TE PUNANGA TIAKI Nu. 6 2016 | Akamāramaanga Orama no te Ao Vaerua

Akara i te au mea akara koreia mei te Pipiria.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Au Uianga no te Aronga i Roto i te ao Vaerua

Ka rauka ainei te au pauanga papu meitaki.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Au Orama no te au Vaerua i te Rangi

Eaa ta te Tuatua Tapu e akakite ra no te Atua ko Iehova, Iesu Mesia, e te au angera?

Apii Mei te au Manu o te Reva

Akaari mai te au manu o te reva i te angaanga a te Atua me ka akamaroiroi ia tatou kia akamanako i te au mea puapinga.

TUA ORAANGA

Āriki i te Tuatua Mou Pipiria Noatu Kare Oku Nga Rima

Kua pakia tetai tangata e kua tipuia tona nga rima, noatu ra kua akamata aia i te irinaki i te Atua Tei Anga ia tatou.

Eaa ta te Pipiria e Akakite Ra?

Ka akarongo e ka pau ainei te Atua i taau pure?