Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Rekareka i te au Puapinga tu Oronga ua

Rekareka i te au Puapinga tu Oronga ua

“Ka akaruke te bus, ka noo te tangata Tinito!” Ko ta Alexandra teia i rongo iaia e noo ra i runga i te bus, te tiakianga kia aere ki tetai tua o te enua Marike Apatonga. Kua eke aia i te akara eaa te tupu ra e kua kite i tetai tangata Tinito e manamanata ra te tuatua i te reo Paniora iaia e akamārama ra i tona manamanata ki te tangata tiaki o te reira ngai. I te mea i aere ana a Alexandra ki tetai putuputuanga reo Tinito a te Au Kite o Iehova, kua oronga aia i te tauturu ei uri reo.

Karanga te tangata Tinito e e tangata mako ua aia inara kua keiaia tana au pepa e te moni. I te akamata anga kare te tangata opita i āriki ana i tana tuatua e kua tarotokaka ia Alexandra no te angaanga apai tangata ki tetai ngai. I te openga, kua āriki aia i te akamārama anga a te tangata, inara ma te manuia kore kua anoanoia te tangata Tinito kia tutaki i te pira no tei kore i rauka te pepa tano. I te mea kare ana moni, kua oronga a Alexandra e $20 kiaia. Kua akameitaki tikai te tangata iaia e kua karanga e ka tutaki mai aia e tere atu i te $20 kiaia. Akamārama a Alexandra e kare aia e kimi ra no tetai tutaki; te rekareka ua ra aia i te tauturu no te mea kua kite aia e mea tau te reira no te rave. Kua oronga aia i tetai puka Pipiria e kua akamaroiroi iaia kia apii i te Pipiria ki te Au Kite.

E mea ngakau rekareka i te akarongo i te tu oronga ua ki tetai ke, e kare e ekoko anga, te raveia ra te au angaanga mei teia te tu e te au tu tangata o te akonoanga katoatoa pera katoa te au tangata kare a ratou akonoanga. Ka puareinga ua ainei koe i te oronga ia koe uaorai na roto i teia tu oronga ua? E uianga meitaki teia no te mea karanga a Iesu: “E mea meitaki i te oronga atu i te rave mai.” (Angaanga 20:35) Pera katoa e mea meitaki katoa i te pae o te tua taineti no te mea te karanga ra te aronga kimikimi e e mea meitaki te oronga ua. Ka akara ana tatou i tetai au mataara.

“TE TANGATA ORONGA MA TE REKAREKA”

Te akakite maira tei tupu e e pirianga to te tu oronga ua e te mataora. Tata te apotetoro ko Paulo “ko te tangata oronga ma te rekareka ta te Atua e inangaro.” Te tuatua ra aia no te au Kerititiano tei oronga ua i te au moni tauturu ei tauturu i te au taeake tei rokoia e te manamanata. (2 Korinetia 8:4; 9:7) Kare a Paulo i karanga e kua oronga ua ratou no to ratou mataora. Mari ra, te rekareka ra ratou no te mea kua rauka ia ratou i te oronga.

E tikai, kia tau ki tetai kimikimianga, “ka akaoraora [te tu oronga ua] i tetai au ngai o te roro tei akatupu i te tu mareka, te pirianga tangata, e te irinaki, te akatupuanga i tetai ‘tu maana.’” Karanga katoa tetai kimikimianga e kua riro “te oronga anga moni ki tetai ke ei akakeu i te rekareka e maata roa atu ia i te akapouanga ki runga ia ratou uaorai.”

Kua manako ana ainei koe e no toou au turanga kare atu aau e rauka i te rave? Te tika, ka rauka  i te katoatoa i te kite i te mataora ei “tangata oronga ma te rekareka.” Me raveia ma te manako tau, kare te oronga anga e anoanoia kia maata. Kua tuku tetai Kite o Iehova i teia tuatua ki te aronga nenei o teia makatini ma te moni tauturu: “I teia au mataiti i aereia mai e meangiti ua taku moni i oronga i ko i te Are Uipaanga Patireia.” Inara, i nana ai: “E maata atu ta Iehova i oronga mai i taku i oronga atu. . . . Meitaki tikai no tei rauka iaku i te oronga atu i teia apinga aroa​—te riro nei ei akapumaana iaku.”

E tikai, kare te tu oronga ua i kotingaia ki te moni. Te vaira tetai au mataara ke no te oronga ua.

E MEITAKI TE ORONGA UA NO TOOU ORAANGA KOPAPA

Ka riro te tu oronga ua ei meitaki noou e tetai ke

Te akakite ra te Pipiria: “Te takinga-meitaki nei te tangata aroa i tona uaorai vaerua: kareka te ngakau kino ra, te takinga-kino ïa i tona uaorai kopapa.” (Maseli 11:17) E tu oronga ua to te aronga takinga meitaki, te puareinga ua i te oronga ia ratou uaorai​—to ratou taime, te maroiroi, te aroa, e te vai atura. Te riro ra teia tu oraanga ei puapinga i te au tu e manganui, e ka riro teia tu oronga ua ei mea meitaki no to ratou oraanga pae kopapa.

Te akakite maira te au kimikimianga no te aronga tei oronga ua i te tauturu ki tetai ke e ka meangiti mai to ratou au mamae e te maki manako. Te katoa anga, ka rekareka ratou i te oraanga kopapa meitaki atu. Ka riro katoa te tu oronga ua ei akameitaki i te oraanga o tetai pae tei rokoia e te maki kino, mei te multiple sclerosis me kore te HIV. Kua kitea katoaia te aronga kai kava te meitaki anga no tei tauturu i tetai ke e ka tauturu ia ratou kia kore e kai kava akaou.

Te tumu i pera ai, kua manakoia e ka riro “te au manako tangi, te akangateitei, e te takinga meitaki ei akaiti i te au manako tau kore.” Ka riro katoa te tu oronga ua ei akaiti i te manako taitaia e te toto kake. E te au tangata tei ngere to ratou tokorua na te ara o te mate kua meitaki katoa i te maki manako me oronga ratou ia ratou uaorai kia tauturu i tetai ke.

Kare e ekoko anga no teia. E mea meitaki te tu oronga ua kia koe.

KA TUPU UA ATU TE TU ORONGA UA

Akamaroiroi a Iesu i tana au pipi: “Ka oronga, e ka rauka ta kotou; e ki te aite, e taomiia, e ruruia, e maringi ua atu, na te tangata e riringi mai ki roto i to kotou kakau. Ko te aite ta kotou e aite atu, ko ta kotou rai ïa kia akaaiteia mai.” (Luka 6:38) Me oronga ua koe, ka inangaro rai te tangata i te ariu mai ki toou tu oronga ua e ka akakeu ia ratou kia pera katoa. Ka akatupu te tu oronga ua i te tu taokotai e te tu akataeake.

Akatupu te tu oronga ua i te tu taokotai e te tu akataeake

Kua kitea mai e te aronga kimikimi tei apii i te au pirianga tangata e ko “te au tangata tei akaari ua i te tu oronga ua, ka akamaroiroi katoa i tetai ke kia pera.” Te tika, “na te tatau ua anga i te au angaanga umere o te tu takinga meitaki, ka akakeu i te tangata kia oronga ua.” No reira, kia tau ki tetai kimikimianga, “ka rauka i tetai tangata i roto i tetai taokotaianga i te akakeu e tatini ua atu me kore e anere ua atu tangata, tetai pae kare aia i kite e kare i aravei.” Mei tera te tu, ka riro te oronga anga okotai ei  akamata i tetai akakeu anga mei tetai tangata ki tetai i roto i tetai taokotaianga. Kare ainei koe e inangaro i te noo i tetai ngai mei tera te tu? Ae, ka tupu te au puapinga me taangaanga te tangata i te tu oronga ua.

Te akakite ra tetai tupuanga tei akatutu i teia akakeu anga meitaki tei tupu i Florida, Marike. Kua oronga ua tetai pupu Au Kite o Iehova ia ratou uaorai kia tauturu i te aronga tei rokoia e te uriia kino. Ia ratou e tiaki ra no te au apinga kia tae mai ki te are ta ratou e angaanga ra, kua kite ratou i tetai aua kinokino i te pae mai e kua rave i te maani i te reira. “Rekareka tikai au,” i tata ai tetai tangata i muri mai i roto i tetai reta ki te opati maata o te Au Kite o Iehova. “Ko ratou tetai aronga meitaki rava atu taku i aravei.” Kua riro tona tu akameitaki ei akakeu iaia kia tuku i tetai apinga aroa kia taangaangaia ki roto i te angaanga umere a te Au Kite.

ARU I TE AKARAANGA MEITAKI RAVA ATU O TE TU ORONGA UA

Tetai apinga umere tei kitea mei te kimikimianga taineti koia oki “te kiteia ra tetai akakeu anga pakari e te puapinga kia tauturu i tetai ke.” Karanga te kimikimianga, kua “apii [te tamariki] i te tu oronga ua i mua ake ka kite ei i te tuatua.” No teaa ra? Te pau ra te Pipiria te karanga anga e kua angaia te tangata “i [to te Atua] uaorai tu” koia oki, ka rauka rai te au tu mei to te Atua rai.​—Genese 1:27.

I roto i te au tu umere o te Atua ko Iehova, Tei Anga ia tatou, ko te tu oronga ua. Kua oronga mai aia i te ora e te au mea ravarai ta tatou ka anoano kia mataora. (Angaanga 14:17; 17:26-28) Ka piri vaitata tatou ki to tatou Metua i te rangi e te kite i tana au akakoroanga aroa no tatou na te apiianga i tana Tuatua, koia te Pipiria. Te akakite katoa maira te reira puka e kua akanoo te Atua i tetai oraanga mataora no tatou i te tuatau ki mua. * (1 Ioane 4:9, 10) Mei te mea ko te Atua ko Iehova te tumu o te tu oronga ua e kua angaia koe i tona tu, kare i te mea poitirere i reira e na te oronga anga​—te aru i te Atua—​e mea meitaki noou e ka mareka aia ia koe.​—Ebera 13:16.

Te maara ra ia koe a Alexandra, tei taikuia i te akamataanga o teia atikara? Akapeea tona tua te akamutu anga? Noatu e kua tuatua mai tetai tangata Tinito kiaia e kua kaimoumou aia i tana moni, kua akaokiia mai tana $20 te akakite anga te tangata Tinito ki tona au taeake i tetai oire te ngai e tāpu ana te bus. Pera katoa, kua aru te reira tangata i ta Alexandra i akakite e kua akamata i te apii i te Pipiria. Kua rekareka tikai a Alexandra te aravei akaou iaia e toru marama i muri mai i ko i tetai uruoaanga reo Tinito a te Au Kite o Iehova i Peru. Ei akaari i tana akameitakianga ki ta Alexandra i rave nona, kua pati mai te tangata iaia e te katoatoa tei aru iaia ki te uruoaanga, ki tona are kai.

Ka tupu te mataora maata na te oronga anga i te tauturu i tetai ke. Tei maata roa atu, ka rauka ia koe i te tauturu i te tangata kia kite meitaki atu i te Tumu o te au apinga aroa meitaki katoatoa​—ko te Atua ko Iehova! (Iakobo 1:17) Mataora ainei koe i te au puapinga o teia tu oronga ua?

^ para. 21 No tetai akakiteanga maata atu, akara i te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova e ka rauka i te kopi mai i runga i te www.jw.org. Akara i raro ake i te AU PUKA > AU PUKA E TE AU POROUTIA.