Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | AU AKAORO OROENUA E Ā​—TE PUAPINGA NOOU

Te Akaoro Oroenua e Ā—Koai ma Ratou?

Te Akaoro Oroenua e Ā—Koai ma Ratou?

Penei e mea umere e te mataku te akaoro oroenua tokoā, inara kare ko teia te tu. No teaa ra? No te mea te tauturu maira te Pipiria e te au tupuanga o teia tuatau ia tatou kia kite koai ma ta te au akaoro oroenua e akatutu ra. Noatu kua akairo to ratou akaoro anga i te tumatetenga no te enua nei, ka riro katoa te reira ei nuti meitaki noou e toou ngutuare tangata. Akapeea ra? Mea mua, ka akara tatou koai ma te au akaoro oroenua.

TE AKAORO O TE OROENUA TEATEA

Akamata te orama i te na ko anga: “Kua akara atura au, e i na, e oroenua teatea: e e ana ta tei noo ki rungao; e e korona tei orongaia mai nona: aere atura aia ma te upokotu atu e kia upokotu atu rai.”​—Apokalupo 6:2.

Koai te akaoro o te oroenua teatea? Ka kitea rai te pauanga i roto ia Apokalupo, te kapikiia ra teia akaoro oroenua i te rangi “Ko te Logo ïa a te Atua.” (Apokalupo 19:11-13) No Iesu Mesia teia taoonga no te mea koia te vaa tuatua o te Atua. (Ioane 1:1, 14) Kapiti mai, kua kapikiia aia “ko te Ariki o te au ariki, e te Atu o te au atu ra,” e “kua karangaia aia, i te Pikikaa kore, e te Tuatua-mou.” (Apokalupo 19:16) Te taka meitaki ua ra, e mana tona ei ariki tumutoa e kare aia e taangaanga tau kore i tona ririnui. Noatu ra, te vaira te au uianga.

Naai i akataoonga ia Iesu kia upokotu atu? (Apokalupo 6:2) Kua kite te peroveta ko Daniela i tetai orama no te Mesia, tei akaaiteia “mei te Tamaiti a te tangata ra,” kua orongaia “te mana, e te kakā, e te basileia nona” no ko mai i “To te au rā taito ra,” te Atua ko Iehova. * (Daniela 7:13, 14) No reira, na te Atua Mana Katoatoa i akataoonga ia Iesu ma te tika anga kia tutara e kia akava. Te akatutu ra te oroenua teatea i te tamaki tuatua tika a te Tamaiti a te Atua, no te mea e taangaanga ana te au Tuatua Tapu i te kara teatea ei akatutu i te tuatua tika.​—Apokalupo 3:4; 7:9, 13, 14.

I naea te au akaoro oroenua i akamata ai i te akaoro anga? Akara ana e kua akamata te akaoro mua ko Iesu, i tona akakorona anga. (Apokalupo 6:2) I naea a Iesu i akakoronaia ai ei Ariki i te rangi? Kare i tona oki anga ki te rangi i muri ake i tona matenga. Te akaari maira te Pipiria kua anoanoia tetai tuatau tiaki anga. (Ebera 10:12, 13) Kua oronga a Iesu ki tana au pipi te ravenga kia kite i te openga o teia tuatau tiakianga e te akamataanga i tana tutara i te rangi. Karanga aia me akamata tana tutara, ka taui takiri te au turanga i teianei ao e ka kino rava. Ka tupu te tamaki, te onge, e te maki mate. (Mataio 24:3, 7; Luka 21:10, 11) Muri ua ake i te Tamaki I o te Ao i te mataiti 1914, taka meitaki kua tomo te tangata ki roto i tera tuatau tumatetenga ta te Pipiria e kapiki ra ko te “tuatau openga.”​—2 Timoteo 3:1-5.

Inara eaa te tumu i kino roa ai te au turanga i te akakoronaia anga a Iesu i te 1914? No te mea i tera tuatau, kua tutara a Iesu i te rangi, kare i te enua nei. Kua tupu te tamaki i te rangi, e kua uri te Ariki ou ko Iesu tei kapikiia ko Mikaela ia Satani e tana au temoni ki te enua nei. (Apokalupo 12:7-9, 12) Ia Satani i te enua nei mei tera tuatau e nei, e riri maata tona no te mea kua kite aia e tuatau poto ua tona e toe nei. Kare e roa atu ana, ka akatupu te Atua i tona anoano te patoi ia Satani i te enua nei. (Mataio 6:10) Teianei, ka akara tatou akapeea te au akaoro oroenua e toru te akapapu anga e te noo nei tatou i te “tuatau openga.” Kare mei te akaoro oroenua mua tei akatutu i tetai akaoro tikai, te akatutu ra te toko toru akaoro oroenua i te au turanga o te tangata i te ao katoa.

TE AKAORO O TE OROENUA MURAMURA

“Kua aere atura tetai oroenua kutekute: e e mana tei orongaia mai no tei noo i rungao ra, kia apai ke i te au i te ao nei, e kia ta te tangata ia ratou uaorai: e e koke maata tei orongaia mai nana.”​—Apokalupo 6:4.

Te akatutu ra teia akaoro i te tamaki. Ka apai ke aia i te au mei te ao katoa. I te 1914, no te taime mua i roto i te tuatua enua, kua tupu te tamaki i te ao katoa. Aru mai ko te tamaki rua o te ao, tei kino rava atu. Kua tamanakoia mai te katoa anga tei matemate i roto i te tamaki mei te 1914 mai e 100 mirioni e tere atu! E e maata te tangata tei kinokino.

Mei teaa te maata o te tamaki i teia tuatau? No te taime mua i roto i te tuatua enua, te akara anga ka rauka i te tangata te takore pouroa i te oraanga i te enua nei. Kare katoa te au akatereanga akatupu au mei te United Nations e rauka i te tāpu i te akaoro o te oroenua muramura.

TE AKAORO O TE OROENUA KEREKERE

“Kua akara atura au, e i na, e oroenua kerekere; e e arite tei te rima o tei noo ki rungao. E akarongo atura au i tetai reo i rotopu i nga mea ora e a ra, i te na ko anga e, Okotai arite sitona okotai denari, e e toru arite kerite okotai denari; auraka ra koe e rave kino atu i te olive e te wina.”​—Apokalupo 6:5, 6.

Te akatutu ra teia akaoro i te onge. Te kite nei tatou e aka moni ka pou i te oko kai e tai tenari i te oko e 1.08 rita titona, ko te tutaki no te angaanga okotai rā i te anere mataiti mua! (Mataio 20:2) Ka oko katoa teia moni e 3.24 rita kerite, e ua kai tei raro ake i te titona. Akapeea ra teia me angai i te ngutuare tangata maata? Kua akamatakiteia te tangata kia akarava i te kai no te au rā, tei akatutuia e te kai o tera tuatau koia oki te olive e te wina.

Mei te 1914 mai, kua kite ainei tatou te akapapuanga no te akaoro anga o teia oroenua kerekere? Ae! Vaitata i te 70 mirioni tangata i mate no te onge i te tai anere mataiti i topa. Akakite mai tetai tamanako anga mei te “805 mirioni tangata​—e tai i roto i te iva tangata i teianei ao—​kua na roto i te onge i te mataiti 2012-14.” Akakite akaou tetai tareanga: “I te au mataiti ravarai, maata atu te tangata i mate no te onge i to te AIDS, te maki mariri e te maki marō.” Noatu te au tautaanga i te angai i te aronga tei pongi, te oro nei rai te akaoro oroenua kerekere.

TE AKAORO O TE OROENUA PATEATEA

“Akara atura au, e i na, e oroenua teatea: e tona ingoa to tei noo ki rungao, ko Mate ïa, e ko ade tei aru i muri ake iaia ra. E e mana tei orongaia mai no raua kia ta i te a o te tuanga o to te ao nei i te koke, e te onge, e te mate, e te puaka taae o te enua nei.”​—Apokalupo 6:8.

Te akatutu ra te ā o te akaoro i te mate no te maki e tetai au tumu ke. Muri ua ake i te 1914, kua tamate te maki Spanish flu i te mirioni ua atu tangata. Penei mei te 500 mirioni tangata tei tu i teia maki, e 1 i roto i te 3 tangata e ora ra i tera tuatau!

Inara ko te maki Spanish flu te akamataanga ïa. Tamanako mai te aronga kite e e anere ua atu mirioni tei mate no te smallpox i te rua anere mataiti. Tae mai ki teia rā, kua pou te mirioni ua atu tangata i te mate no te AIDS, te maki marō, e te maki mariri, noatu te kimikimi anga maata a te aronga rapakau maki.

Tei tupu, e mate​—na te tamaki, te onge, e te maki. Te akaputu maira a Ade i te aronga mate, ma te kore e manakonakoanga.

TUATAU MEITAKI E VAITATA MAIRA!

Kare e roa atu, ka ope teia au tumatetenga. Akamaara i teia: “Aere atura [a Iesu] ma te upokotu” i te 1914, te uri ia Satani ki te enua nei, kare ra a Iesu i akaoti ake i tana upokotu anga. (Apokalupo 6:2; 12:9, 12) Kare e roa atu me tae mai a Aramakito, ka akaatea a Iesu i te aratakianga a Satani e ka takore i te aronga turuturu i te Tiaporo. (Apokalupo 20:1-3) Kare a Iesu e akaope ua i te akaoro anga o te toko toru akaoro oroenua mari ra ka akameitaki akaou aia i te au turanga. Akapeea ra? Akamanako ana i ta te Pipiria i taputou mai.

Kare e tamaki akaou, mari ra ka tupu te au. “Kua akakore [a Iehova] i te tamaki e tae rava akenei ki te openga enua; kua aati aia i te ana, e kua tipupu i te korare.” (Salamo 46:9) Kareka te aronga tei inangaro i te au, “ka rekareka ratou i te maata o te au.”​—Salamo 37:11.

Kare te onge e tupu akaou, mari ra e maata te kai. “E manga sitona okotai rima i ki i te enua nei, i runga i te take o te au maunga.”​—Salamo 72:16.

Kare e roa atu ka akameitaki akaou a Iesu i te au turanga kino tei akatupuia e te akaoro oroenua toko toru

Kare e maki e te mate, mari ra ka rauka te oraanga kopapa apa kore e te ora mutu kore no te katoatoa. Na te Atua “e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa.”​—Apokalupo 21:4.

Ia Iesu i te enua nei, kua oronga aia i tetai akaraanga pumaana no te tuatau ki mua i raro ake i tana tutaraanga. Kua akatupu aia i te au, kua angai i te urupu tangata, kua rapakau i te maki, e kua akatuakaou mai i te aronga tei mate.​—Mataio 12:15; 14:19-21; 26:52; Ioane 11:43, 44.

Ka mataora te Au Kite o Iehova i te akaari kia koe mei roto i taau Pipiria akapeea me akapapa me ope te akaoro anga oroenua. Ka āriki ainei koe i teia patianga kia apii maata atu?