Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Raro i ta te Atua tutara, taokotaiia te au mea tei angaia ma te ‘au

Eaa Tatou ka Anoano ei i te Patireia o te Atua?

Eaa Tatou ka Anoano ei i te Patireia o te Atua?

Mei te akamata anga o te oraanga tangata, okotai rai Tutara, ko Tei Anga ia tatou, tona ingoa ko Iehova. Tutara aia i te tangata ma te aroa. Anga aia i te kainga manea—te aua o Edene—ei ngai noo anga no te tangata. Oronga aia i te kai na ratou. Oronga katoa aia i te angaanga meitaki na ratou. (Genese 1:28, 29; 2:8, 15) Naringa te tangata i akarongo e na te Atua e tutara ia ratou ma te aroa, tupu rai te ‘au.

Patoi te nga tangata mua i te Atua ei Tutara no raua

Akakite te Pipiria e na te angera kino, ko Satani te Tiaporo, i patoi i to te Atua tika anga kia tutara. Akakite aia e ka mataora atu te tangata me kare te Atua e tutara. Ma te mii, kua aru te nga metua mua, a Adamu e Eva ia Satani e kua patoi i te Atua.—Genese 3:1-6; Apokalupo 12:9.

No tei patoi a Adamu e Eva i te Atua ei Tutara no raua, ngere raua i te kainga Parataito e te manakonakoanga no te oraanga mutukore. (Genese 3:17-19) Takino katoa te reira i te oraanga o ta raua tamariki. Karanga te Pipiria e kua ara a Adamu, i “o mai ei te kino i te ao nei, e no te kino oki te mate.” (Roma 5:12) No te ara i tupu ei tetai akaou kino: “Tutara ra tetai tangata ki rungao i tetai, ei mate nona uaorai.” (Koheleta 8:9) Me tutara te tangata iaia uaorai, tupu mai te manamanata.

TU MAI TA TE TANGATA TUTARA

Patoi a Nimeroda ia Iehova

Ko Nimeroda te tutara mua tei taikuia e te Pipiria. Kua patoi aia i ta Iehova tutara. Mei te tuatau ia Nimeroda, kua takinokino te aronga tutara i te tangata. Mei te 3,000 mataiti i topa, tata te Ariki ko Solomona: “E i na, te roi-mata o te aronga i takinga-kinoia ra, kare ra o ratou e akapumaana: e te mana oki tei te pae takinga-kino ra; kare ra o ratou e akapumaana.”—Koheleta 4:1.

Kare e tuke i teia tuatau. I te 2009, akakite te puka a te United Nations e na te tutara kino “e akatupu ana i te kino no te tangata.”

TAE TE TUATAU NO TE TAUI!

Te anoano ra teianei ao i te tutara e te kavamani meitaki. Kua taputou mai Tei Anga i te reira!

Puapinga kore ta te tangata kavamani no te akakore i te manamanata

Kua akanoo te Atua i tetai Patireia, e kavamani te ka takore i te tutara a te tangata, “e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.” (Daniela 2:44) Ko te Patireia teia ta te tangata e pure ra. (Mataio 6:9, 10) Inara kare ko te Atua anake te ka tutara i teia kavamani. Kua iki aia i tetai tei ora ana ei tangata i te enua nei ei Tutara. Koai tana i iki?