Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Maata te Taime Kua Inga Au i Mua Ake ka Autu Ei

Maata te Taime Kua Inga Au i Mua Ake ka Autu Ei
  • MATAITI ANAU: 1953

  • ENUA ANAU: AUTIRERIA

  • ORAANGA: AKARA PUTUPUTU I TE TUTU AINGA VIIVII

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Kua neke toku papa ki Autireria mei Tiamani i te 1949. Kua kimi aia i te ngai angaanga i roto i te au maina e te ngai uira e kua noo i Victoria. I reira kua akaipoipo aia i toku mama, e kua anauia mai au i te 1953.

I nga mataiti i muri mai, kua akamata a mama i te apii i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova, no reira kua maara iaku te au apiianga Pipiria mei toku tamariki anga. Inara, kare toku papa e inangaro i tetai ua atu akonoanga. Kua riro mai aia ei tangata kino e te matakuia, e kua mataku toku mama iaia. Kua apii ngaro ua a mama i te Pipiria e kua akatupu i te inangaro no te au apiianga. Me aere to matou papa ki vao, ka apii aia i tana i tamou mai kia maua e toku tuaine. Kua akakite mai aia kia maua no runga i te enua parataito i te tuatau ki mua e ka mataora to maua oraanga me aru maua i te au turanga Pipiria no te oraanga.​—Salamo 37:10, 29; Isaia 48:17.

E 18 oku mataiti, kua akakeuia au kia akaruke i te kainga no te tu tā ua o toku Papa. Noatu kua irinaki au i ta Mama i apii mai kiaku mei roto i te Pipiria, kare au e āriki ana i te reira. No reira kare au e akono ana i te reira i roto i toku oraanga. Kua akamata au i te angaanga ei tangata uira i roto i te au maina. I toku 20 mataiti anga, kua akaipoipo au. Kua anauia ta maua tamaine mua e toru mataiti i muri mai, e kua akamanako akaou au eaa te mea puapinga i roto i toku oraanga. Kua kite au e ka rauka i te Pipiria i te tauturu i toku ngutuare tangata, no reira kua akamata au i te apii i te Pipiria ki tetai Kite o Iehova. Inara kua patoi pakari taku vaine i te Au Kite. Me aere au ki ta ratou uipaanga, kua oronga mai aia i tetai tukuanga openga​—kia akamutu i taku apii Pipiria me kore kia akaruke i toku ngutuare tangata. No te mea kua paruparu toku manako, kua tuku ua au ki tana e kua akamutu i te piri atu ki te Au Kite. Kua tataraapa au i muri mai no tei kore au i rave i te mea tika.

Tetai rā, kua akaari mai toku au oa angaanga i te tutu ainga viivii kiaku. Kua riro te reira ei mea umere e te rikarika, e kua kinokino tikai toku ngakau. I te akamaara anga i taku i apii i roto i te Pipiria, kua irinaki tikai au e ka akautunga te Atua iaku. Inara kia maata mai taku akara anga i te au tutu ainga viivii, kua taui toku manako no runga i te ainga viivii. Muri mai, kua akamata au i te akara putuputu i te reira.

I te 20 mataiti tei aru mai, kua mamao atu au mei te au turanga ta toku mama i apii kiaku. Kua akaata toku tu i te au mea taku e tuku ra i roto i toku manako. E tuatua viivii ana au e te reka i te tuatua kangakanga  no te ainga tau kore. Kua akatupu au i te manako tarevake no te ainga. Noatu e te noo ra au ki taku vaine, kua piri atu au ki te au vaine ke. Tetai rā kua akara au i roto i te iʼo e kua manako, ‘Kare au e reka ana ia koe.’ Kare au e akangateitei ana iaku uaorai mari ra kua akaviivii au iaku uaorai.

Kua pueurikiriki toku oraanga akaipoipo e kua kino takiri toku oraanga. I reira, kua pure au kia Iehova ma toku ngakau katoa. Kua akamata akaou au i taku apii Pipiria, noatu e kua pou tetai 20 mataiti. I tera tuatau, kua mate toku papa, e kua papetitoia toku mama ei Kite no Iehova.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

E tuke takiri toku tu oraanga ki te au turanga teitei o te Pipiria. Inara i teia taime kua inangaro tikai au kia rauka mai te manako au tei taputouia i roto i te Pipiria. Kua akamata au i te akamako i taku tuatua e te akamaru atu i toku tu riri. Kua akamutu katoa au i te au peu tau kore, te pere moni, te inu kava maata, e te keia i te au apinga a toku pu angaanga.

Kare toku au oa angaanga i mārama ana i te tumu i inangaro ei au kia rave i teia au taui anga. E toru mataiti, kua tauta putuputu ratou i te akakoko mai iaku kia oki ki toku tu oraanga taito. Me inga au na te akaari anga i te tu riri me kore na te tao anga, ka ava maata ratou: “Aa! Teia tikai te Joe mua.” E mamae tikai taua au tuatua ra! Kua ati ngakau tikai au.

Kua ki taku ngai angaanga i te au tutu ainga viivii, i runga i te komupiuta e te au puka. E mea matau na toku au oa angaanga kia tuʼa aere i te au tutu viivii i runga i ta ratou komupiuta, mei taku rai i rave i mua ana. Kua tauta tikai au i te akamutu i teia peu, inara i te akara anga te tauta katoa ra ratou i te akaturori iaku i te au taime ravarai. Kua pati au i te tauturu e te akamaroiroi anga a te tangata tei apii i te Pipiria kiaku. Kua akarongo marie ua mai aia kiaku i toku akakite anga eaa to roto i toku ngakau. E oti kua taangaanga aia i te au irava taka meitaki i roto i te Pipiria, e akapeea au me autu i teia peu viivii e kua akamaroiroi aia iaku kia kimi i te tauturu a Iehova na roto i te pure putuputu.​—Salamo 119:37.

I tetai rā kua kapiki au i toku au oa angaanga kia uipa mai. Kia tae mai ratou, kua akakite au kia ratou kia oake i tetai moina pia ki te nga tangata tei karanga e e nga tangata kai kava raua. Kua patoi mai ratou ma te ava e: “Auraka koe e pera! Te tauta nei teia nga tangata i te akamutu.” Pau atu au: “Ae, e au rai.” Mei reira mai e nei, kua kite taua aronga ra e te tauta ra au i te akamutu i te akara i te tutu ainga viivii e kare ratou e māro akaou iaku kia oki ki toku tu oraanga taito.

Aere ua rai, ma te tauturu maata a Iehova, kua akamutu takiri au i te akara i te au tutu ainga viivii. I te 1999, kua papetitoia au ei Kite no Iehova, ma te mataora tikai kua rauka akaou mai tetai tikaanga ki tetai oraanga mā e te mataora.

Teianei kua mārama au i te tumu e makitakita ra a Iehova i te au mea taku e reka ana no tetai tuatau roa. Ei Metua aroa, kua inangaro aia i te paruru iaku mei te kino ta te au tutu ainga viivii e akatupu ra. E tika tikai te au tuatua ia Maseli 3:5, 6! Te na ko ra e: “E irinaki kia Iehova ma to ngakau katoa ra; auraka ra e irinaki ki toou uaorai kite. Auraka e akangaropoina iaia i toou katoa ra au aerenga; e nana e akakite kia koe i toou ra au arataa.” Kare te au turanga Pipiria e riro ua ei paruru anga mari ra ka riro katoa ei akapapu anga e ka puapingaia.​—Salamo 1:1-3.

KUA PUAPINGAIA AU:

I mua ana, kua akaviivii au iaku uaorai, inara i teianei kua akangateitei au iaku uaorai e kua rauka te manako au. Te noo nei au i te oraanga mā e kua kite mai au kua akakore mai a Iehova i taku ara e te tauturu nei iaku. I te mataiti 2000, kua akaipoipo au ia Karolin, e tuaine Kerititiano purotu tei inangaro ia Iehova mei iaku rai. Kua riro to maua kainga ei ngai au. E tika anga ngateitei tikai no maua kia riro ei tuanga no tetai taokotaianga taeake Kerititiano mā e te aroa takapini i teianei ao.