Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kasida

Apii Mei te au Manu o te Reva

Apii Mei te au Manu o te Reva

“Ka ui ana ra ki . . . te au manu o te reva nei, e na ratou e akakite mai kia koe; Koai to roto ia ratou ravarai tei kore i kite e na te rima o Iehova teia i rave?”​—Iobu 12:7, 9.

TERE atu i te 3,000 mataiti i topa, kua kite te tangata i taito ko Iobu e e maata te au mea ta te au manu o te reva e akakite maira no runga i te angaanga a te rima o te Atua. Ka riro katoa to ratou au tu ei mea meitaki no te au akatutuanga e te tuatua akatutu. I roto i te Pipiria, e manganui te au taikuanga no te au manu o te reva tei akakite mai i te au apiianga puapinga no te oraanga e to tatou pirianga ki te Atua. Ka uriuri ana tatou i tetai au akaraanga.

TE NGAI KA KOANGA TE KOPEKAPEKA

Kopekapeka

Kua matau ua te aronga e noo ra i Ierusalema i te kite i te au kopekapeka, tei maani i tana koanga i raro i te tauu o te are. Kua maani tetai pae i ta ratou koanga i roto i te iero o Solomona. E mea papu, kua riro te au koanga a te kopekapeka i roto i te ngai iero ei ngai paruruia, e ka utuutu ratou i ta ratou punupunua ma te kore e tamanataia.

Te tangata tei atu ia Salamo 84​—tetai o te tamariki a Kora tei tavini i ko i te iero e tai epetoma i roto i te ono marama​—kua kite aia i teia au koanga i roto i te ngai iero. Kua inangaro tikai aia kia riro mei te kopekapeka rai e ngai tinamou tona i roto i te are o Iehova, karanga aia: “E mea mataora toou ra au puakapa, e Iehova Sabaota! Te anoano nei toku ngakau, e te noinoi nei i te au paepae o Iehova: . . . Kua rauka i te manu rere te are nona, e i te kopekapeka te koanga nona uaorai, ei anau anga i tana ra punua; ko taau ra au atarau, e Iehova Sabaota, e taku ariki, e taku Atua.” (Salamo 84:1-3) E akapera ana ainei tatou, e ta tatou tamariki i te inangaro maata e te akaperepere i te kapiti putuputu ki te putuputuanga a te iti tangata o te Atua?​—Salamo 26:8, 12

KUA KITE TE KASIDA I TONA TUATAU

“Kite oki te kasida o te reva nei i tona tuatau i akonoia,” i tata ei te peroveta ko Ieremia. Kare e ekoko kua kite meitaki aia i te tuatau rere anga o te au kasida ki tetai enua ke na roto i te Enua Taputouia. I te tuatau tupuanga rau, tere atu i te 300,000 kasida teatea tei tareia e rere ra mei Aperika ki Europa Apatokerau na roto i te O o Ioridana. Na tetai kaveinga i roto ia ratou e akakeu ia ratou kia oki ki te ngai i anau ei ratou. Mei te au manu rai tei rere ki tetai enua ke, “te akono ra oki . . . i to ratou tuatau e aere mai ei.”​—Ieremia 8:7.

“E mea umere tikai te rere anga o te au manu no tona tu pakari,” i karanga ai te Collins Atlas of Bird Migration. Kua oronga te Atua ko Iehova i te pakari ki te au manu rere no runga i te tuatau rere anga, inara kua oronga aia ki te tangata te tu karape i te kite i te tuatau e te au atianga. (Luka 12:54-56) Tei tuke ki te pakari o te kasida, ko te kite i te Atua te ravenga puapinga no te tangata kia kite i te aiteanga o te au tupuanga i te tuatau e noo nei tatou. Kare te ngati Iseraela i te tuatau o Ieremia i mārama ana i teia au akairo. Kua akamārama te Atua  i te tumu o te manamanata te na ko anga: “Kua kopae ratou i te tuatua a Iehova; e te pakari ra, eaa to roto ia ratou?”​—Ieremia 8:9.

I teia tuatau e maata te au akapapuanga e te noo nei tatou i te tuatau ta te Pipiria e kapiki ra ko te “tuatau openga.” (2 Timoteo 3:1-5) Ka aru ainei koe i te tu o te kasida i te kite i ‘te tuatau’?

TE KITE MAMAO RA TE MATA O TE AETO

Aeto

E maata te taime kua taikuia te aeto i roto i te Pipiria, e e mea matau i te kite i tona ata i te Enua Taputouia. Mei tona koanga i runga i te puku mato to te aeto “kimi anga i te kai, te kite ra ona mata i te mamao ke.” (Iobu 39:27-29) E ririnui tikai te nga mata o te aeto ka rauka iaia i te kite i te rapiti e tai kiromita te mamao.

Mei te aeto rai “te kite ra ona mata i te mamao ke,” ka rauka ia Iehova i te akara mamao atu ki te tuatau ki mua. No reira, kua akakite te Atua ko Iehova: “I te akakite anga i te openga mei te muatangana mairai, e mei te au tuatau taito mairai i te au mea e kare i tupu ra.” (Isaia 46:10) Me aru i te ako anga a Iehova, ka puapingaia tatou mei tona pakari aite koreia e te mamao.​—Isaia 48:17, 18

Te akaaite katoa ra te Pipiria i te aronga tei irinaki i te Atua ki te aeto: “Ko te aronga ra e tapapa ia Iehova, e rauka ïa te maroiroi ou; e rere ratou ki runga i te peau mei to te au aeto ra.” (Isaia 40:31) Ka taangaanga te aeto i te reva maana, me kore te pupui anga matangi maana kia rere. Me kite te aeto i te reva maana, ka oora aia i tona nga peau e ka rere takapini i roto i te pupui anga matangi, tei akamaranga atu iaia kia teitei ua atu. Kare te aeto e irinaki ki tona uaorai maroiroi me rere ki te au ngai mamao. Pera katoa, ka rauka i te aronga tei irinaki ia Iehova i te akara kiaia tei taputou mai i “te mana maata meitaki.”​—2 Korinetia 4:7, 8.

“MEI TE MOA E AKAKOUKOU I TANA ANAUNGA”

Te moa e tana punupunua

I mua ua ake i tona matenga, kua tāpū a Iesu i te akara i te oire maata o te ngati Iuda. “E Ierusalema e, e Ierusalema e, tei ta i te au peroveta, e tei peî oki ki te toka te aronga i tonokia atu ia koe na,” i karanga ai aia. “Manganui toku inangaro anga i te akaputuputu i to tamariki, mei te moa e akakoukou i tana anaunga i raro ake i tona peau, kare ra i tika ia kotou!”​—Mataio 23:37.

Tetai tu pakari roa atu i roto i te au manu rere koia to ratou inangaro i te paruru i ta ratou punupunua. Te au manu rere e koanga to ratou i runga i te one, mei te moa kainga rai, ka akara matatio aia i te au kino. Me kite te moa i tetai neza e rere takapini ra na runga, ka kakaoa maata aia i te akamatakite i tana punupunua e ka oro viviki ratou ki raro i tona peau. Ka rauka katoa te punupunua i te paruru anga mei te ra vera e te ua maata. Kua inangaro a Iesu i te aronga e noo ra i Ierusalema kia rauka katoa teia akapuanga e te paruru anga pae vaerua. I teia tuatau, te pati maira a Iesu ia tatou kia aere kiaia no te akaangaroi e te paruru anga mei te au manamanata e te au apiapi o te oraanga noa ua nei.​—Mataio 11:28, 29

Ae, e maata ta tatou ka apii mei teia au manu rere. Ia koe e akara ra i to ratou au tu, e akamaara i te au tuatua akatutu a te Tuatua Tapu tei akataka ia ratou. Kia tauturu te kopekapeka ia koe kia āriki rekareka i to Iehova are akamorianga. Kia akara koe ki te Atua no te manakonakoanga te ka tauturu ia koe kia rere mei te aeto rai. Kia aere koe kia Iesu no te tuatua mou pae vaerua te ka akakoukou ia koe mei te tinana moa ki tana punupunua. E kia akamaara ua rai te kasida ia koe kia vai matakite i te puapinga o te au tupuanga i teianei ao te akairo ra i to tatou tuatau.