e 11, kare aia i kitea uaia mai. Kua ongi pikikaa a Iuda, e “akairo,” kia akataka ia Iesu ki te urupu tangata kino.​—Mareko 14:44, 45.

I te mea e maata te au akakiteanga kare i kitea, e mea papu kare a Iesu i aite ki te akara anga tei manako putuputuia. Tei puapinga rava atu i tona tu tikai, koia oki, eaa to tatou manako iaia i teianei.

“E KIA ROAROA AKE, KARE UA TO TE AO E KITE AKAOU MAI IAKU”

I roto anake i te rā i tuatua ai a Iesu i teia au tuatua, kua mate aia e kua tanuia. (Ioane 14:19) Kua oronga aia i tona oraanga “ei oko no te tangata e manganui.” (Mataio 20:28) I te toru o te rā, kua akatu akaou te Atua iaia ei “vaerua” e “kua akakite iaia ki te ngai atea ra” ki tetai au pipi. (1 Petero 3:18; Angaanga 10:40) Eaa to Iesu akaraanga te tu anga aia ki mua i tana au pipi? Te akaraanga, e manga tuke rai mei tona tu mua, no te mea kare tona au taeake piri vaitata i kite viviki ana iaia. Kua manako a Maria Magadala iaia e tangata tanu kai; e kua manako te nga pipi i runga i te mataara i Emausa, e tangata ke aia.​—Luka 24:13-18; Ioane 20:1, 14, 15.

Akapeea tatou me akamanako ia Iesu i teia rā? E tere atu i te 60 mataiti i muri ake i to Iesu matenga, kua kite te apotetoro akaperepereia ko Ioane i te au orama no Iesu. Kare a Ioane i kite ana i tetai tu tangata mate i runga i te cross. Mari ra, kua kite aia i “te ariki o te au ariki, e te atu o te au atu ra.” Te Ariki o te Patireia o te Atua te ka autu ki rungao i te au enemi o te Atua, te au temoni e te tangata, e ka apai mai i te au akameitakianga mutukore no te tangata.​—Apokalupo 19:16; 21:3, 4.