Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Koai te Ariki o te Patireia o te Atua?

Koai te Ariki o te Patireia o te Atua?

E maata to te Atua aronga tata Pipiria tei akataka e koai Tei tau ei Ariki no te Patireia o te Atua. Teia Tutara

  • Ikiia e te Atua. “Akatainu ra au i taku ariki . . . e naku e oronga i te au etene ei tuanga naau, e te au enua openga ei apinga naau.”—Salamo 2:6, 8.

  • E Tama na te Ariki ko Davida. “Anau mai oki tetai tama na tatou, kua orongaia mai tetai tamaroa na tatou . . . Kare e mutu te tupu anga o tona ra basileia, e tona au, e noo aia ki runga i te terono o Davida, e ki runga i tona ra basileia, ei akatinamou” i te reira.—Isaia 9:5, 6.

  • Anauia i Betelehema. “E Betelehema . . . e tae maira aia kiaku nei mei roto mai ia koe ra, ko te ka riro ei tutara . . . e maata oki aia i reira e tae rava atu ki te au openga mai o te enua ra.”—Mika 5:2, 4.

  • Akavaavaaia e te tangata e kua tamateia. “I akavaavaaia aia, e kare aia i manako meitakiia e tatou nei. . . . Kua koia ra aia no ta tatou au ara ra, kua akaparuparuia aia no to tatou au kino.”—Isaia 53:3, 5.

  • Akatuia mei te mate e kua akakakaia. “Kare oki koe e vaoo i toku vaerua i ade; kare oki koe e tuku i to Mea Tapu ra kia kite i te pe. . . . tei to rima katau te pereperekavana e tuatau ua atu.”—Salamo 16:10, 11.

Iesu Karaiti—Tei Tau Meitaki

Ko Iesu Karaiti anake tei tau meitaki ei Tutara meitaki. Akakite te angera kia Maria, to Iesu metua vaine: “Na te Atua e oronga mai i te terono o tona metua o Davida nona . . . kare rava ïa e kore tona basileia.”—Luka 1:31-33.

Kare a Iesu i tutara ana i te enua nei. Mari ra, ka tutara aia i te tangata mei te rangi ei Ariki no te Patireia o te Atua. Eaa aia i tau ei ei Tutara? Akamanako ana i ta Iesu i rave i te enua nei.

  • Akono a Iesu i te tangata. Tauturu a Iesu i te tane, te vaine, te tamariki e te ruaine, noatu noea mai ratou. (Mataio 9:36; Mareko 10:16) Pati anga te tangata repera: “Kia tika ia koe, e mā au ia koe,” akaaroa a Iesu iaia e kua akaora iaia.—Mareko 1:40-42.

  • Apii a Iesu akapeea me akamareka i te Atua. Karanga aia: “Kare e tika kia akono atu i te Atua e te Mamona.” Karanga aia, ko tei anoano ra ia etai ke ra e na reira katoa tatou ia ratou—e Ture Auro teia. Akaari mai aia e te inangaro ra te Atua i te kite i ta tatou e rave ra e e manako ra. Ei akamareka i te Atua, e akatere tatou i te au anoano o te ngakau. (Mataio 5:28; 6:24; 7:12) Akakite a Iesu, e mataora ai tatou, e apii i ta te Atua e anoano maira e e rave atu.—Luka 11:28.

  • Apii a Iesu kia aroa i tetai ke. Akakeuia te aronga tei akarongo e tei aru i ta Iesu tuatua e te angaanga meitaki. “Va ua te tangata i tana tuatua. I apii oki aia ia ratou ma te mana.” (Mataio 7:28, 29) Apii aia: “E aroa atu i to kotou aronga enemi.” Pure katoa aia no te aronga tei tamate iaia: “E taku Metua, e akakore mai koe i ta ratou ara, kare oki ratou i kite i ta ratou i rave nei.”—Mataio 5:44; Luka 23:34.

Tau meitaki a Iesu ei Tutara no te ao katoa. Inara aea aia e tutara ai?