Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E reka ana au te akapou i toku taime ki te au mapu o te putuputuanga

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Ko te Baseball Taku Mea Reka Rava Atu!

Ko te Baseball Taku Mea Reka Rava Atu!
  • MATAITI ANAU: 1928

  • ENUA ANAU: COSTA RICA

  • ORAANGA: REKA TE ANGAANGA TIPOTI E TE PERE MONI

TOKU ORAANGA I MUA ANA

Kua maata mai au i Puerto Limon, e oire i te pae tai i te tua itinga o Costa Rica. E varu tamariki a toku nga metua, ko au te itu. Kua mate to matou papa i toku varu mataiti anga. Na toku mama i utuutu mai ia matou.

Kua riro te baseball ei tuanga maata i toku oraanga. Kua reka tikai au i te tipoti mei toku tamariki anga. I toku mapu anga, kua piri au ki roto i tetai manga pupu. Iaku e kanga ra i roto i te reira pupu i toku 20 mataiti, kua pati mai tetai tangata iaku kia kanga ki roto i tetai pupu maata i Nicaragua. Inara, i te tuatau e makimaki ra toku mama, te akono ra au iaia, kare au e inangaro i te aere ki Nicaragua. No reira kua patoi au i te reira pati anga. I muri mai, kua pati akaou tetai tangata ke iaku kia kanga ki roto i te pupu baseball maata o Costa Rica, e aronga ikiia anake to roto. I teia taime kua āriki au i te pati anga. Ko au tetai o te pupu maata mei te mataiti 1949 ki te 1952, e kua piri ki roto i te au kanga anga i Cuba, Mexico, e Nicaragua. E baseman meitaki au, kua piri au ki roto i tetai 17 kanga anga ma te kore e tarevake. E reka ana au i te aronga akarakara mai me kapiki i toku ingoa!

Ma te maromaroa, kua noo au i te oraanga tau kore. Noatu e okotai rai aku vaine ori ua, te vai atura te au vaine ke. Kua inu pakari tikai au. I tetai rā, kua kona tikai au i te kava e i toku ara mai anga i tera mai rā, kare e maara ana iaku toku tae anga ki te kainga! Kua pere moni katoa au e te lottery.

Iaku e noo ra i teia tu oraanga, kua riro mai toku mama ei Kite no Iehova. Kua tauta aia i te akakite mai i tona irinakianga, kare au i āriki i te akamata anga no te mea te reka ra au i taku tipoti. Me tereni au i te tuatau kaikai, kare rava au e pongi ana! Kua pou ua toku manako ki runga i te tipoti. Ko te baseball taku mea reka rava atu!

Inara, i toku 29 mataiti, kua kino tikai tetai ngai iaku i toku kapo anga i te poro ia matou e kanga ra. Toku meitaki anga, kua akamutu au i te kanga akaou. Inara, kua piri rai  au ki roto i te angaanga baseball na te terenianga i tetai pupu meangiti i te pae mai.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA

I te 1957, kua āriki au i tetai patianga kia aere ki te uruoaanga a te Au Kite o Iehova tei raveia i te stadium tei kanga ana au. Iaku e noo ra i rotopu i te tangata, kua kite au i te tuke i rotopu i te tu ngateitei o te Au Kite e te tu aoaaoa o te aronga akarakara baseball. No taku i kite i te reira uruoaanga i akamata ai au te apii i te Pipiria ki te Au Kite e te aere ki ta ratou uipaanga putuputuanga.

Umere tikai au i te au apiianga Pipiria taku i apii. Ei akaraanga, kua totou a Iesu e i te au rā openga, ka tutu aere tana au pipi i te nuti meitaki o te Patireia o te Atua ki te ao katoa. (Mataio 24:14) Kua apii katoa au kare te au Kerititiano mou e tutakiia kia rave i ta ratou angaanga tutu aere. Karanga a Iesu: “E mea o mai ua to kotou, e oronga ua atu oki kotou.”​—Mataio 10:8.

Iaku e apii ra i te Pipiria, kua akaaite au i te reira ki taku e kite ra i rotopu i te Au Kite o Iehova. Reka tikai te kite i ta ratou tauta anga te akatotoa i te nuti meitaki o te Patireia o te Atua ki te ao katoa. Kite au i to ratou tu oronga ua ta Iesu i akaue i te au Kerititiano kia akaari. No reira i toku tatau anga ia Mareko 10:21 te kite anga i ta Iesu pati anga, ‘E aere mai oki, ka aru mai ei iaku’ kua inangaro au kia riro mai ei Kite.

Inara, kua pou te tuatau i toku aru anga. Ei akaraanga, no tetai tuatau roa kua pere au i taku numero “manuia” i te au epetoma tataki tai i roto i te lottery a te enua. Inara, kua apii au mei te Pipiria e te akaapa ra te Atua i te aronga akamori i te atua o te Manuia, pera katoa te aronga noinoi. (Isaia 65:11; Kolosa 3:5) No reira kua akamutu au i te pere moni. Te Tapati mua i muri ake i toku akamutu anga i te lottery, kua re taku numero “manuia!” Kua akakino te tangata iaku no tei kore i pere i te reira epetoma, e kua māro pakari iaku kia pere akaou, inara kare au i rave ana. Kare rava au i pere moni akaou ana.

Kua tupu akaou tetai timata anga i toku tu “akatangata ou” i te rā tikai i papetitoia ai au i tetai uruoaanga a te Au Kite o Iehova. (Ephesia 4:24) I te reira aiai, kua oki au ki toku otera e te tiaki ua maira taku vaine ori ua i vao ake i toku pia ngutupa. “Aere mai e Sammy,” i nana ei. “Aere taua tamataora!” Pau viviki atu au, “Kare!” Akakite au kiaia te noo nei au i te oraanga tau o te Pipiria. (1 Korinetia 6:18) “Eaa?” i nana ei. Kua akapuapinga kore mai aia i te manako o te Pipiria no te ainga tau kore e kua māro kia noo akaou maua. Inara, kua aere au ki roto i toku pia ma te roka i te ngutupa i muri ake iaku. I teia rā, te rekareka nei au, mei toku riro anga mai ei Kite i te 1958, kua rave meitaki au i te au taui anga i toku oraanga.

KUA PUAPINGAIA AU

Ka rauka ua iaku i te tata i tetai puka no runga i te au puapinga taku i rauka mei te aru anga i te arataki anga a te Pipiria! Tetai o teia au puapinga koia oki e maata ua atu toku au oa piri tikai, ma te oraanga meitaki e te mataora.

Te reka nei rai au i te baseball, inara kua akono au i te au mea puapinga tikai. I roto i te baseball kua rauka iaku te turanga teitei e te moni, inara kua mutu ua teia au mea. Inara ka ope ua atu toku pirianga ki te Atua e te akataeakeanga e tuatau ua atu. Karanga te Pipiria: “Te ngaro ke nei teianei ao, ma ta to reira katoa e anoano nei: ko tei akono ra i to te Atua ra anoano, e tika ïa i te ora anga e tuatau ua atu.” (1 Ioane 2:17) Teianei ko toku Atua ko Iehova e tona iti tangata taku mea reka rava atu!