Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Akaaite Anga Puapinga Rava Atu Taau ka Rave

Te Akaaite Anga Puapinga Rava Atu Taau ka Rave

KO KOE ainei tetai Kerititiano? Me koia ia, ko koe tetai o te rua pirioni tuma tangata i te enua nei​—vaitata rai e tai i roto i te toru tangata—​tei karanga e e au pipi ratou na Iesu. I teia tuatau, e tauatini ua atu akonoanga tei karanga e e au Kerititiano ratou, inara kua tupu te ke i rotopu ia ratou no te au apiianga e te au manako tukeke. No reira, penei e tuke rai taau irinakianga ki te au irinakianga a te au Kerititiano. E puapinga ainei taau e irinaki ra? Ae,​—me inangaro koe i te aru i te akonoanga Kerititiano tei apiiia i roto i te Pipiria.

Kua kapikiia te au pipi mua a Iesu Karaiti e au “Kerisitiano.” (Angaanga 11:26) Kare e anoanoia tetai ingoa ke no te akataka ia ratou, no te mea okotai rai akarongo Kerititiano i akamataia. Kua aru taokotai te au Kerititiano i te au apiianga e te au ikuiku anga a Tei Akamou i te Akonoanga Kerititiano, koia a Iesu Mesia. Akapeea taau akonoanga? Te irinaki ra ainei koe e te apii ra te reira i ta Iesu i apii e tei irinakiia e ta Karaiti au pipi mua? Akapeea koe e papu ei? Okotai rai ravenga​—kia taangaanga i te Pipiria ei vaito.

Akamanako ana i teia: Kua akangateitei a Iesu Mesia i te au Tuatua Tapu ei Tuatua na te Atua.  Kare aia i āriki ana i te aronga tei akaiti i te puapinga o te au apiianga Pipiria na te akariro anga i te au peu a te tangata ei mea mua. (Mareko 7:9-13) No reira e mea tau kia irinaki e ka akatumu te au pipi mou a Iesu i to ratou irinakianga ki runga i te Pipiria. E mea meitaki kia ui tetai Kerititiano kiaia uaorai: ‘Te tano ra ainei te apiianga a taku akonoanga ki te Pipiria?’ Ei pau i teia uianga, e mea tau kia akaaite i tei apiiia e taau akonoanga ki ta te Pipiria e tuatua tikai ra.

Karanga a Iesu e kia akatumuia ta tatou akamori anga i te Atua ki runga i te tuatua mou​—te tuatua mou i roto i te Pipiria. (Ioane 4:24; 17:17) Karanga katoa te apotetoro ko Paulo e ka rauka te ora me “kite i te tuatua-mou.” (1 Timoteo 2:4) No reira e mea puapinga kia akatumuia to tatou au irinakianga ki runga i te tuatua mou o te Pipiria. Ae, ka anoanoia teia e ora ai tatou!

AKAAITE I TOOU IRINAKIANGA KI TE PIPIRIA

Te pati nei matou ia koe kia tatau i te au uianga e ono i raro mai e kia akara i te pauanga a te Pipiria ki teia au uianga. E tatau i te au irava tei taikuia mai, e kia akamanako oonu i te au pauanga. E oti ui kia koe uaorai, ‘Akapeea te au apiianga a taku akonoanga me akaaiteia ki ta te Pipiria e akakite maira?’

Ka riro teia au uianga e te pauanga ei tauturu ia koe kia rave i tetai akaaiteanga puapinga rava atu. Ka puareinga ainei koe i te akaaite i te au apiianga a taau akonoanga ki ta te Pipiria e akakite ra? Ka mataora te Au Kite o Iehova i te tauturu ia koe kia akara oonu atu i te au tuatua mou Pipiria. E pati ki te Au Kite o Iehova no tetai apii Pipiria kare e tutaki. Me kore ra e aere ki runga i ta matou website, jw.org.