TE PUNANGA TIAKI Nu. 4 2016 | Te Pipiria​—Ka Vai ua Rai

No te tuatau roa, kua titau tetai pae i te takore i te Pipiria e tana karere. Eaa i puapinga ai tona vai ua anga?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

E Tua Umere Tikai

Kare atu e puka tei taui i te irinakianga o te tangata no tetai tuatau roa. Ka irinakiia ainei te Pipiria?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Ora Mai te Pipiria i te Turanga pe Ua

I taangaanga te au tata Pipiria i te pepa raupo e te pakiri manu. Akapeea te au tataanga Pipiria taito te vai ua anga e nei?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Ora Mai te Pipiria i te Patoianga

Maata te au arataki poritiki e te aknoanga kua akaue te tangata auraka kia rave, nenei e te uri i te Pipiria. Kare ratou i manuia.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Ora te Pipiria Mei te Tauta Anga Kia Taui i Tana Karere

Tauta tetai aronga pikikaa i te taui i te karere a te Pipiria. Akapeea ratou i mou ei?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Te Tumu ka Vai ua Rai te Pipiria

Eaa i riro ei te Pipiria ei puka takake?

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa te mea umere ta Iesu akono anga i te aronga lepera? Eaa te au turanga kua akatika te au arataki akonoanga kia kopae?

Ka Rauka Ainei Tetai ao Kare e tā Ua?

Tauturuia tetai aronga kia akaruke i to ratou oraanga ta ua. Eaa tei tauturu ia ratou?

TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Maata te Taime Kua Inga Au i Mua Ake ka Autu Ei

Akapeea tetai tangata te akamutu anga i te akara tutu ainga viivii e te rauka mai te ngakau au?

Te Akaaite Anga Puapinga Rava Atu Taau ka Rave

E tauatini ua atu akonoanga Kerititiano kua veeia ta ratou apiianga e te irinakianga. Akapeea koe e kite ei naai te tuatua mou?

Eaa ta te Pipiria e Akakite Ra?

Ka taangaanga ainei te Atua i te akonoanga ei akavaitata atu i te tangata kiaia?