Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akarongo ki te Akamatakiteanga e Oraʼi Koe!

Akarongo ki te Akamatakiteanga e Oraʼi Koe!

IA TITEMA 26, 2004, kua tupu tetai ngaruerue enua maatamaata e 9.1 tona vaito i Simeulue, e enua meangiti i te tua tokerau opunga o Sumatra, Indonesia. Kua akara atu te tangata i te pae taatai ki te moana. Te oki atura te tai e kua oro viviki te tangata ki uta i te maunga te kapiki anga, “E ngaru! E ngaru!” I roto i te 30 miniti, kua tae viviki mai te ngaru mamaata i te takore i te au are e te oire.

I te 2004, ko Simeulue te enua mua tei u i te tai akaki. Inara o te 78,000 tangata, e itu rai i mate. Eaa i meangiti ei te numero o te aronga tei mate? * E karanga ana te tangata o te reira ngai e: ‘Me kite koe i te tai e oki ra, e oro ki te maunga, no te mea ka tae viviki mai te ngaru ki uta i te enua.’ Mei tei tupu i mua ana, kua matau ua te iti tangata o Simeulue i te kite i te akairo o te tai akaki. Na te aru anga i te akamatakiteanga papu i oraʼi ratou.

Te akakite ra te Pipiria i tetai tumatetenga maata te aere maira, “E mate maata tei te reira tuatau, kare ïa mei muatangana mai i teianei ao, e tae rava akenei i teianei rā, e kare oki a muri atu.” (Mataio 24:21) Kare teia i te openga o te enua no te angaanga akakoro a te tangata e kare i te tumatetenga natura​—no te mea te akakoroanga o te Atua, kia vai ua te enua e tuatau ua atu. (Koheleta 1:4) Mari ra, ka riro te mate maata ei ravenga na te Atua ei takore i te aronga e takino ra i te enua. Ko te openga te reira o te au kino e te mamae ravarai. (Apokalupo 11:18; Maseli 2:22) Mei teaa atura te akameitakianga kia tatou!

Kare mei te tai akaki rai, te ngaruerue enua e te maunga kā, kare te mate maata e takore ua i te au tangata meitaki. Karanga te Pipiria e “ko te Atua oki te aroa,” e kua taputou a Iehova e “ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.” (1 Ioane 4:8; Salamo 37:29) Akapeea ra koe e oraʼi i te mate maata e kia rekareka i te au akameitakianga tei taputouia mai? Te mea puapinga: E akarongo ki te akamatakiteanga papu!

KIA MATAKITE I TE AU TAUI ANGA

Kare tatou i kite eaa tikai te rā e ope ei te kino e te mamae no te mea kua karanga a Iesu: “Kareka te reira rā e te reira ora, kare rava tetai e kite, kare oki te au angela o te rangi, ko toku Metua anake ra.” Kua akamaroiroi a Iesu ia tatou “kia matakite ia kotou.” (Mataio 24:36; 25:13) I teaa? Te akakite maira te Pipiria te ka tupu i teianei ao i mua ake ka apai mai te Atua i te openga. Mei te taui anga o te tai i Simeulue te akamatakite anga i te tangata e te aere maira te tai akaki, pera katoa te taui anga i teianei ao, te akamatakite ra ia tatou e te vaitata maira te openga. Te akaari maira te pia i te au tupuanga umere ta te Pipiria e akakite maira.

 Te tika, i tupu ana teia au tupuanga e te au turanga tataki tai i roto i te pia. Inara, karanga a Iesu e me kiteia “taua au mea katoa nei,” ka kite i reira tatou e te vaitata maira te openga. (Mataio 24:33) E ui kia koe uaorai, ‘I roto i te tuatua enua, inaea teia au mea pouroa tei akakiteia (1) i tupu maata ai i teianei ao, (2) i tupu i taua taime rai, e te (3) te tupu anga ki te kino maata?’ Te taka ua ra, te noo nei tatou i taua tuatau ra.

TE AKAARI MAIRA I TO TE ATUA AROA

Akakite tetai peretiteni o Marike e: “Ka riro te au akamatakiteanga . . . ei akaora i te tangata.” I muri ake i te tai akaki o te mataiti 2004, kua tamouia tetai akamatakiteanga ki te au ngai tei kinokino kia kore e maata te tangata ka mate. Pera katoa, kua akanoo te Atua i tetai akamatakiteanga papu kia akakiteia i mua ake ka tae mai ei te openga. Akakite te Pipiria e: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira.”​—Mataio 24:14.

I te mataiti i topa akenei, kua akapou te Au Kite o Iehova e 1.9 pirioni ora te tutu aere anga i te nuti meitaki i roto i te 240 enua, e i roto i te 700 tuma reo. Ka riro teia tupuanga o teia tuatau ei akapapuanga meitaki e te vaitata maira te openga. No to ratou aroa i te tangata, te tauta pakari nei te Au Kite o Iehova i te akamatakite i tetai ke i te rā akavaanga o te Atua e aere viviki maira. (Mataio 22:39) Te tika ka puapingaia koe mei teia akakiteanga, te akaari maira i to te Atua aroa noou. E akamaara, “kare rava [te Atua] i anoano e kia mate atu tetai, kia rauka katoatoa ra te tataraara.” (2 Petero 3:9) Ka ariu ainei koe ki to te  Atua aroa noou e te akarongo ki te akamatakiteanga papu?

E ORO KI TE NGAI AKAPUANGA!

E akamaara katoa te kite anga te iti tangata o Simeulue e te oki atura te tai, kua oro viviki ratou ki uta ki te ngai akapuanga; kare i tiaki ana kia oki mai te tai. Kua riro ta ratou i rave viviki ei akaora ia ratou. E oraʼi i te mate maata, ka anoano katoaia koe kia oro ki te ngai teitei, i mua ake ka tureiti ei. Akapeea ra? Kua akauruia te peroveta ko Isaia kia tata i tetai patianga oraora no “te au rā openga,” koia oki te tuatau e noo nei tatou. Te karanga ra: “Aere mai, ka aere tatou ki runga i te maunga o Iehova, . . . nana e apii mai ia tatou i tona au aerenga; e ka aere tatou na tona ra au arataa.”​—Isaia 2:2, 3.

Me aere koe ki runga i tetai maunga teitei, e ngai akapuanga te reira. Pera katoa, na te apii anga i to te Atua au tu i roto i te Pipiria, ka riro ei tauturu i te mirioni ua atu tangata i teia tuatau kia rave i te au taui anga i roto i to ratou oraanga. (2 Timoteo 3:16, 17) Na te rave anga i te reira, “ka aere tatou na tona ra au arataa” e ka mareka te Atua ma tana paruru anga.

Ka ariu ainei koe ki teia patianga kia paruruia koe e te Atua i teia tuatau kino? Te akamaroiroi nei matou ia koe kia akara matatio i te au akakiteanga Pipiria no te au akairo o “te au rā openga” i roto i te pia o teia atikara. Ka rekareka te Au Kite o Iehova i toou ngai i te tauturu ia koe kia mārama meitaki i te Pipiria e akapeea i te taangaanga i te reira. Penei ka rauka ia koe te au pauanga me aere koe ki ta matou website, www.jw.org. Tataia i roto i te reo Papaa, akara i raro i te BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED.

^ para. 3 I te 2004, e 220,000 tangata i mate i roto i te tai akaki​—ko te tai akaki kino rava atu teia i roto i te tuatua enua.