TE PUNANGA TIAKI Nu. 2 2020 | Eaa te Patireia o te Atua?

Ui ana te tangata i teia uianga no tetai tuatau roa. Ka kitea te pauanga i roto i te Pipiria.

“Kia Tae Toou Basileia”—E Pure Matauia na te Katoatoa

Eaa te au uianga no te Patireia o te Atua ka pauia e marama ai tatou te aiteanga o teia pure?

Eaa Tatou ka Anoano ei i te Patireia o te Atua?

Me tutara te tangata apa ia ratou, maata ua atu te manamanata.

Koai te Ariki o te Patireia o te Atua?

Tata te aronga Pipiria i te au manako e akakite maira e koai te Ariki o te Patireia o te Atua. Okotai rai tangata tei tau.

Aea te Patireia o te Atua e Tutara ai te Enua?

Inangaro te pipi tiratiratu a Iesu i te kite i te reira. Akapeea aia te pau anga i ta ratou uianga?

Eaa ta te Patireia o te Atua ka Akatupu?

Kite a Iesu e na te Patireia o te Atua te kavamani anake e takore i te manamanata i te enua nei. Eaa ta te Patireia i akatupu?

E Turu i te Patireia o te Atua i Teianei!

Akakite a Iesu ki tana pipi kia kimi i te Patireia na mua. Akapeea koe me rave i teia?

Te Patireia o te Atua—Eaa te Reira?

E pure ana te tangata kia tae mai te Patireia o te Atua, i manako ana ainei koe eaa te Patireia o te Atua e eaa ta te reira ka akatupu?