TE PUNANGA TIAKI Nu. 1 2020 | Kimi Anga i te Tuatua Mou

Oronga mai te Pipiria i te au pauanga puapinga o te oraanga.

Kimi Anga i te Tuatua Mou

I roto i teia tuatau kare e rauka i te irinaki i tetai, inara e ravenga tetai ka rauka ia koe i te kimi i te au pauanga puapinga o te oraanga.

Te Pipiria—Te Tumu ïa o te Tuatua Mou

Ka rauka ia koe i te irinaki i ta te Pipiria e akakite ra e mea mou ïa.

Te Tuatua Mou no te Atua e te Mesia

Eaa te tuke i rotopu i te Atua ko Iehova e Iesu Mesia?

Te Tuatua Mou no te Patireia o te Atua

Akakite maira te au Irava i te Ariki o te Patireia o te Atua e pera katoa e teiea, te akakoroanga, te au tutara e te iti tangata.

Te Tuatua Mou no te Tuatau ki Mua

Akaketaketa i toou manakonakoanga no ta te Atua e akakite ra no te tuatau ki mua i te enua nei e te aronga ka noo ki reira.

Ta te Tuatua Mou ka Rave Noou

Te kite anga i te tuatua mou mei te Tuatua a te Atua kua apai mai i te au mea meitaki.