Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Eaa te Meitaki ka Tupu me Apii Tatou no Runga i te Atua?

Eaa te Meitaki ka Tupu me Apii Tatou no Runga i te Atua?

Teianei kua kite mai tatou i te pauanga ki te uianga, Koai te Atua? Na roto i te Pipiria kua kite mai tatou i tona ingoa, ko Iehova e tona tu maata, te aroa. Kua kite mai tatou tana i rave e tana ka rave no tatou te tangata. Noatu rai e maata te ka anoanoia kia apii no runga i te Atua, penei ka manako koe eaa i reira te meitaki noku.

Te taputou maira a Iehova me “kimi koe iaia ra, ka kitea atu aia e koe.” (1 Paraleipomeno 28:9) E akamanako ana i te ka rauka ia koe e apii ra no runga i te Atua, ka tupu tetai pirianga oa kia Iehova! (Iakobo 2:23) Eaa te meitaki ka rauka mai ia koe?

Ka tupu te rekareka. Te akakiteia ra e “te rekareka nei a Iehova.” (Salamo 104:31) Ka tupu te rekareka me akavaitata tatou kiaia e te akono anga i tana au akauenga, te ka meitaki no tatou i te pae ngakau, te manako e te kopapa. (Salamo 33:12) Ka rauka katoa ia koe te oraanga mataora na te kopae anga i te au peu te ka takino i to tatou kopapa, te rave anga i te au angaanga te ka akatupu i te pirianga meitaki ki tetai ke. Ka āriki koe i ta te tata taramo e tuatua ra e: “E mea meitaki ra iaku kia akavaitata atu ki te Atua.”—Salamo 73:28.

Te manako maira aia ia koe. Kua taputou mai a Iehova ki tona au tavini: “E ako atu au ia koe; ei runga ia koe toku mata vaoo ei.” (Salamo 32:8) Tera te aiteanga me ako mai a Iehova ia tatou ka akatano aia i te reira kia tau ki to tatou turanga e ta tatou e anoano ra. (Salamo 139:1, 2) Me akatupu koe i tetai pirianga vaitata kia Iehova, ka kite koe te vaitata ua ra aia i te akono ia koe.

Tetai tuatau meitaki. I te pae mai i te oronga anga mai i te au ravenga e rauka ai tetai oraanga mataora e te meitaki i teianei, te oronga katoa maira te Atua ko Iehova i tetai tuatau meitaki ki mua. (Isaia 48:17, 18) Akakite te Pipiria: “Teia oki te ora mutu kore, kia kite ratou ia koe i te Atua mou ra, e ia Iesu i te Mesia, i taau i tono maira.” (Ioane 17:3) Roto i teia au tuatau taitaia, ka aite te manakonakoanga ta te Atua e oronga maira ki tetai tutau “mauti kore e te mou meitaki” no tatou.—Ebera 6:19.

Ko teia tetai au tumu tuke ke no te apii meitaki no runga ia Iehova e te akatupu i tetai pirianga vaitata kiaia. Ka āriki pumaanaia koe i te tuatua ki tetai o te Au Kite o Iehova me kore e aere ki ta matou website no tetai akakiteanga maata atu.