TE PUNANGA TIAKI Nu. 3 2019 | Ko Teia Ua Ainei te Oraanga?

E uianga matauia teia, e me arikiia te pauanga, ka taui te reira i te oraanga o te reira tangata.

Te Mea Akaaroa i te Mate

Noatu ta tatou tauta anga, ka rokoia rai tatou e te tu pakarikari e te mate. Ko teia ua ainei te oraanga?

Kimikimi Anga i Tetai Oraanga Roa

Tauta te aronga apii i te au mea ora e te gene kia kitea te tumu i pakarikari ei tatou. Eaa tei tupu?

Angaia Tatou Kia Roa te Oraanga

Koai ia tatou kare e reka ana i tetai oraanga roa e te mataora?

Eaa Tatou i Ruaine ei e i Mate Ei?

Kare te Atua i akakoro ana kia ruaine te tangata e kia mate. Kua angaia to tatou nga metua mua ma te kopapa e te manako apa kore; ka ora rai raua i teia tuatau.

Autu Anga i te Enemi o te Mate—Akapeea?

Aroa maira te Atua kia oko i te tangata mei te enemi o te mate na te tutaki anga i te oko.

Akapeea e Rauka ai ia Koe Tetai Oraanga Meitaki?

Te vaira te “ara” ta te Atua i akapapa no te aronga tei inangaro iaia.

Ka Mataora Rai te Oraanga i Teia Tuatau

Akapeea te Pipiria me tauturu ia koe kia rekareka, akaketaketa i toou oraanga akaipoipo, e te akakoromaki i te maki?

Eaa te Manakonakoanga no Tei Mate?

Ka pau te Pipiria i te reira.