Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Maua ko taku vaine ko Tabitha i te angaanga tutu aere

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Iaku, Kare e Atua

Iaku, Kare e Atua
  • MATAITI ANAU: 1974

  • ENUA ANAU: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • ORAANGA: IRINAKI KARE E ATUA

TOKU ORAANGA I MUA ANA

Anauia au i tetai vira i Saxony, tei kapikiia i te reira tuatau ko te German Democratic Republic (GDR). E ngutuare aroa ua toku e kua apii toku nga metua i te au tu tau kiaku. E akatereanga aiteite te katoatoa te GDR, no reira te maataanga o te tangata i Saxony, kare te irinaki akonoanga i te mea puapinga. Iaku, kare e Atua. E rua irinaki anga tei akakeu i toku 18 mataiti mua: te irinaki kare e atua e te akatereanga aiteite te katoatoa.

Eaa ra au i reka ai i te akatereanga aiteite te katoatoa? No te mea e reka ana au i te manako e e aiteite te katoatoa. Tei maata atu, irinaki au e kia oronga pouroaia te au apinga ma te tau ki te katoatoa, no te mea ka akamutu teia i te oraanga apinganui e te putaua. No reira kua maroiroi au i te angaanga ki roto i teia akatereanga. I toku 14 mataiti anga, kua akapou au i te taime i te angaanga i ko i te ngai koʼi pepa. Kua rekareka tikai te taoni o Aue i taku angaanga e kua oronga mai i tetai pepa akameitaki anga. I toku mapu anga, kua kite au i tetai au tangata poritiki GDR. Manako ua au e te aruaru ra i te akakoroanga tau e te meitaki ua ra te tuatau ki mua.

Kare i roa ana, kua pueurikiriki toku oraanga. I te 1989 kua inga te Berlin Wall e kua pueurikiriki te akatereanga o Europa Itinga. Tupu putuputu ua te tumatetenga. Kare i roa, kite mai au e mea matauia te tu tika kore i GDR. Ei akaraanga, te aronga tei kore i turu i te akatereanga aiteite te katoatoa kua akonoia ei aronga kare o ratou puapinga. Akapeea ra teia te tupuanga? Kare ainei e kua irinaki matou e aiteite ua te katoatoa? Me e moemoea ua teia akatereanga aiteite te katoatoa? Kua taitaia tikai au.

No reira kua taui au i toku akakoroanga e kua akamou ki runga i te akatangi imene e te torō tutu. I te mea e kua apiiia au i ko i te apii akatangi imene​—ma te manakonako i te aere ki te apii teitei​—akamanako au i te apii ei tangata akatangi imene e te torō. Pera katoa, kua akaruke au i te au apiianga tau taku i apii i toku meangiti anga. Tei puapinga kiaku i teianei ko te tamataora, te kapiti maira te akameamea i te au vaine. Inara kare te oraanga akatangi imene e te torō i tamaru mai ana i toku taitaia. Kua riro katoa taku au tutu ei mea matakuia. Eaa te vaira i te tuatau ki mua? E eaa te akakoroanga o te oraanga?

 I toku kite anga i te pauanga, poitirere tikai au. I tetai po i te apii, kua uriuri matou ko te aronga apii i te tuatau ki mua. Ko Mandy * tetai o te aronga apii e koia tetai o te Au Kite o Iehova. I te reira po, oronga mai aia i te akoanga meitaki. Karanga aia, “Andreas, me ka inangaro koe i te pauanga ki taau au uianga no te oraanga e te tuatau ki mua, e akara meitaki i te Pipiria.”

Kua manga ekoko rai au, inara kua akamanako au i te kimi i te reira. Kua taki a Mandy iaku ki roto ia Daniela pene 2, e kua umere tikai au i taku i tatau. Te akataka ra teia totou i te au mana akaaere, te au kavamani te ka riro ei mea puapinga e tae ua mai ki teia tuatau. Akaari akaou mai a Mandy i tetai totou Pipiria no te tuatau ki mua. Mei teaa atura toku kite anga i te au pauanga ki taku uianga! Inara naai i tata i teia au totou, e naai e totou tikai i te tuatau ki mua? Penei te ora ua ra te Atua?

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA

Kua akaaravei a Mandy iaku kia Horst raua ko Angelika, e tokorua Kite tei tauturu iaku kia mārama meitaki i te Tuatua a te Atua. Kua viviki au i te kite e ko te Au Kite o Iehova anake te akonoanga tei taangaanga tamou i te ingoa tikai o te Atua, ko Iehova. (Salamo 83:18; Mataio 6:9) Apii au e te oronga ra te Atua ko Iehova i te manakonakoanga ki te tangata no te noo e tuatau ua atu i te enua parataito. Akakite a Salamo 37:9: “Ko te aronga ra i tapapa ia Iehova ra, ko ratou te ka noo i te enua.” I taku akaraanga, ka tau teia manakonakoanga no te katoatoa tei tauta i te aru i te au turanga o te Atua tei akatakaia e te Pipiria.

Inara kua manamanata au i te taui i toku tu kia rotai ki te Pipiria. Kua riro toku oraanga akatangi imene e te torō ei akaparau anga naku, no reira kua anoanoia au kia taakaaka. Pera katoa, kare i te mea māmā ua i te akaruke i te oraanga tau kore. Mei teaa atura toku rekareka i to Iehova tu akakoromaki, aroa ua, e te mārama i te aronga e tauta ra i te aru i ta te Pipiria e apii ra!

Na te irinaki anga e kare e atua e te akatereanga aiteite te katoatoa i akakeu i toku 18 mataiti mua i toku oraanga; e mei reira mai na te Pipiria i taui i toku oraanga. Na taku apii i tamaru mai i toku taitaia no te tuatau ki mua e kua rauka te akakoroanga i te oraanga. I te 1993, kua papetitoia au ei Kite no Iehova, e i te 2000, kua akaipoipo au ia Tabitha, e tuaine irinaki maroiroi. Maata to maua taime i akapou te tauturu anga i tetai ke kia kite i te Pipiria. E manganui ta maua i aravei mei iaku rai, tei akakeuia e te irinaki kare e atua e te akatereanga aiteite te katoatoa. Merengo tikai au i te tauturu ia ratou kia kite ia Iehova.

KUA PUAPINGAIA AU

I toku akamata mua anga i te piri ki te Au Kite o Iehova, kua poitirere toku nga metua. Inara mei te reira taime, kua kite raua i te meitaki tei tupu ki toku oraanga no te piri ki te Au Kite. I toku rekareka, te tatau nei raua i te Pipiria e te aere nei ki te au uipaanga Kerititiano a te Au Kite o Iehova.

Te rekareka nei maua ko Tabitha i te oraanga akaipoipo meitaki no te mea te aru vaitata nei i te akoanga a te Pipiria no te aronga akaipoipo. Na te aru anga i te ako kia vai tiratiratu, ka akaketaketa ua atu i to maua oraanga akaipoipo.​—Ebera 13:4.

Kare au e mataku akaou ana i te taitaia o te oraanga no te tuatau ki mua. Te kite nei au i te ngutuare taeake irinaki i te ao katoa, tei rekareka i te au tikai e te taokotai. I teia ngutuare, te akono nei matou i tetai e tetai ma te aiteite. Ko taku teia i irinaki ua ana e te inangaro i toku oraanga.

^ para. 12 Tauiia te ingoa.