Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Akamori Ainei te au Kerititiano i ko i te Ngai Tapu?

Ka Akamori Ainei te au Kerititiano i ko i te Ngai Tapu?

ITE au mataiti ravarai, tere atu i te ono mirioni tangata tei teretere atu ki tetai vao rakau arezi i Shima, e ngai meangiti i Tiapani. Kua aere mai ratou ki te ngai tapu o te atua vaine o te ra ko Amaterasu Omikami, no te akonoanga Shinto, tei akamoriia no tetai rua tauatini mataiti. Ka tāmā teia aronga akamori ia ratou uaorai na te orei anga i to ratou rima e te vaa. Te tu anga ki mua i te are akamori anga, ka rave ratou i tetai peu akonoanga na te tupou anga, te pokara anga i te rima ma te pure ki te atua vaine. * E tuku ua ana te akonoanga Shinto i tona aronga irinaki kia aru i tetai ua atu akonoanga, e ka rave ua te aronga Buda, te au Kerititiano, e tetai pae i te au peu a te akonoanga Shinto i ko i te ngai tapu.

E maata to teianei ao akonoanga e au ngai tapu to ratou, * e e manganui te tangata e atoro ana i te reira. I te au enua e irinakianga Kerititiano to ratou, e maata te au are pure e te au ngai tapu tei akakoroia no te akamori ia Iesu, ia Maria, e te aronga tapu. Tetai pae kua akanooia e au ngai tei raveia te au angaanga Pipiria me kore te au “temeio” i te au tuatau i topa, e te ngai e akonoia ana te au tiki. E maata te tangata e aere ana ki teia au ngai tapu no te mea te irinaki ra ratou e ka akarongoia mai ta ratou pure. No tetai pae ka riro teia tere akonoanga ei akaari i to ratou irinakianga.

Aronga turoto i ko i te Ngai Tapu o Ise, i Tiapani, e te Ngai Tapu o Massabielle, Lourdes, Varani

Ka akarongoia ainei te au pure me raveia te reira i te au ngai tapu? Ka mareka ainei te Atua i te aronga e rave nei i teia au tere akonoanga ki te au ngai tapu? Ka tau ainei te au Kerititiano kia akamori i ko i te ngai tapu? Ka riro te au pauanga ki teia au uianga ei akaari mai e eaa to tatou manako i teia tu akamorianga e me ka mareka te Atua i te reira.

AKAMORI “MA TE VAERUA E TE TUATUA-MOU”

Eaa te aiteanga o ta Iesu tuatua kia akamori tatou “ma te vaerua e te tuatua-mou”?

Te akaari maira te pukapuka anga a Iesu ki te vaine Samaria i to te Atua manako no te akamori anga i te ngai tapu. Te tutaka anga a Iesu ia Samaria, kua akangaroi aia i te pae i te punavai i te oire ko Sikara. Kua akamata aia i tetai pukapuka anga ki tetai vaine tei aere mai i te tiki vai i ko i te punavai. Ia raua e pukapuka ra, kua taiku mai te vaine i te tuke maata o te akonoanga i rotopu i te ngati Iuda e te au Samaria. Karanga aia: “I akamori ana to matou ui metua ki runga i teianei maunga; e te karanga nei kotou e, tei Ierusalema te ngai e tikaʼi kia akamori.”​—Ioane 4:5-9, 20.

Ko Maunga Gerizima ta te vaine i taiku ra, e 50  kiro mita te mamao ki te tua tokerau o Ierusalema. I vai ana te iero o te au Samaria i reira ei akono i te au tarekareka anga mei te Pasa. Inara kare a Iesu i akara ki te tuke maata i rotopu ia raua, mari ra karanga aia ki te vaine e: “Ka akarongo mai ana, e maine, kua vaitata te ora e, kare kotou e akamori i te Metua i teianei maunga, e kare rai oki i Ierusalema.” (Ioane 4:21) Mei teaa atura te umere i teia tuatua no ko mai tikai i tetai tangata ngati Iuda! Eaa i akamutu ei te akamorianga i ko i te iero o te Atua i Ierusalema?

Tuatua a Iesu: “Kua vaitata, e teianei oki taua ora ra, e akamori ei i te Metua te aronga akamori tika ra, ma te vaerua e te tuatua-mou: ko te tu ïa o te tangata akamori ta te Metua e anoano ra.” (Ioane 4:23) No tetai au anere mataiti roa, kua akatinamou te ngati Iuda i te iero manea i Ierusalema ei ngai akamori anga no ratou. E aere ana ratou e toru taime i te mataiti i te oronga i ta ratou atinga ki te Atua ko Iehova. (Exodo 23:14-17) Inara karanga a Iesu e ka taui teia au mea e ka akamori “te aronga akamori tika ra, ma te vaerua e te tuatua-mou.”

Te iero o te ngati Iuda, e are maaniia te reira tei patuia. Inara ko te vaerua e te tuatua mou kare o raua ngai tinamou. No reira a Iesu i akamārama ai e kare te akamorianga Kerititiano mou i akatumuia ki tetai ngai tinamou i te enua nei, noatu i te Maunga Gerizima, te iero i Ierusalema, e tetai ua atu ngai tapu.

I tana pukapuka anga ki te vaine Samaria, kua taiku katoa a Iesu e ‘kua vaitata oki taua ora ra’ e tupu ei tetai tauianga ki te akamori anga a te Atua. Aea te reira? Kua tae mai te ora i te mate anga a Iesu e kua akaopeia te akamorianga a te ngati Iuda tei akatumuia ki runga i te Ture a Mose. (Roma 10:4) Inara karanga katoa a Iesu e: “E teianei oki taua ora ra.” No teaa? No te mea te akaputuputu ra te Mesia i tana au pipi te ka akarongo i te akauenga tana i taiku ka aru mai: “E Vaerua te Atua, e te aronga e akamori iaia ra, kia akamori ma te vaerua e te tuatua-mou ra e tikaʼi.” (Ioane 4:24) Eaa i reira te aiteanga kia akamori ma te vaerua e te tuatua mou?

I te taiku anga a Iesu i te akamori anga ma te vaerua, kare aia i taiku ana i tetai tu akamori anga oraora tikai. Mari ra, te tuatua ra aia no runga i te arataki anga a te vaerua tapu o te Atua, tei arataki katoa i to tatou mārama i te Tuatua Tapu. (1 Korinetia 2:9-12) Te tuatua mou ta Iesu i taiku, ko te  mārama tika tikai o te au apiianga Pipiria. No reira ka āriki te Atua i ta tatou akamori anga me akatumuia ki runga i te au apiianga Pipiria tei aratakiia e te vaerua tapu, kare ki runga i tetai ngai tapu.

TE MANAKO O TE AU KERITITIANO NO TE NGAI TAPU

Eaa i reira te manako o te au Kerititiano no runga i te tere akonoanga ki te ngai tapu? Na te akamanako anga i ta Iesu akauenga kia akamori te au Kerititiano mou i te Atua ma te vaerua e te tuatua mou, te taka meitaki ra ko te akamorianga tei raveia i te ngai tapu, kare ona puapinga ki to tatou Metua i te rangi. Te akakite katoa ra te Pipiria i to te Atua manako no runga i te akamori anga itoro. Karanga ra: “E rere ke atu i te araara idolo” e “e matakite ia kotou i te au idolo.” (1 Korinetia 10:14; 1 Ioane 5:21) No reira kare te au Kerititiano e akamori i ko i tetai ua atu ngai tapu e te ngai te raveia ra te akamori anga itoro. No teia tu, kare te au Kerititiano mou e akamori i ko i te au ngai tapu mei te reira.

Kare te aiteanga e te patoi ra te Tuatua na te Atua i tetai ngai tei akanooia no te pure, te apii, e te akamanako oonu anga. Tetai ua atu ngai aravei anga tei tau ma te ngateitei, ka tau te reira no te apii e te uriuri anga i te au mea pae vaerua. Kare katoa i te mea tarevake kia akanoo i tetai toka akamaaraanga no tetai tangata tei mate. Ka riro teia ei akamaaraanga e te aroaia ra aia. Inara na te akariro anga i te reira ngai ei ngai tapu e te akamori anga tiki, kare te reira e rotai ana ki ta Iesu i tuatua.

No reira kare koe e anoanoia kia aere ki tetai ngai tapu te manako anga e ka rongoia mai taau pure e te Atua. Kare katoa te Atua e akameitaki mai e te mareka me rave koe i te tere akonoanga ki te ngai tapu. Te akakite maira te Pipiria kia tatou ko Iehova “te Atu o te rangi ma te enua nei, kare ïa i noo i roto i te nao i angaia e te rima tangata nei.” Inara kare te reira e akamamao i te Atua mei ia tatou. Ka rauka ia tatou i te pure kiaia i tetai ua atu ngai e kia rongoia no te mea “kare ra aia i atea ke atu ia tatou katoa nei.”​—Angaanga 17:24-27.

^ para. 2 E tukeke te au peu akonoanga e raveia ana i te au ngai tapu Shinto.

^ para. 3 Akara i te pia “ Eaa te Ngai Tapu?