Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Turu i te Patireia o te Atua i Teianei!

E Turu i te Patireia o te Atua i Teianei!

E akamanako ana e te aere maira te uriia kino i toou ngai. Akamatakite rapurapu te kavamani e: “E ORO! E KIMI I TE NGAI AKAPUANGA I TEIANEI!” Eaa taau ka rave? Ka oro koe ki te ngai akaruruanga.

Te noo nei tatou ki roto i tetai turanga e ka tupu te “uriia” kino, kapiki a Iesu i te reira e ko te “mate maata.” (Mataio 24:21) Kare e rauka ia tatou i te kopae i teia. Inara ka rauka ia tatou te rave i tetai angaanga e kitea ai e tatou te akapuanga. Akapeea ra?

I tana Ako i te Maunga, kua akakite a Iesu Karaiti: “E na mua ra kotou i te kimi i te basileia o te Atua, e te tuatua-tika nana ra.” (Mataio 6:33) Akapeea tatou me rave i teia?

E kimi i te Patireia o te Atua na mua. Te aiteanga e ko te Patireia o te Atua te mea puapinga maata kia tatou. (Mataio 6:25, 32, 33) Eaa te tumu i manako akapera tatou? No te mea kare e rauka i te tangata i te akatikatika i to ratou manamanata. Ko te Patireia o te Atua anake te ka rauka i te rave i te reira.

E kimi i tana tuatua tika. E tauta tatou i te taangaanga i ta te Atua au kaveinga tuatua tika. Eaa te tumu? No te mea ka tupu te kino kia tatou, me tuku tatou e na tatou e iki i te mea tika e te tarevake. (Maseli 16:25) I tetai tua, me akono tatou i ta te Atua kaveinga ka mareka aia e ka puapinga katoa tatou.—Isaia 48:17, 18.

E kimi i te Patireia o te Atua e tana tuatua tika na mua. Akamatakite a Iesu e ka akaariu keia tetai pae, ka manako e ka rauka te oraanga  meitaki na roto i te moni. Tetai pae ka taitaia maata ratou i te kimi ravenga e kare o ratou taime no te kimi i te Patireia o te Atua.—Mataio 6:19-21, 25-32.

Inara, kua taputou a Iesu ki te aronga turu i te Patireia o te Atua, ka orongaia tei anoanoia kia ratou i teianei e te au akameitakianga a te tuatau ki mua.—Mataio 6:33.

Noatu e te kimi ra te pipi a Iesu i te anere mataiti mua i te Patireia o te Atua e tana tuatua tika na mua, kare ratou i kite ana i te openga o te au taitaia e te mamae i to ratou tuatau. Inara kua kite ratou i te akapuanga. Akapeea?

Akono ratou i ta te Atua au kaveinga tuatua tika, kua paruru teia ia ratou mei te au turanga kino tei tupu ki te aronga akono kore i te Atua. Akamaroiroi to ratou akarongo ketaketa e ka akakore te Patireia i to ratou mamae. Kua oronga te Atua i “te mana maata meitaki” kia ratou kia akakoromaki i te kino.—2 Korinetia 4:7-9.

KA KIMI AINEI KOE TE PATIREIA NA MUA?

Kua akarongo te au Kerititiano i te anere mataiti mua, i ta Iesu akauenga kia kimi i te Patireia na mua. Kua akakite ratou i te nuti meitaki o te Patireia ki to ratou au enua. (Kolosa 1:23) E aronga ainei tetai e rave ra i teia i teianei?

Ae! Kua kite te Au Kite o Iehova e tuatau poto to ratou i mua ake ka takore ei to te Atua Patireia i teia akatereanga kino. No reira te rave maroiroi nei ratou i te akatupu i ta Iesu tuatua: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.”—Mataio 24:14.

Akapeea koe me ariu ki teia nuti meitaki? Akamaroiroi nei matou ia koe kia aru i te akaraanga o te iti tangata Berea o te anere mataiti mua i Makedonia. Te akarongo anga ratou i te nuti meitaki o te Patireia mei ia Paulo, kua āriki ratou i te karere “ma te ngakau maora.” E oti kua ‘kimi i te tuatua i tataia ra’ kia akapapu i ta ratou i kite e kua taangaanga i te reira.—Angaanga 17:11, 12.

Ka rauka rai ia koe. Na te kimi anga i te Patireia o te Atua e tana tuatua tika na mua, ka kitea te ngai akapuanga i teianei e te tuatau ki mua.