Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kimi Anga i te Tuatua Mou

Kimi Anga i te Tuatua Mou

Me kite koe i te tuatua mou ka riro te reira ei akaora ia koe. Ei akaraanga, akamanako ana i te meitaki tei tupu kia tatou no te kite anga i te pauanga ki teia uianga, Akapeea te au maki kino me totoa?

No tetai tauatini mataiti, kare e kiteaia te pauanga. I te reira taime, kua mate te tangata mei te au maki kino e totoa viviki ana. I muri mai, kua kitea mai e te aronga taieni te pauanga. Kua kite mai ratou e kua akatupu te au tiemu i te au maki—mei te au manumanu bacteria me kore virus. I te kitea anga te tika, kua tauturu te reira i te tangata kia paruru ia ratou e kia rapakau i te au maki tukeke, e kua roa mai te oraanga o te pirioni ua atu tangata e kua maroiroi no tetai tuatau roa.

Akapeea te au uianga puapinga? Akapeea taau kimi anga i te tuatua mou no teia au uianga me akakeu ia koe?

 • Koai te Atua?

 • Koai a Iesu Mesia?

 • Eaa te Patireia o te Atua?

 • Eaa te ka tupu a te tuatau ki mua?

E mirioni ua atu tangata kua kitea e ratou te au pauanga ki teia au uianga e kua meitaki mai to ratou oraanga. Ka puapingaia rai koe me kitea te au pauanga.

 KA KITEA AINEI E KOE TE TUATUA MOU?

Penei ka manako koe, ‘Akapeea e kitea ai te tika no runga i tetai apinga?’ No te mea te ngata ua atura kia kitea te tuatua mou. No teaa ra?

Maata te tangata kare ratou e irinaki ana i te au kavamani, te au pitiniti, me kore te media no te akakite mai i te tika kia ratou. Ngata ia ratou i te irinaki me e tika me e manako ua, e manga pikikaa, e e pikikaa tei akakiteia e e tuatua tika. I roto i teia tuatau kare e rauka i te irinaki i tetai, kare te tangata e āriki ana me e tika rai teia, e kare katoa ratou i kite eaa te mea tika.

Noatu e ka tupu te manamanata, ka rauka rai ia koe i te kimi i te au pauanga puapinga o te oraanga. Akapeea ra? Na te taangaanga anga i taau i kite mai i te au rā ravarai.

TAAU KIMI ANGA I TE TUATUA MOU

I tetai tua, e kimi ana koe i te tika i te au rā ravarai. Akamanako ana i to Jessica turanga. “Kino pakari te maki o taku tamaine me e aratita tetai i roto i tana kai,” karanga ai aia, “noatu e manga ua ka mate aia.” Ka anoanoia a Jessica kia kimikimi meitaki i tana kai ka oko me ka meitaki rai no tana tamaine. “Te mea mua, ka tatau meitaki au i te au tuatua akakite o te kai. E oti, ka kimikimi au e ka tuatua ki te aronga maani kai no te akapapu e kare e kairo anga aratita i roto i te kai. Ka uiui katoa au ki tetai aronga ke no te akapapu e e kamupani mako ratou i te akamatakite mai i ta ratou kai e maani ana.”

Penei kare e aiteite ana toou turanga, ki to Jessica i roto i taau kimikimi anga i te tika i te au rā, inara mei ia Jessica rai, ka rauka ia koe i te aru i te au ravenga i raro mai kia kitea te au pauanga ki taau au uianga:

 • Kimi kia kitea te au tika.

 • Kimikimi kia maata te mārama.

 • Akapapu me e tika rai te au apii.

Ka tauturu teia ravenga ia koe kia kitea te au pauanga puapinga o te oraanga. Akapeea?

 E PUKA PUAPINGA NO TE TUATUA MOU

I tona kimi anga i te tuatua mou Pipiria, kua rave a Jessica i te kimi anga mei tana e rave ana no te au kai kare e meitaki no tana tamaine. Karanga aia, “Tauturu mai taku kimikimi anga kia kitea e au te tuatua mou i roto i te Pipiria.” Mei ia Jessica rai, e mirioni ua atu tangata tei kite mai i ta te Pipiria e akakite ra no runga i teia au uianga:

 • Eaa ra to tatou akakoroanga?

 • Eaa te tupu ana me mate tatou?

 • Eaa te mamae i tupu ei?

 • Akapeea te Atua me akakore i te au tu mamae?

 • Akapeea te ngutuare tangata e mataora ai?

Ka kitea e koe te au pauanga ki teia au uianga na te tatau anga i te Pipiria e te kimikimi anga i runga i te www. jw.org.