Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Tamanako i te ka Tupu

Tamanako i te ka Tupu

I manako ana koe e eaa te ka tupu kia koe e toou ngutuare a te tuatau ki mua? Ka maata ainei taau moni, me ka putaua koe? Ka maata ainei te aroa me ka tupu te maromaroa? Ka roa ainei toou oraanga me ka poto te reira? Kua manako ana te tangata i teia au uianga no tetai tauatini ua atu mataiti.

I teia rā kua akara tetai aronga kite i te au tauianga o teianei ao e kua tamanako ratou eaa te ka tupu a te tuatau ki mua. Kua tupu tetai au tamanako anga a ratou, inara tetai pae kare i tupu. Ei akaraanga, i te 1912, kua tamanako te tangata nana i maani i te apinga tuku karere ko Guglielmo Marconi e: “Ka riro teia ravenga no te karangaranga ei akakore i te tamaki.” Irinaki katoa tetai tangata e riri ana i te pupu imene ko te Beatles, no roto mai aia i te Decca Record Company, kare te aronga akatangi guitar e reka akaouia e te tangata.

Manganui te tangata tei uri ki te ravenga purepure kia kite eaa te ka tupu a te tuatau ki mua. Kua kimi ratou i te pauanga i ko i te aronga akara etu; ka kiteaia teia peu i roto i te au makatini e te nuti pepa. Tetai pae ka aere ratou ki te taunga purepure tei karanga e, ka rauka ia ratou i te “kite” eaa te ka tupu na roto i te au pere, te au numero me kore te au akairo i runga i te rima.

Inangaro tetai aronga i te tuatau taito kia kite eaa te ka tupu a te tuatau ki mua, kua aere ratou ki te aronga akara etu, te taunga tane me kore te taunga vaine te ka oronga mai i te pauanga mei ko mai i to ratou atua. Kua karangaia no runga i te Ariki ko Croesus o Lydia e, kua tutaki aia i tetai taunga o te oire ko Delphi i Ereni, kia akakite mai eaa te ka tupu me tamaki aia i te Ariki ko Kuro o Peresia. Karanga te taunga e ka takore a Croesus i tetai “patireia maata” me tamaki aia ia Kuro. No tona papu e ka re aia, kua aere aia ki te tamaki, inara ko tona uaorai patireia tei takoreia!

Te tamanako anga a te taunga e mea tarevake te reira, no te mea ka tupu rai te reira noatu koai ka re i te tamaki. No tei irinaki a Croesus i te tuatua a te taunga kua tupu te taitaia kiaia. Te aronga i teia rā tei uri ki teia au ravenga purepure kia kite eaa te ka tupu, kua meitaki atu ainei to ratou turanga?