Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa ta te Patireia o te Atua ka Akatupu?

Eaa ta te Patireia o te Atua ka Akatupu?

Apii a Iesu i tana au pipi kia pure, kia tae mai te Patireia. Kua kite aia kare te Atua i anoano ana kia tupu te kino i te enua, e na tana kavamani anake, te Patireia o te Atua e takore i te reira. Eaa ta te Patireia o te Atua ka akatupu?

EAA TA TE PATIREIA O TE ATUA I AKATUPU

I te atikara i mua akenei, kua uiruri tatou no te au akairo ta Iesu i akakite. Akapapu maira te reira e kua tutara te Patireia o te Atua i te rangi, e ko Iesu Karaiti te Ariki.

Akakite te Pipiria me rauka te mana Patireia, ka uri a Iesu ia Satani e tana au temoni mei te rangi. Kua kotingaia ta ratou angaanga i te enua nei, no reira i maata ai te kino i te enua mei te 1914 mai.—Apokalupo 12:7, 9.

Noatu te maata o te kino, kua rave a Iesu te Ariki o te Patireia o te Atua, i te au mea meitaki no te tangata i teianei ao. Na roto i te angaanga apii Pipiria e raveia nei i teianei ao, e maata te tangata te apii nei e te taangaanga nei i te au kaveinga Pipiria i roto i to ratou oraanga. (Isaia 2:2-4) E mirioni ua atu tei apii kia rauka te manako tau no te angaanga, no te oraanga ngutuare, e no te apinga. Kua apii teia aronga kia akameitaki i to ratou oraanga i teianei e te akapapa ra no te oraanga ‘au i raro ake i te Patireia o te Atua.

EAA TA TE PATIREIA O TE ATUA KA AKATUPU?

Noatu e te tutara nei a Iesu i te rangi, te tutara nei rai te tangata i te enua nei. Inara, kua akaue te Atua ia Iesu: “E ariki oki koe i rotopu i to au enemi ra.” (Salamo 110:2) Kare e roa, ka takore a Iesu i te aronga patoi e ka akapumaana i te aronga inangaro i te akarongo ki te Atua.

A te reira taime, na te Patireia o te Atua e

  • Takore i te au akonoanga pikikaa. Te au akonoanga tei apii i te pikikaa no te Atua e kua akangata i te oraanga o te tangata. Akatutu maira te Pipiria i te akonoanga pikikaa e e vaine akaturi. Ka poitirere te manganui i tona akapouanga.—Apokalupo 17:15, 16.

  • Takore i te tutara a te tangata. Ka takore te Patireia o te Atua i te au tutara a te tangata.—Apokalupo 19:15, 17, 18.

  • Tipu keia te aronga kino. Akapeea te aronga rave kino e tei patoi i te Atua? “Ka tipu keia ra te aronga kino i te enua nei.”—Maseli 2:22.

  • Tapekaia a Satani e te au temoni. Popaniia a Satani e tana au temoni kia kore e “pikikaa akaou i te pa enua.”—Apokalupo 20:3, 10.

Eaa te aiteanga o teia no te aronga tei āriki i te Patireia o te Atua?

TA TE PATIREIA O TE ATUA KA RAVE NO TE TANGATA

Ei Ariki tutara i te rangi, e maata ta Iesu ka akatupu. Ka tauturu te 144,000 iaia kia tutara, no roto mai i te au kopu tangata ravarai. (Apokalupo 5:9, 10; 14:1, 3) Ka akatupu aia i to te Atua anoano i te enua nei. Eaa ta te Patireia o te Atua ka akatupu no te tangata?

  • Ka kore te maki, te ruaine, e te mate. “Kare oki to reira e karanga e, Kua maki au,” e “e kore rava te mate.”—Isaia 33:24; Apokalupo 21:4.

  • Noo ‘au ua te tangata. “E ei au nuingangare to te au tamariki naau ra,” e “noo ra ratou ravarai ki raro ake i tana uaorai vine, e ki raro ake i tana uaorai suke, e kare tetai e akamataku mai.”—Isaia 54:13; Mika 4:4.

  • Angaanga meitaki ta te tangata. “E rekareka tei ikiia e au ra, i te angaanga a to ratou uaorai rima. Kare ratou e angaanga puapinga kore ua.”—Isaia 65:22, 23.

  • Mā te mareva. “Te medebara, e te ngai vaiavare ua, e rekareka ïa no ratou ra; e rekareka rai te enua ngangaere, e e pua oki mei te tiare.”—Isaia 35:1.

  • Apii i te tangata kia rauka te ora mutu kore. “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.”—Ioane 17:3.

Ka inangaro te Atua ia koe kia rekareka i teia au akameitakianga. (Isaia 48:18) Na te atikara ka aru mai e akakite atu i taau ka rave i teianei kia kite koe i teia.