Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | AKAPEEA E PUAPINGA AI ME TATAU I TE PIPIRIA

Eaa ra ka Tatau ei i te Pipiria?

Eaa ra ka Tatau ei i te Pipiria?

“Manako au e ākā angaanga i te mārama i te Pipiria.”​—Jovy

“Manako au e popoa te reira.”​—Queennie

“Me akara au i te petetue o te Pipiria, ngaro takiri toku inangaro i te tatau.”​—Ezekiel

Kua manako ainei koe kia tatau i te Pipiria inara kua tāpu no te au manako mei tera i runga ake nei? No te manganui, e akaraanga ngata i te tatau i te Pipiria. Inara akapeea me kua apii koe e ka tauturu te Pipiria ia koe kia rauka te oraanga mataora e te merengo? Akapeea me apii koe i te au ravenga te ka akariro i te tatauanga Pipiria ei mea mataora? Ka puareinga ainei koe i te akara eaa ta te Pipiria ka rave noou?

Akamanako ana i ta tetai pae i tuatua tei kite mai i te au akameitakianga no tei akamata i te tatau i te Pipiria.

Ko Ezekiel, e 20 tuma ona mataiti, karanga aia e: “I mua ana, kua aite au mei tetai tangata akaoro motoka kare ona kaveinga. Inara na te tatauanga i te Pipiria kua rauka iaku te oraanga puapinga tikai. Te oronga maira te reira i te akoanga tau ei taangaanga naku i te au rā ravarai.”

Akamārama katoa a Frieda, e 20 tuma ona mataiti: “E ai pakapaka oki au i mua ana. Inara no taku tatau Pipiria, kua rauka iaku i te akatere i toku tu. E māmā ake iaku te akataeake ki tetai ke, no reira e maata toku au oa i teianei.”

Karanga tetai vaine ko Eunice e 50 tuma ona mataiti no runga i te Pipiria, “Te tauturu nei te reira iaku kia riro ei vaine meitaki atu, te taui i toku au tu kare e tau ana.”

Mei ta teia aronga tatau e te mirioni ua atu i kite mai, ka tauturu te tatauanga Pipiria ia koe kia rauka te oraanga mataora. (Isaia 48:17, 18) Kapiti mai ki teia, ka tauturu te reira ia koe kia (1) rave i te au ikianga meitaki, (2) rauka te au oa mou, (3) akakoromaki i te taitaia, e te (4) te mea maata roa atu, apii i te tuatua mou no runga i te Atua. No ko mai i te Atua te akoanga i roto i te Pipiria, no reira kare rava koe e tarevake me aru i te reira. Kare rava te Atua e oronga mai i te akoanga kino.

Te mea puapinga koia oki kia akamata. Eaa te au manako tauturu te ka akariro i te reira ei mea māmā ua e te mataora?