Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Rauka Ainei Tetai ao Kare e tā Ua?

Ka Rauka Ainei Tetai ao Kare e tā Ua?

Ko koe ainei tetai me kore e mema no toou ngutuare tei takinokinoia e te tā ua? E tumu anga ainei tetai ka tupu teia kia koe? Kua kapikiia te tā ua ei “maki te totoa atura ki te katoatoa takapini i teianei ao.” Akamanako ana i teia au akaraanga.

TE TĀ UA I TE KAINGA E TE PAE O TE AINGA: Akakite te United Nations: “E tai i roto i te toru vaine tei takinga kinoia i te pae kopapa me kore i te pae o te ainga e tetai tane piri vaitata kia ratou.” Te mea mii ra, “kua tamanakoia e takapini i teianei ao, e tai i roto i te rima vaine te ka tauatiia me kore ka tauta tetai i te tauati iaia.”

TE TAKINGA KINO I ROTO I TE OIRE: Tei kitea mai, tere atu i te 30,000 pupu aronga kino i Marike. I Marike Apatonga, vaitata rai e tai i roto i te toru tangata tei takinokinoia e te tā ua.

TE TĀ TANGATA: Kua tamanakoia mai vaitata rai e āpa mirioni tangata tei tamateia i te mataiti i topa akenei, e maata atu i te aronga tei tamateia i roto i te tamaki. Ko Aperika Apatonga e Marike Rotopu te nga enua e maata tikai te numero o te aronga e tamateia ana, e a taime te maata i te tare anga o teianei ao. Tere atu i te 100,000 tangata tei tamateia i Marike Ratini i te mataiti okotai, e e 50,000 i Brazil anake. Ka rauka ainei i te akakore takiri i te tā ua?

KA OPE AINEI TE TĀ UA?

Eaa te tumu i totoa maata ai te tā ua? E maata te tumu i akapera ai, kapiti mai i teia: tupu maata te tauetono no te turanga aite kore i te pae moni e i rotopu i te iti tangata, kare e manako atu i te oraanga o tetai ke, te inu maata i te kava e te kai apinga akakona, te kite ua ra te tamariki i te tu tā ua o te aronga mamaata, e i te akara anga kare te aronga tā ua i akautungaia.

I tetai au enua, kua raveia te au tauta anga kia akakore i te tā ua. I te oire maata ko São Paulo, Brazil, kua topa te numero o te aronga tei tamateia ki te 80 patene i te tai ngauru mataiti i topa. Noatu ra, kua tupu te tā ua i tera oire, e te numero o te aronga tei tamateia mei te 10 i roto i te 100,000 tangata. Eaa i reira tei anoanoia kia ope takiri te tā ua?

Ko te ravenga anake e ope ei te tā ua, te ō maira te tangata koia oki to ratou tu. E taui ei te aronga tā ua, ka anoanoia ratou kia akakore i te tu parau, te noinoi e te karapii e kia akatupu i te tu aroa, akangateitei, e kia manako atu i tetai ke.

Eaa te ka akakeu i tetai tangata kia rave i teia taui anga maata? Akamanako ana i ta te Pipiria e apii maira:

  • “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.”​—1 Ioane 5:3.

  • “Mataku toku ia Iehova, te rikarika nei au i te kino.” *Maseli 8:13.

Ka riro te aroa no te Atua e te mataku i te akamareka kore iaia ei akakeu anga ririnui te ka tauturu  i te aronga tā ua kia taui—kare ia vao ua, mari ra te taui anga i to ratou tu tikai. Ka tupu ainei teia?

Akamanako ana ia Alex, * no roto aia i te au are auri i Brazil i te 19 mataiti i topa no te tā ua. Kua riro mai aia ei Kite no Iehova i te mataiti 2000, muri ake i te apiianga i te Pipiria ki te Au Kite. Kua taui ainei tona tu tā ua? Ae, kua tataraapa tikai a Alex no te au mea kino pouroa tana i rave. Karanga aia: “Kua inangaro au i te Atua no tei akakore mai aia i taku ara. Kua tauturu te tu āriki rekareka e te aroa no Iehova iaku kia taui i toku aerenga.”

Ko César, no Brazil mai, kua keikeia e te tomo are. Ko teia tona oraanga no tetai 15 mataiti. Eaa ra aia i taui ei? I roto i te are auri, kua aravei te Au Kite o Iehova iaia, e kua apii katoa aia i te Pipiria. Akamārama mai a César e: “Ko te taime mua teia kua kite mai au i te akakoroanga o te oraanga. Kua apii au i te inangaro i te Atua. Kua apii katoa au kia mataku iaia koia oki kua mataku au i te rave akaou i te kino e te akataitaia ia Iehova. Kare au e inangaro i te akaari i te tu mareka kore no tona tu takinga meitaki. Na teia aroa e te mataku i akakeu iaku kia taui.”

Apii akapeea e rauka ai ia koe te noo i roto i tetai ao kare e tā ua

Eaa ta teia nga akaraanga e apii maira ia tatou? E mana to te Pipiria i te taui takiri i te oraanga o te tangata na te taui anga i to ratou aerenga manako. (Ephesia 4:23) Karanga katoa a Alex tei taikuia mai: “Ko taku e apii ra i roto i te Pipiria mei te vai mā rai tei riringiia ki roto iaku, te tāmā anga iaku e te akaatea anga i te au manako kino. Ko teia te au mea kare rava au e manako ana ka rauka i te kopae.” Ae, me akaki tatou i to tatou au manako ki te karere mā o te Pipiria, ka akaatea me kore ka tāmā te reira i te kino. E mana to te Tuatua a te Atua kia tāmā. (Ephesia 5:26) Tei rauka mai, ka taui te aronga kino e te noinoi i to ratou au aerenga, e ka riro mai ei aronga takinga meitaki e te akamoeau. (Roma 12:18) Ka kite ratou i te au i roto i te oraanga na te taangaanga i te au kaveinga Pipiria.​—Isaia 48:18.

Tere atu i te varu mirioni Au Kite o Iehova i te 240 enua tei kite mai i te ravenga no te akakore takiri i te tā ua. Kua apii te au tangata no te pa enua ravarai e te au turanga o te oraanga kia inangaro e kia mataku i te Atua pera katoa kia aroa i tetai e tetai, e kua noo au ua mei tetai ngutuare rai takapini i teianei ao. (1 Petero 4:8) Ko ratou te akapapu anga e ka rauka tetai ao kare e tā ua.

TETAI AO KARE E TĀ UA I VAITATA MAI!

Te taputou maira te Pipiria kare e roa atu ana, ka tāmā te Atua i te tā ua i te enua nei. Te aro atu nei te ao kino o teia tuatau i te “rā akavaanga, e te mate o te aronga akono kore i te Atua.” (2 Petero 3:5-7) Kare te aronga tā ua e tamamae akaou i tetai ke. Akapeea tatou e papu ei ka inangaro te Atua i te akakore takiri i te tā ua?

Karanga te Pipiria, “e tei inangaro i te takinga-kino, kua riri roa [to te Atua] ngakau iaia.” (Salamo 11:5) E inangaro ana Tei Anga mai ia tatou i te au e te tu tau. (Salamo 33:5; 37:28) No reira kare aia e akakoromaki ua atu rai i te aronga tā ua.

Ae, te vaitata maira tetai ao ou tei ki i te au. (Salamo 37:11; 72:14) Eaa ka kore ei e apii maata atu akapeea koe e noo ei i roto i tetai ao kare e tā ua?

^ para. 12 Ko Iehova te ingoa o te Atua tei kiteaia i roto i te Pipiria.

^ para. 14 Kua tauiia te au ingoa.