Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Koai te Ingoa o te Atua?

Koai te Ingoa o te Atua?

Me inangaro koe i te kite no runga i tetai tangata, te mea mua taau ka rave ka ui koe kiaia e, “Koai toou ingoa?” Me ui koe ki te Atua i teia uianga, eaa tana pauanga?

“Ko au ko Iehova. Ko toku ïa ingoa.”Isaia 42:8.

I rongo ana koe i teia ingoa? Penei paa, no te mea kare te aronga tei uri i te Pipiria i taiku putuputu ana i te ingoa o te Atua. Kua mono ratou i teia ingoa ki te taoonga “ATU.” Inara, kua taikuia to te Atua ingoa mei tetai 7,000 taime i roto i te tataanga mua o te Pipiria. Kua tataia teia ingoa e ā reta mei roto i te reo Epera, aiteite ki te reta YHWH me kore JHVH, e kua uriia te reira ki roto i te reo Papaa e ko “Jehovah.”

Ka kitea ia te ingoa o te Atua i roto i te tataanga Epera e te au urianga tuke ke

Dead Sea Psalms Scroll Anere mataiti mua T.N., EPERA

Urianga a Tyndale 1530, PAPAA

Urianga a Reina-Valera 1602, PANIORA

Union Version 1919, TINITO

TE TUMU I PUAPINGA AI TE INGOA O TE ATUA

E puapinga teia ingoa ki te Atua. Kare na tetai ke i topa i tona ingoa; nana anake rai i iki i te reira. Karanga a Iehova: “Ko toku ïa ingoa e tuatau ua atu, e ko toku ïa akakite ki tera uki ki tera uki.” (Exodo 3:15) I roto i te Pipiria, e maata te taime i taikuia to te Atua ingoa, i tona taoonga mei te Mana Katoatoa, Metua, Atu, me kore te Atua, e e maata atu i tetai ua atu ingoa, mei ia Aberahama, Mose, Davida, e Iesu. Pera katoa, te inangaro maira a Iehova kia akakite aereia tona ingoa. Akakite te Pipiria: “Kia kite ratou e, ko Iehova toou ingoa, e ko koe anake Tei Teitei i te enua katoa nei.”—Salamo 83:18.

E puapinga teia ingoa kia Iesu. Tei kapikiia ana e ko te pure a te Atu me kore to Matou Metua, kua apii a Iesu i tana pipi kia pure ki te Atua e kia tuatua: “Kia tapu toou ingoa.” (Mataio 6:9) Kua pure anake rai a Iesu ki te Atua: “E taku Metua, e akakakā i toou ingoa.” (Ioane 12:28) Ko te akakakā anga i te ingoa o te Atua te mea puapinga i roto i to Iesu oraanga, no reira aia i pure ei: “E kua akakite atu oki au kia ratou, e e akakite atu rai au, i toou ingoa.”—Ioane 17:26.

E puapinga teia ingoa ki te aronga tei kite i te Atua. Kua mārama te iti tangata o te Atua i tona ingoa, e ka riro ei paruru e te akaoraia ratou. “Te ingoa o Iehova ra, e punanga ketaketa ïa: te oro  nei te aronga tuatua-tika ki reira, e kua ora iora.” (Maseli 18:10) “Ko tei kapiki i te ingoa o Iehova, e ora ïa.” (Ioela 2:32) Akaari mai te Pipiria e na te ingoa o te Atua e akataka mai i te aronga e tavini ra iaia. “Kia aaere ua te tangata ravarai i te ingoa o tona uaorai atua, ka aaere ra tatou i te ingoa o Iehova, o to tatou Atua, e tuatatau ua atu.”—Mika 4:5; Angaanga 15:14.

TE AITEANGA O TE INGOA

Akataka mai te ingoa i te Atua. Maata te aronga kite e karanga ra, te aiteanga o te ingoa o Iehova “Ka Akatupu Aia.” Akakite mai te Atua ko Iehova i te aiteanga o tona ingoa te tuatua anga Aia kia Mose: “Te vai nei au, ko au rai e vai nei.” (Exodo 3:14) E maata atu ta teia ingoa e akakite maira no runga i te Atua, koia Tei Anga i te au mea ravarai. Te akakite maira tona ingoa e ka rauka iaia i te akariro iaia uaorai e te au mea tei angaia kia rave i tetai ua atu apinga no te akatupu i tona akakoroanga. Noatu te akamārama maira te au taoonga i to te Atua turanga e tona mana akaaere, ko tona ingoa anake ko Iehova tei akataka mai iaia e tana ka akatupu.

Akaari mai te ingoa i to te Atua inangaro ia tatou. Te aiteanga o to te Atua ingoa koia oki ko tona pirianga tiratiratu ki te au mea tana i anga, kapiti mai ia tatou. Pera katoa, no te mea kua akakite mai te Atua i tona ingoa, te inangaro ra aia ia tatou kia kite iaia. Kua akakite mai aia i tona ingoa i mua ake ka ui ei tatou i te reira. Taka meitaki, te inangaro ra te Atua ia tatou kia kite iaia, ei Atua tika tikai ka rauka ia tatou i te akavaitata atu kiaia.—Salamo 73:28.

Taangaanga i te ingoa o te Atua i te akaari i to tatou inangaro iaia. Ei akatutuanga, penei ka pati koe i tetai o toou oa kia kapiki mai i toou ingoa. Eaa toou manako me patoi mai te reira tangata i te kapiki i toou ingoa? Penei ka manako koe, me te inangaro maira aia ia koe ei oa nona. Aite rai teia ki te Atua. Kua akakite a Iehova i tona ingoa ki te tangata, e te akamaroiroi maira aia ia tatou kia kapiki iaia. Me pera tatou, te akaari ra tatou kia Iehova e te inangaro ra tatou i te akavaitata atu kiaia. Te kite maira aia i te aronga “tei manako i tona ra ingoa.”—Malaki 3:16.

Ko te apiianga i te ingoa o te Atua te takai anga mua i te kite iaia. Inara kare tatou e akamutu ua ki reira. Ka anoanoia tatou kia kimi oonu atu no runga Iaia e kia kite tatou i tona tu.

KOAI TE INGOA O TE ATUA? Ko Iehova te ingoa o te Atua. Te akataka maira teia ingoa e ka rauka i te Atua i te akatupu i tona akakoroanga