Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Kare Au e Inangaro i te Mate!

Kare Au e Inangaro i te Mate!
  • MATAITI ANAU: 1964

  • ENUA ANAU: PERITANE

  • ORAANGA: METUA VAINE MAPU MARIKONGA KORE

TOKU ORAANGA I MUA ANA

Kua anauia au ki Paddington, e maata te tangata e noo ana i teia tuanga o London, Peritane. Kua noo au ki ko i toku mama e te nga tuakana e toru. I vai ana toku papa e oti kua akaruke no tona manamanata i te inu kava.

I toku tamarikianga, kua apii toku mama iaku kia pure i te au po ravarai. E manga Pipiria taku ma te au tata Salamo, e kua atu au i te au tiunu kia rauka iaku i te imene i te reira. Maara iaku i toku tatau anga i tetai tuatua i roto i te puka tei mou ki roto i toku manako: “A tetai rā, kare apopo.” Kua riro taua au tuatua ei moe araara anga naku i te po te akamanako i te tuatau ki mua. ‘Papu e e maata atu te vaira i te oraanga,’ i manako ei au. ‘Eaa taku angaanga i konei?’ Kare au e inangaro i te mate!

Kua tamata au i te akarakara i te au peu purepure. Kua tauta au i te tuatua ki te aronga mate, te atoro i te ngai menema ma toku au oa apii, e te akarakara teata matakutaku. Kua manako matou e e reka e te mataku rai.

Kua akamata au i te aere ke i toku tai ngauru anga mataiti. Akamata au i te kai avaava, e kua riro mai ei peu matau naku. Muri mai, kua kai au i te maruana. Tae anga ki te 11 mataiti, kua tamata au i te inu kava. Noatu e kare au e reka ana i te reira, kua reka ra au me kona au i te kava. Reka rai au i te tangi anga o te imene e te uraura. Kua aere au ki te au tamataora anga e te au are ura. E oro pipini ua ana au i te po ki vao e kua oki pipini ua mai i mua ake ka popongi ei. No te roiroi i tera mai rā, kua putuputu au i te akapikikaa ua i te akatau apii. Me tae ra au, ka inu au i te kava i rotopu i te au tuanga apii.

I toku mataiti openga, kua kino pakari taku apii. No te kamakura i toku tu marikonga kore, kua riri tikai a mama iaku. Kua karo maua, e kua akaruke au i te kainga. No tetai tuatau, kua noo au ki ko i taku tane akainangaro ko Tony, e tangata Rastafari. E rave ana aia i te au keikeia rikiriki e te okooko apinga akakona e kua kitea no tona tu tā ua. Kare i roa i te 16 mataiti, kua nui au e kua anau ta maua pepe tamaroa.

 KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA

Aravei mua au i te Au Kite o Iehova, iaku e noo ra i roto i tetai ngai no te au mama kare i akaipoipo e ta ratou pepe. Kua oronga mai te aronga mana i tetai pia moe noku. Kua aravei putuputu tetai nga vaine Au Kite i te au mama ou. I tetai rā, kua piri au ki roto i ta ratou uriurianga. Kua inangaro au i te akapapu kua tarevake te Au Kite. Inara kua pau maru raua ma te taka meitaki i taku au uianga mei te Pipiria. Kua reka tikai au i to raua tu takinga meitaki e te maru. No reira kua akatika au kia apii i te Pipiria kia raua.

Kare i roa kua apii au mei te Pipiria kia taui i toku oraanga. Mei toku meangiti anga kua mataku au i te mate. I teianei kua kite au i te apiianga a Iesu no runga i te tuakaouanga! (Ioane 5:28, 29) Pera katoa, kua apii au e te inangaro maira te Atua iaku. (1 Petero 5:7) Kua pakia tikai toku ngakau i te au tuatua a Ieremia 29:11, tei karanga: “Kua kite oki au i te au akakoro anga taku i akakoro ia kotou nei, te tuatua mairā Iehova, e akakoro anga au ïa, kare to te kino, kia oronga atu au ia kotou i te openga ta kotou i manako ra.” Kua akamata au i te irinaki e ka rauka iaku te manakonakoanga kia noo ki roto i te enua Parataito e tuatau ua atu.​—Salamo 37:29.

Kua akaari mai te Au Kite o Iehova i te aroa ngakau tae kiaku. I toku aere mua anga ki tetai o ta ratou uipaanga, e pumaana te reira ma te akakeu iaku​—e oaoa tikai te katoatoa! (Ioane 13:34, 35) E tuke maata te reira taku i kite me akaaiteia ki te are pure o te reira ngai. Kua āriki ua te Au Kite iaku noatu toku turanga. Kua oronga mai ratou i te tuatau, te akono, te aroa mai, pera katoa te tauturu iaku. Kua manako au mei te mea atura ko au tetai o te ngutuare tangata aroa e te maata.

Mei taku apii Pipiria, kua kite mai au e ka anoanoia te au tauianga i toku oraanga kia rauka ta te Atua au turanga teitei ma te tau meitaki. Kare i te mea māmā naku te akamutu i te kai avaava. I taua taime rai, kua kite au na tetai tangianga imene e akakeu ana i toku kaki i te kai maruana, no reira kua taui au i taku tangi anga imene e akarongo ra. No te inangaro kia vai rangi marie, kua akamutu au i te aere ki te au tamataora e te au are ura te ngai ka timataia au kia kona kava. E kua kimi au i te au oa ou ka riro to ratou tu papu ei tauturu iaku i toku oraanga ou.​—Maseli 13:20.

I taua taime katoa, te apii ra a Tony i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova. I te Au Kite e pau ra i tana au uianga mei te Pipiria, kua papu katoa iaia i te tuatua mou tana e apii ra. Kua rave aia i te au tauianga maata i tona oraanga: kua akaruke i tona au oa tā ua, kua akamutu i tana au angaanga kikino, e kua akamutu i te kai maruana. E rauka ai i te akamareka tikai ia Iehova, kua kite maua i te anoano kia akatikatika i to maua oraanga tau kore e kia rauka tetai oraanga tau no ta maua tamaiti. Kua akaipoipo maua i te 1982.

“Kare au e moe araara akaou ana i te po te manata i te tuatau ki mua e te mate”

Maara iaku te kimi anga i te au atikara i roto i te au makatini Punanga Tiaki e te Awake! * ma te au tua o te tangata tei autu i te rave i te au tauianga taku i inangaro. Kua riro to ratou akaraanga ei akamaroiroi iaku! Kua akaketaketaia au kia tauta pakari auraka e tuku i te au. Kua pure ua au kia Iehova auraka e akangaropoina iaku. Kua papetitoia maua ko Tony ei Au Kite o Iehova ia Tiurai 1982.

KUA PUAPINGAIA AU

Na te akataeake anga ki te Atua ko Iehova i akaora iaku. Kua kite katoa maua ko Tony i te turu anga a Iehova i roto i te au tuatau ngata. Kua apii maua i te irinaki ki runga i te Atua i roto i te au tu ngata, e kua kite maua e nana ua rai e tauturu ana i te akono i to maua ngutuare tangata.​—Salamo 55:22.

E rekareka tikai toku i te tauturu i ta maua tamaiti e te tamaine kia kite ia Iehova. I teianei te kite nei au i te rekareka i ta raua tamariki e apii katoa ra i te Atua.

Kare au e moe araara akaou ana i te po te manata i te tuatau ki mua e te mate. Te maroiroi nei maua ko Tony i te tutaka aere i te au putuputuanga a te Au Kite o Iehova i te au epetoma ravarai kia akamaroiroi ia ratou. Te piri nei maua kia ratou i te apii anga i tetai ke me taangaanga ratou i te akarongo ki roto ia Iesu, ka rekareka katoa ratou i te oraanga mutu kore.

^ para. 19 Nenei katoaia e te Au Kite o Iehova.