Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Aea te Patireia o te Atua e Tutara ai te Enua?

Aea te Patireia o te Atua e Tutara ai te Enua?

Inangaro te pipi tiratiratu a Iesu i te kite aea te Patireia o te Atua e tutara ai? Pau a Iesu, kare ratou e kite aea tikai te reira e tutara ei i te enua. (Angaanga 1:6, 7) I mua atu ana, akakite aia ki tana pipi, me kite ratou i te au akairo e tupu kapiti ra, “kua vaitata ïa te basileia o te Atua” e kua tae te tuatau kia tutara.—Luka 21:31.

EAA TE AU AKAIRO TA IESU I TUATUA E KA TUPU?

Karanga a Iesu: “E tu mai tetai enua e tamaki mai ki tetai enua, e tetai basileia e tamaki mai ki tetai basileia. E te ngaruerue maata i te enua i tera ngai i tera ngai, e te onge, e te maki-mate.” (Luka 21:10, 11) Mei te ira mangamanga rima tei akataka i tetai tangata. Pera katoa me tupu kapiti te au akairo “kua vaitata ïa te basileia o te Atua.” Kua tupu kapiti ainei teia au akairo i teianei ao? Akamanako ana i teia.

1. TAMAKI

I te 1914, tupu tetai tamaki maata. E kapiki ana te aronga tata tuatua enua i te 1914 e ko te tuatau i taui ei te turanga o te enua no tei tupu te tamaki mua o te ao. Taangaanga te reira tamaki i te au tangika, te au pairere tuku pomu, te au pupui matini, te gas poitini, e tetai au apinga tamaki ke. Aru mai ko te tamaki rua o te ao, tei akatupu i te au apinga tamaki nukiria. Tamaki ua ana te tangata mei te 1914 mai e kua matemate e mirioni ua atu tangata.

2. NGARUERUE ENUA

I te au mataiti, e 100 ngaruerue enua e tupu ana tei “takino maata,” i te au ngai ke ke, i karanga ai te Britannica Academic. Akakite te United States Geological Survey “tei tamanakoia (mei te 1900 mai) ka tupu e 16 ngaruerue enua maata i tetai ua atu taime.” Karangaia e no tei kite vivikiia te reira i maata ai te ngaruerue enua. Noatu eaa te tu, te mate nei rai te tangata no te ngaruerue enua i teianei ao.

3. ONGE

Tupu te onge i teianei ao no te tamaki, te angaanga pikikaa, kino te turanga puapinga, kino te angaanga tanutanu, kino te reva puapinga kore te au parani. Akakite te World Food Programme “2018 Year in Review” e: “I teianei ao, e 821 mirioni tangata e pongi nei—e 124 mirioni e onge nei.” Mei te 3.1 mirioni tamariki tei mate i te au mataiti. I te 2011, e 45 patene tamariki i mate i teianei ao.

4. TOTOA TE MAKI MATE

Akakite te puka World Health Organization e: “I teia 21 anere mataiti tupu te maki mate. Tupu akaou te maki—cholera, maki piri e te piva rengarenga—te maki ou—SARS, flu totoa, MERS, Ebola e te Zika.” Noatu te kite taieni e te kite o te taote, kare e rapakau.

5. TUTUIA TE EVANGERIA

Akakite a Iesu i tetai akaou tuanga o te akairo: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” (Mataio 24:14) I te au manamanata kino e tupu ra i teianei ao, e varu mirioni tuma tangata e tutu ra i te Patireia o te Atua ki te 240 enua i te 1,000 tuma reo. Kare teia i tupu ana i mua ana.

EAA TE AITEANGA O TEIA?

Te tupu nei ta Iesu i taiku i teia tuatau. Eaa tatou ka anoano ei kia kite i teia? No te mea karanga a Iesu: “Kia akara kotou i taua au mea nei i te tupu anga, kua vaitata ïa te basileia o te Atua.”—Luka 21:31.

Kare e roa, ka akatupu te Patireia i to te Atua anoano i te enua

Tauturu ta Iesu akairo i oronga mai, e te akapapaanga Pipiria, kia mārama e kua akanoo te Atua i tona Patireia i te rangi i te 1914. * Akataoonga aia i tana Tamaiti, ko Iesu Karaiti, ei Ariki. (Salamo 2:2, 4, 6-9) Kare e roa, ka tutara te Patireia o te Atua i te enua e ka takore te reira i te au tutara katoatoa e ka akariro i te enua ei parataito ei ngai noo anga no te tangata e tuatau ua atu.

Kare e roa, ka akatupuia ta Iesu pure: “Kia tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:10) Eaa ta te Patireia i rave mei te 1914 mai? Eaa ta tatou ka tapapa atu me tutara teia Patireia i te tangata i te ao katoa.

^ para. 17 No tetai akakiteanga no te 1914, akara i te puka Eaa ta te Pipiria ka Apii Mai ia Tatou? neneiia e te Au Kite o Iehova, manako poto 22.