Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Me Rokoia Koe e Tetai Maki Kino

Me Rokoia Koe e Tetai Maki Kino

“Te akakite mai anga te taote e e maki cancer toku i roto i te ate mama e te kopu, kua papu iaku e ka mate au. Te oki anga ra au ki te kainga, manako mai au, ‘Kare ko teia taku ka inangaro, inara ka kimi au i tetai ravenga kia rauka iaku te akakoromaki i teia maki.’”—Linda, 71 mataiti.

“Ko toku maki e debilitating nerve syndrome, ka akaparuparu te reira i toku paparinga i te tua kaui. Tetai taime, ka pakari te mamae e ka tupu te taitaia kiaku. Maata anga o te taime ka maromaroa au, e ka inangaro au i te tamate iaku uaorai.”—Elise, 49 mataiti.

ME KUA tuia koe me kore tetai o toou akaperepere e tetai maki kino, kua mārama koe mei teaa te mamae o te reira. Kapiti mai ki teia maki, ka akakoromaki koe i te tu taitaia e te mamae ngakau o te ngutuare tangata. Ka tupu te mataku e te manako apiapi me aere koe i te akara i te taote, me kimi me kore me tutaki i tetai vairakau ei rapakau, e te kino ta te vairakau ka akatupu. Ka riro teia au manamanata e toou maki kino i te akatupu i te manako taitaia tikai kia koe.

Teiea ra te ngai e kitea ai e tatou te tauturu? E maata te tangata tei kite mai i te akapumaana anga maata na te pure anga ki te Atua e te tatau anga i te au irava akapumaana i roto i tana Tuatua. Ka rauka katoa mai te tauturu na roto i te aroa e te turuturu a te ngutuare tangata e te au oa.

AKAPEEA TETAI PAE TE AKAKOROMAKI ANGA

Karanga a Robert, e 58 ona mataiti: “E akakoromaki i toou maki ma te irinaki i te Atua, e nana e oronga mai i te maroiroi kia koe. E pure kia Iehova, akakite i toou manako kiaia. Pati kia oronga mai aia i tona vaerua tapu. Pati i te tauturu kia riro koe ei akamaroiroi anga ki toou ngutuare tangata, e kia rauka i te akakoromaki i toou maki.”

“E mea meitaki tikai me ka oronga tauturu mai toou ngutuare tangata. E ringi ua mai ana ratou iaku i te au rā ravarai, e ka ui mai ratou e, ‘Te peea ua ra koe?’ E akamaroiroi katoa mai ana toku au taeake i te au ngai mamao iaku. E ākā tauturu tikai ta ratou iaku e kua riro ratou i te akamaroiroi iaku kia kore e tuku i te au.”

Me ka atoro atu koe i tetai tangata tei rokoia e te maki, e akamanako ana i ta Linda i tuatua: “Kare e kore ka inangaro te tangata maki kia mataora rai tona oraanga, e kare aia e inangaro i te tuatua no runga i tona maki. No reira e tuatua i te au mea ta korua i matau i te tuatua.”

Ma te maroiroi no ko mai i te Atua e te akapumaana a te Pipiria, e pera te tauturu a te ngutuare tangata e te au oa, ka papu roa ia koe e e puapinga to te oraanga, noatu te akakoromaki ra tatou i to tatou maki kino.