Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

E Riri Kino Toku e te Tā Ua

E Riri Kino Toku e te Tā Ua
  • MATAITI ANAU: 1974

  • ENUA ANAU: MEXICO

  • ORAANGA: E MAPU TĀ UA I RUNGA I TE MATAARA

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Kua anauia au ki Ciudad Mante, e ngai manea i Tamaulipas, Mexico. E iti tangata oronga e te takinga meitaki ratou. Inara e ngai kino teia no te pupu aronga kino.

Ko au te rua o te tamariki tamaroa e ā. Kua papetito toku nga metua iaku i roto i te akonoanga Katorika, e i muri mai kua piri au ki roto i te pupu imene. Kua inangaro tikai au i te akamareka i te Atua, no te mea kua mataku au i tana akavaanga te openga e aere au ki te ngai tamamaeanga ko te aʼi era.

I toku rima mataiti, kua akaruke toku papa ia matou. Kua mamae tikai au ma te ati ngakau. Kare rava au i mārama eaa aia ka akaruke ei ia matou i te mea e ākā inangaro to matou iaia. Kua angaanga roa toku mama ei akono ia matou toko ā.

Kua kape au i te apii no te kapiti atu ki te au tamariki mapu. Na ratou i apii iaku kia tao, kai avaava, keikeia e te tā. I te mea e reka ana au i te akatere i tetai ke, kua apii au i te moto, kukumi e te karate, pera katoa te taangaanga i te au apinga tamaki. Kua riro mai au ei mapu tā ua. Kua piri putuputu au ki roto i te tamaki pupui, te maataanga o te taime kua ki au i te toto vaitata atu te mate i runga i te mataara. Mei teaa atura taku akatupuanga i te mamae ki toku mama i tona kite anga iaku e kua akaoro viviki atu iaku ki te aremaki!

I toku 16 mataiti, kua atoro mai toku oa piri ko Jorge ia matou i te kainga. Kua akakite mai aia e koia tetai Kite o Iehova e kua inangaro i te oronga mai i tetai karere puapinga kia matou. Kua akamata aia i te akamārama i tona irinakianga, te taangaanga anga i te Pipiria. Kare rava au i tatau ana i te reira, e kua reka au i te apii i te ingoa o te Atua e tona au akakoroanga. Kua inangaro a Jorge i te apii i te Pipiria kia matou. Kua āriki matou.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

Kua mataora au i te apii i te tika no runga i te aʼi tamamae anga ko era​—kare te reira i te apiianga Pipiria. (Salamo 146:4; Koheleta 9:5) Te kite anga au i te reira, kare au i mataku akaou ana i te Atua. Mari ra, kua akara au iaia ei Metua aroa tei inangaro i te mea meitaki no tana tamariki.

 Iaku e tere ra ki mua i taku apii Pipiria, kua kite au i te au taui anga i toku tu. Kua anoanoia au kia taangaanga i te tu akaaka e te akamutu i te tā ua. Kua tauturu te akoanga i roto ia 1 Korinetia 15:33 iaku. Te karanga ra: “E kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino.” Kua kite mai au e ka anoanoia au kia taui i toku tu, ka anoanoia kia akamutu i te kapitianga ki te aronga e akakeuanga kino to ratou kiaku. No reira kua tupaʼu au i toku au oa taito ki te au mema o te putuputuanga Kerititiano mou​—e aronga te akatikatika ra i to ratou tuke, kare na roto i te au tu tā ua, mari ra na te taangaanga anga i te au kaveinga Pipiria.

Tetai irava tei pakia au ko Roma 12:17-19. Te karanga ra: “Auraka te kino e tutakiia atu ki te kino i te tangata ravarai nei. . . . Peneiake ko te tika, ko ta kotou ïa e aruaru e, kia noo au ua kotou i roto i te tangata katoa nei. . . . Auraka e akaoko, . . . kua tataia oki e, ‘Te tuatua maira te Atu, ei iaku te akaoko, e naku e tutaki atu.’” Kua kite mai au e na Iehova e akono i te au tu tika kore i tona tuatau. Aere ua rai, kua apii au i te akamutu i te oraanga tā ua.

Kare rava e ngaropoina iaku tei tupu i toku oki anga ki te kainga i tetai aiai. Kua tamaki mai tetai pupu mapu iaku mei roto i te pupu kino ke, e kua rutu te arataki i toku tua te kapikianga, “E paruru ia koe uaorai!” I te reira taime tikai, kua pure viviki au kia Iehova, te pati anga iaia kia tauturu iaku kia akakoromaki i teia takinokino anga. Noatu e e anoano pakari toku kia tamaki atu, kua rauka ra iaku i te aere ke. I tera mai rā kua aravei au i te arataki o te pupu kino. Kua ōia au e te riri otooto, inara kua pati akatenga au ma te muteki kia Iehova kia tauturu mai iaku. I toku poitirere, kua aere tika mai te mapu kiaku te karanga anga: “E akakore mai koe iaku no tei tupu inapo. Te tika, ka inangaro au kia riro mai mei ia koe rai. Ka inangaro au i te apii i te Pipiria.” Mei teaa atura toku rekareka e kua rauka iaku i te tāpū i toku riri! Ma te akameitaki, kua akamata maua i te apii kapiti i te Pipiria.

Ma te maromaroa, kare te toenga o toku ngutuare i apii tamou ana i te Pipiria i te reira taime. Inara, kua rave au i te ikianga kia apii ua atu rai, auraka e tuku i tetai tangata me kore apinga kia tāpūpū iaku. Kua kite au e na te kapiti putuputu anga ki te iti tangata o te Atua, ka rapakau i toku mamae ngakau e ka rauka te kopu tangata taku i anoano. Kua tere au ki mua i te pae vaerua, e kua papetitoia ei Kite no Iehova i te 1991.

KUA PUAPINGAIA AU:

I mua ana e tangata riri kino au, te akatietie e te tā ua. Inara kua taui takiri te Tuatua na te Atua i toku oraanga. I teianei te oronga nei au i te karere au o te Pipiria ki tetai ua atu tei akarongo. Te tavini nei au ei orometua tamou no tetai 23 mataiti i teianei.

No tetai tuatau, kua angaanga au i ko i te opati Betela o te Au Kite o Iehova i Mexico. I reira, kua aravei au ia Claudia, e mapu vaine Kerititiano oraora, e kua akaipoipo maua i te 1999. Mei teaa atura toku rekareka ia Iehova no tei akameitaki iaku no teia tokorua tiratiratu!

Kua tavini kapiti maua i roto i te putuputuanga Reo Akairo i Mexico, te tauturu anga i te aronga turi te apii ia Iehova. I muri mai, kua patiia maua kia aere ki Belize te apii i te Pipiria ki te iti tangata o te reira enua. Noatu e e tau ua to maua oraanga i konei, kua rauka ia maua te mataora. Kare rava maua e taui i te reira.

Kare i roa i muri mai, kua akamata toku mama i tana apii i te Pipiria e kua papetitoia. Pera katoa, toku tuakana maata ake, tana vaine e ta raua tamariki e Au Kite o Iehova i teianei. Tetai o toku au oa i mua ana, taku i oronga i te karere Patireia, te tavini nei ia Iehova.

Ma te maromaroa, kua mate tetai pae o toku ngutuare tangata no te mea kare ratou i taui i to ratou tu tā ua. Naringa au i aru i tera mataara, kua mate rai au. E rekareka tikai toku ia Iehova no tei akavaitata iaku kiaia e tona iti tangata akamori, e tei apii iaku ma te akakoromaki e te takinga meitaki kia taangaanga i te au kaveinga Pipiria i toku oraanga.