Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ARU I TO RATOU AKARONGO | SARA

Kapiki te Atua Iaia e Tamaine Ariki

Kapiki te Atua Iaia e Tamaine Ariki

TU MAI a Sara mei tana angaanga e kua akara atu. I raro ake i tana aratakianga tau, mataora te au tavini i te angaanga. Rave maroiroi rai a Sara i tana tuanga. Akatutu meitaki ana iaia e mirimiri ra i tona nga rima, te maoro anga i tona au mamae. Penei kua roiroi aia i te tui i tetai ngai tei ngaae i runga i te puakapa. Kua ngaro te manea o teia puakapa tei maaniia ki te uru puakanio, no te ra e te ua, te akamaaraanga ia Sara te roa o to ratou oraanga tuitarere. Kua viviki te ra i te opu, e te taui atura te marama. Kua kite aia ia Aberahama * i te akarukeanga i te popongi, e kua akara ma te tapapa atu iaia. I te tutu o tana tane e oki maira na te pae maunga, katakata ua aia.

E tai ngauru mataiti i topa, to Aberahama aratakianga i tona uanga tangata ki tetai tua o te Kauvai Eupharati e ki raro ia Kanaana. Puareinga ua a Sara i te turu i tana tane i teia tere maata kitea koreia, kite aia e e tuanga maata tana i roto i to Iehova akakoroanga kia akatupu i tetai iti tangata akaperepereia. Eaa ra ta Sara tuanga? Kua roa tona pā anga, e 75 ona mataiti i teianei. Penei kua manako aia, ‘Akapeea ra ta Iehova taputou e tika ai iaku ei vaine na Aberahama?’ Mārama ua i te manako i tona taitaia​—me kore akakoromaki kore.

Tetai taime, ka manako rai tatou aea ra ta te Atua taputou e tika ai. Kare i te mea māmā ua i te akakoromaki, me tiaki tatou i te tupuanga o te manakonakoanga ta tatou i akaperepere. Eaa ta tatou ka apii mai mei te akarongo o teia vaine umere?

“KARE AKENEI I TIKA IA IEHOVA”

Koi oki ua maira te uanga tangata no Aiphiti mai. (Genese 13:1-4) Kua puakapa ratou i te au ngai teitei te tua itinga o Betela, me kore Luza, tei kapikiia e to Kanaana. Mei teia ngai teitei, ka kite a Sara i teia Enua Taputouia. Te vaira te au vira e te au mataara tei arataki i te aronga teretere ki te au enua mamao. Noatu teia ngai atea, kare i aite ki to Sara ipukarea. Kua maata mai aia i Ura, e oire Mesopotamia e 1,900 kiro mita te mamao. Kua akaruke pouroa aia i tona kopu tangata, te au apinga tana i matau i tona uaorai oire, te makete e te au ngai okooko, e tona kainga manea ma te tauu e te paruru meitaki, pera katoa te vai tae ua! Inara, me akamanako tatou ia Sara e akara maromaroa ra ki te itinga, te mii anga i te au mea meitaki i tona kainga, kare i reira tatou i kite ana i teia vaine irinaki Atua.

Akara ana i ta te apotetoro ko Paulo i akauruia kia tata e 2,000 mataiti i muri mai. Tuatua anga no te akarongo o Sara e Aberahama, karanga aia: “Naringa ratou i anoano maata i taua enua no reira mai ratou ra, e tika ua ia ratou kia oki.” (Ebera 11:8, 11, 15) Kare a Sara raua ko Aberahama i mii ana i te reira. Naringa raua i manako akapera, kua manako rai raua i te oki ki te kainga. Naringa i Ura, kua ngere rai raua i te akameitakianga  umere ta Iehova ka oronga kia raua. Kare rai raua e maaraia e te tangata, e kare rai e riro ei akaraanga meitaki no te akarongo te ka pakia ki te ngakau o te mirioni ua atu.

Kare aia i akara ana ki muri, kua akara a Sara ki mua. Kua turu ua aia i tana tane te noo anga ki teia enua, te tauturu anga i te tatara i te au puakapa, te akaneke anga i te au manu, e te akatu akaou i te puakapa. Kua akakoromaki aia i te au akaaoanga e te tauianga. Kua akaou a Iehova i tana taputou kia Aberahama​—inara kare e taikuanga no Sara!​—Genese 13:14-17; 15:5-7.

I te openga, kua manako a Sara i te tuatua kia Aberahama no runga i tetai parani tana e akamanako ra. Akamanako ana i tona tutu mata te karanga anga: “I na, kare akenei i tika ia Iehova kia anau tamariki au.” E oti, kua pati aia ki tana tane kia riro mai ei metua ki te tamariki na roto i tona tavini vaine, ko Hagara. Akamanako ana i to Sara taitaia i te patianga ki tana tane? I teia rā, ka akaraanga tuke rai teia patianga kia tatou, inara i taua tuatau kare i te mea tuke no tetai tangata kia rave e rua vaine, me kore vaine tiaki, kia uangaia. * Penei kua manako ainei a Sara e na teia tu e tupu ei te akakoroanga o te Atua kia rauka tetai iti tangata na roto ia Aberahama? Noatu eaa te tu, kua puareinga ua aia i te rave i teia akaatinga ngata. Eaa to Aberahama manako? Tatau tatou “akarongo atura oki a Aberama i taua tuatua a Sarai [Sara].”​—Genese 16:1-3.

Te akaraanga ainei e kua manako a Iehova i te akakeu ia Sara kia rave i teia? Kare. Mari ra, kua riro tana papau anga ei manako tangata. Manako aia e kua akapae te Atua i tona au manamanata, e kare aia i manako ana e ravenga ke atu tana. Kua riro ta Sara ikianga ei akatupu i te mamae e te manamanata. Noatu ra, kua akaari teia papau i tona tu meitaki. I teianei ao, rere ua te tangata i te akono i to ratou uaorai anoano, kare aina to Sara tu meitaki e umere ana? Me puareinga tatou i te tuku i te akakoroanga o te Atua na mua i to tatou inangaro, ka aru tatou i to Sara akarongo.

“KUA KATA RAI OKI KOE”

Kare i roa i muri mai, kua nui a Hagara na Aberahama. Penei kua manako aia e puapinga atu tona nui anga ia Sara, kua akamata a Hagara i te akavaavaa i tona pu vaine. Mei teaa atura te taitaia maata kia Sara tei pā ra! Ma te tikaanga a Aberahama e te turu a te Atua, kua ako a Sara ia Hagara kare ra i kitea. Kua anau ta Hagara tamaroa ko Isemaela, e pou akera te tuatau. (Genese 16:4-9, 16)  I te atianga ka aru mai, akakite ra te papaanga i tetai karere no ko mai ia Iehova, e 89 o Sara mataiti e 99 o tana tane. Mei teaa atura te karere umere tei tae kia raua!

Kua taputou akaou a Iehova ki tona oa ko Aberahama e ka akamaata Aia i tona uanga. Taui katoa te Atua i tona ingoa. I mua ana, ko Aberama tona ingoa. Inara kua tapa akaou a Iehova i tona ingoa ko Aberahama, te aiteanga e Metua o te Urupu. I teianei no te taime mua, kua akaari a Iehova i ta Sara tuanga no teia. Kua taui aia i tona ingoa ko Sarai, te aiteanga Māro, ki te ingoa tei matauia e tatou. Eaa te aiteanga o Sara? Tamaine Ariki! Te tumu i iki ei a Iehova i teia ingoa no teia vaine akaperepere, akataka aia: “Ka akameitaki au iaia, e ka oronga au i tetai tamaiti iaia naau, e akameitaki rai oki au iaia, e akariro oki au iaia ei pa enua; ei ui ariki te ka anau iaia no te pa enua.”​—Genese 17:5, 15, 16.

Ta Iehova koreromotu kia rauka tetai uanga te ka akameitaki i te pa enua katoa, ka akatupuia na roto i ta Sara tamaiti! Te ingoa ta te Atua i iki no te tamaiti, ko Isaaka, te aiteanga Kata. Te kite mua anga a Aberahama i to Iehova akakoroanga kia akameitaki ia Sara ma te tama nana uaorai, kua “tipapa iorā Aberahama i raro te mata, kua kata iora.” (Genese 17:17) Umere tikai aia ma te rekareka. (Roma 4:19, 20) Eaa tei tupu kia Sara?

Kare i roa i muri mai e toru tangata, e aronga ke, tei aere mai ki to Aberahama puakapa. I te tuatau vera o te ra, kua rapurapu teia tokorua pakarikari i te āriki i ta raua manuiri. Karanga a Aberahama kia Sara: “Ka oi vave ana i e toru āriki faraoa meitaki, ka tunu ei ei areto.” I te reira tuatau, e maata te angaanga i te akamanuiri i te tangata. Kare a Aberahama i akaruke ua ia Sara kia rave i te angaanga; kua rapurapu aia i te tā i te punua puakatoro e kua akapapa i te kai e te vai inu. (Genese 18:1-8) Ko taua “puke tangata toko toru” ra e au angera na Iehova! Manako te apotetoro ko Paulo i teia i tona tataanga: “Auraka e akakore i te kite atu i te tangata ke ke ra: e angela oki tei kiteia atu e tetai aronga, kare oki i kite e angela.” (Ebera 13:2) Ka rauka ainei ia koe te aru i te akaraanga manea no te tu akamanuiri tei akanooia e Aberahama e Sara?

Reka a Sara te akamanuiri i te tangata

Te ripiti anga te angera kia Aberahama ta te Atua taputou no Sara kia anau i te tamaroa, tei roto aia i te puakapa e akarongo maira. Te manako anga e ka anau aia, e tuke rai kare i tapupu​—kua kata oki kiaia uaorai, te na ko anga: “Ei rekareka tamaiti ainei toku, tei ruaine au, e kua ruaine katoa taku pu nei?” Kua ako te angera ia Sara ma te uianga, “Te vai atura aina tetai mea e kore e tika ia Iehova?” E mataku to Sara, ma te paruru e te manako tangata. Kua ava aia: “Kare au i kata;” Pau maira te angera: “Eiaa, kua kata rai oki koe.”​—Genese 18:9-15.

Te kata anga a Sara, te aiteanga ainei kare ona akarongo? Kare rava. Karanga te Pipiria: “No te akarongo i raukaʼi ia Sara te maroiroi i to ei ra, e anau maira tana tamaiti, ope uaʼi tona tuatau tikai, no te mea i manako aia e, e tuatua-mou tana ta tei tuatua maira.” (Ebera 11:11) Kite meitaki a Sara ia Iehova; kite aia e ka akatupu a Iehova i tetai ua atu taputou tana i akakoro. Koai ia tatou kare e anoano i te akarongo maata mei teia te tu? Ka meitaki atu tatou kia kite maata i te Atua o te Pipiria. Ia tatou e pera ra, ka kite tatou e kua tau rai a Sara kia rauka te akarongo mei te reira. E tiratiratu tikai a Iehova e kua rave i tana i taputou​—tetai taime, ka poitirere tatou e ka umere ma te kata!

“E AKARONGO KOE I TE REO O SARA”

Tutaki a Iehova ia Sara no tona akarongo mou

I te 90 mataiti anga, kua tae te tuatau no Sara kia rekareka i tetai oraanga meitaki. Kua anau mai aia i te tamaroa na tana tane akaperepere, e tai anere ona mataiti! Tapa a Aberahama i te pepe ko Isaaka, me kore ko “Kata” mei ta te Atua i tuatua. Penei ka akamanako tatou ia Sara e roiroi ra, inara te katakata ua ra na te karanga anga: “Kua akatupu  io nei te Atua i te kata iaku; e ka riro i te kata katoa te aronga ravarai e akarongo ra.” (Genese 21:6) Kua riro teia apinga aroa temeio mei ko ia Iehova ei rekareka anga maata i tona oraanga. Inara, kua akatupu katoa i te au apainga maata.

I to Isaaka rima mataiti anga, kua rave te uanga i tetai kaikaianga no te tamaiti e maata maira. Inara kare te au mea i meitaki ua ana. Tatau tatou “e kite akerā Sara” i tetai tu manamanata. Kua tatiaeae a Isemaela, te tamaiti a Hagara e 19 mataiti, ia Isaaka. Kare teia i te tatiaeae kangakanga ua. I muri mai, kua akauruia te apotetoro ko Paulo kia kapiki i ta Isemaela i rave ei takinokino anga. Kite akera a Sara i ta teia tamaiti angaanga kino: e takino anga pakari ki tana tamaiti. Kite meitaki a Sara i te puapinga o tana tamaiti; e tuanga maata tana i roto i te akakoroanga a Iehova. No reira, kua akamaroiroi aia ma te tuatua tika kia Aberahama. Kua pati aia kiaia kia tuaru ia Hagara e Isemaela.​—Genese 21:8-10; Galatia 4:22, 23, 29.

Akapeea a Aberahama te ariuanga? Tatau tatou: “Ongoongo roa akerā Aberahama i taua tuatua ra, no taua tamaiti nana ra.” Akaperepere aia ia Isemaela, kare aia i kite ana i te manata. Inara, kite meitaki a Iehova i te manata, e kua tuatua. Ka tatau tatou: “Kua tuatua maira ra te Atua kia Aberahama, Auraka koe e ongoongo i te tamaiti ra, e i to tavini vaine na: e akarongo koe i te reo o Sara ra, i te au tuatua katoa tana i tuatua mai kia koe ra; e ‘Na roto i ta Isaaka te uanga i karangaia.’” Akapapu a Iehova kia Aberahama e ka akonoia a Hagara e te tamaiti. Akarongo akera a Aberahama.​—Genese 21:11-14.

E vaine tikai a Sara na Aberahama, e tauturu tau. Kare aia i tuatua ua i tana i manako ki tana tane. Te kite anga aia i tetai manamanata, te ka takino i te uanga tangata e to ratou oraanga i te tuatau ki mua, kua tuatua tika aia ki tana tane. Auraka tona tu tika e akatarevakeia ei tu akangateitei kore. Te tika, kua akakite te apotetoro ko Petero, e tangata akaipoipo katoa, i te akaraanga meitaki o teia vaine tei akangateitei tikai i tana tane. (1 Korinetia 9:5; 1 Petero 3:5, 6) Te tika, naringa a Sara i muteki ua, kare rai aia e akangateitei ia Aberahama, no te mea ka tupu te manamanata maata kiaia e te katoa anga o te uanga tangata. Kua tuatua a Sara i tei anoanoia ma te aroa.

E maata te au vaine te akaperepere ra i to Sara akaraanga. Te apii ra ratou mei tana tuatua tika ma te ngateitei i ta ratou tane. Tetai taime, inangaro ua ake te au vaine e ka taru mai a Iehova iaia ki roto mei to Sara taime rai. Noatu ra, ka apii ratou i to Sara akarongo, aroa, e te akakoromaki umere.

Kapiki a Iehova ia Sara ko te Tamaine Ariki, inara kare aia i tapapa ana kia akaraia mai mei te reira

Noatu kua tapa a Iehova i te ingoa o teia vaine akaperepere ko te Tamaine Ariki, kare aia i tapapa ana kia akonoia ei uanga ariki. Kare i te mea poitirere i tona mateanga e 127 mataiti, “kua aere mairā Aberahama i te mii ia Sara, e aue iaia.” * (Genese 23:1, 2) Kua mii tikai aia i tana Tamaine Ariki akaperepereia. Kare e ekoko, kua mii katoa te Atua ko Iehova i teia vaine tiratiratu​—e te tapapa ra aia i te akatu mai iaia i roto i te enua parataito. Te tiaki maira tetai oraanga mutukore meitaki ia Sara​—e te katoatoa tei aru i tona akarongo.​—Ioane 5:28, 29.

^ para. 3 Tei matauia, ko Aberama e Sarai te ingoa o teia nga tokorua e tae ua atu ki te taime i tapa akaou ei te Atua i to raua ingoa ou, inara ka taangaanga ua tatou i to raua ingoa tei matauia.

^ para. 10 Akakoromaki a Iehova i te peu, maata te vaine e te au vaine tiaki no tetai tuatua roa, inara i muri akera kua akamanaia a Iesu Karaiti kia akaoki i te turanga akaipoipo mua e okotai vaine tei akanooia i te kainga i Edene.​—Genese 2:24; Mataio 19:3-9.

^ para. 25 Ko Sara anake te vaine tei taikuia tona mataiti i tona mateanga i roto i te Pipiria.