Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 ARU I TO RATOU AKARONGO | TIMOTEO

“Taku Tamaiti Akaperepere e te Pikikaa Kore i te Atu Nei”

“Taku Tamaiti Akaperepere e te Pikikaa Kore i te Atu Nei”

IA TIMOTEO e aaere atura na runga i te mataara mei tona kainga, kua akamou ua tona nga mata ki mua. Kua taki tona au taeake iaia ia ratou e tikoti ra i te au koro tei matauia e Timoteo. Ia ratou e aaere ra, ngaro atura te oire o Lusetera, tei akanooia i runga i tetai puku maunga akaaka i raro i te papa o te ō. Kata ua a Timoteo iaia e maaraara ra i tona mama e tona mama ruau, te uunaanga i to raua mata aue ma te rekareka e te ngakau parau te akara anga iaia e aere ra. Kia anga atu ainei aia i te tarevareva akaou​—okotai taime toe?

Takitai ua ake taime ka anga atu te apotetoro ko Paulo kia Timoteo ma te mata katakata e te akamaroiroi. Kua kite aia e manga akama rai a Timoteo, inara kua rekareka aia i te kite i te tu oraora o te mapu tane. Te mapu ou ua ra a Timoteo, penei i tona rua ngauru anga mataiti, e e āka inangaro tona ia Paulo ma te akangateitei iaia. I teianei te aru ra a Timoteo i teia tangata tiratiratu e te oraora te teretere anga ki tetai ngai mamao mei tona kainga. Ka teretere ratou na raro ua e na runga i te paī, te aro anga atu i te au ngai kino i ta ratou au ngai ka aere. Kare rava e papu ia Timoteo me ka kite akaou aia i tona kainga.

Eaa tei akakeu i teia mapu tane kia aruaru i teia tu oraanga? Eaa te au tutaki i pauna ai te taime no teia oraanga akaatinga? E akapeea to Timoteo akarongo te akakeu anga ia tatou?

“MEI TO TAMARIKI ANGA MAIRAI”

Ka oki ana tatou e rua me kore e toru mataiti i mua ake, e ka karanga tatou e​—i te akara anga e mea papu—​ko Lusetera te oire e noo ana a Timoteo. E taoni meangiti e te māmā ua te reira i roto tetai ō tei tamauu meitakiia. Penei kua mārama te tangata i te reo Ereni, inara e tuatua ana ratou i te reo o te reira ngai koia, te reo Lukaonia. I tetai rā, kua tupu tetai mea poitirere i teia oire. Koi tae ua maira nga mitinari Kerititiano ko te apotetoro ko Paulo e tona oa ko Banaba, no Ikonio mai raua, e oire maata i te pae mai. Ia raua e tutu aere ra ki te katoatoa, kua kite a Paulo i tetai tangata pirikoki e akarongo mou tikai tona. No reira kua rave a Paulo i tetai temeio e kua akaora i teianei tangata!​—Angaanga 14:5-10.

I te akara anga, te maataanga o te tangata o Lusetera kua irinaki ratou i te au tua no te au atua tei akatutu tangata ia ratou e kua aere mai ki reira i muatangana. No reira kua manako ratou e ko te atua Ereme a Paulo e ko Dia a Banaba! Kare taua nga Kerititiano akaaka i rauka i te tāpu i te urupu tangata mei te apai atinga kia raua.​—Angaanga 14:11-18.

Tera ra, ki tetai papaki i Lusetera kare teia tupuanga i te atoro anga na te au atua etene; mari ra e atoro anga na tetai nga tangata noa ua nei tei apai mai i tetai karere umere tikai. Tetai akaraanga, ko Eunike e vaine Iuda tei akaipoipo i tetai tangata Ereni irinaki kore, * e tona metua vaine ko Loi, e mea papu kua akarongo raua kia Paulo e Banaba ma te puareinga ua e te mataora. Ko teia tikai te nuti ta te ngati Iuda akarongo mou i inangaro i te rongo​—kua tae mai te Mesia e kua akatupuia te au totou no runga iaia i roto i te au Tuatua Tapu!

Ka tamanako ana mei teaa rai te akakeu anga i runga ia Timoteo mei te atoro anga a Paulo. “Mei [tona] tamariki anga mairai” te tereniia anga a  Timoteo kia inangaro i te au tataanga tapu o te Tuatua Tapu Epera. (2 Timoteo 3:15) Mei tona metua vaine e tona mama ruau, kua kite aia e te tuatua ra a Paulo raua ko Banaba i te tika no runga i te Mesia. E tamanako katoa i te tangata pirikoki ta Paulo i rapakau. Penei mei tona tamariki anga mai, kua kite putuputu a Timoteo i tera tangata i runga i te au mataara o Lusetera. I teianei te kite ra a Timoteo iaia e aaere ra no te taime mua! No reira rai a Eunike e Loi i riro mai ei ei Kerititiano, e kua pera katoa a Timoteo. Tae mai ki teia rā, e maata te apiianga ta te au metua ruau e te au metua ka mou mai mei ia Loi e Eunike. Ka rauka ainei ia kotou kia riro ei akakeuanga meitaki ki ta kotou tamariki?

“KIA NA ROTO TATOU I TE MATE MAATA E TIKAʼI”

Papu e kua umere te aronga i Lusetera tei riro mai ei pipi Kerititiano i te apii no runga i te manakonakoanga o te au pipi a Karaiti. Inara kua apii katoa ratou e ka anoanoia kia akaatinga i tetai au mea kia riro mai ei pipi. Kua aere mai te aronga patoitoi o Iuda no Ikonio e Anetioka mai ki teia oire, e kua akanauru i te tangata o Lusetera kia tānga atu ki runga ia Paulo e Banaba. Kare i roa i muri mai, kua arumaki te urupu tangata ia Paulo e kua pei iaia ki te toka. Kua u aia i te toka e kua inga ki raro. Kika atura te urupu tangata iaia ki vao i te oire e kua akaruke iaia ma te tuatua akera, kua mate takiri rava.​—Angaanga 14:19.

Inara, kua aere te au pipi i Lusetera ki vao e kua koropini ia Paulo. Mei teaa tikai to ratou mataora te ara anga mai aia, kua tu ki runga ma te ngakau toa e kua oki tika akaou atu ki Lusetera! Tera mai rā, kua akaruke raua ko Banaba e kua aere ki te oire ko Derebe i te tutu aere. Te akariro anga raua i te au tangata i reira ei pipi, kua oki atu raua ki Lusetera noatu e kua kite raua i te kino ka tupu. No teaa ra? “I te akamaroiroi anga i te ngakau o te au pipi,” te na ko ra te irava, “e te ako anga atu ia ratou, kia mou piri tikai ratou i te akarongo.” Ka tamanako ana i te mapu ou ko Timoteo i te akarongo meitaki anga ia Paulo e Banaba e apii ra i te au Kerititiano e ka paʼunaia te taime no to ratou manakonakoanga kakā i te tuatau ki mua. Karanga raua e: “Kia na roto tatou i te mate maata e tikaʼi ka o atu ei ki te basileia o te Atua.”​—Angaanga 14:20-22.

Akarongo meitaki a Timoteo i te au apiianga a te apotetoro ko Paulo

Kua kite a Timoteo ia Paulo te akatupu anga i teia tuatua, te aro atu anga i te au mate maata ma te maroiroi e rauka ai i te akakite i te nuti meitaki ki tetai ke. Kite i reira a Timoteo me aru aia i to Paulo akaraanga, penei ka patoi mai te au tangata o Lusetera iaia, e peneiake ka patoi rai tona metua tane iaia. Noatu ra kare a Timoteo i akatika i te reira au taomianga kia taui i tana ikianga kia tavini i te Atua.  I teia tuatau, e aite rai te maataanga o te au mapu ou kia Timoteo. Mea meitaki, ka kimi ratou i te au oa e akarongo ketaketa to ratou, te ka akamaroiroi mai ia ratou. Kare katoa ratou e akatika i te patoianga kia akaanga ke ia ratou mei te tavini anga i te Atua mou!

“E TANGATA RONGO MEITAKI OKI AIA I TE AU TAEAKE”

Tei taikuia i te akamataanga, e mea papu e kua atoro akaou a Paulo e rua me kore e toru mataiti i muri mai. Ka akamanako ana i te tu oraora o te ngutuare o Timoteo te tae anga mai a Paulo e i teianei kua aru mai a Sila. Papu e e tuatau rekareka katoa teia no Paulo. Kua kite aia eaa tei tupu ki te au tuatua mou tana i tatanu i Lusetera. Ko Loi e tana tamaine ko Eunike, e nga vaine Kerititiano tiratiratu, tei ki i “te akarongo pikikaa kore” ta Paulo e mareka ra. (2 Timoteo 1:5) Akapeea te mapu ko Timoteo?

Kua kite mai a Paulo e kua pakari mai teia tane mapu mei tana atoro anga mua. “E tangata rongo meitaki oki” a Timoteo kare i Lusetera ua mari ra i Ikonio katoa, e oire e 32 kiro mita te mamao ki te tua tokerau itinga. (Angaanga 16:2) Akapeea e rauka ai iaia teia rongo meitaki?

Ko “te tuatua tapu i tataia ra” ta Timoteo i apiiia e tona metua vaine e te mama ruau mei tona “tamariki anga mairai,” kua kapiti mai i te ako tau meitaki no te au mapu. (2 Timoteo 3:15) Tetai akaraanga: “E tenana e akamanako i Tei anga ia koe i to ou anga ra.” (Koheleta 12:1) E aiteanga oonu atu to teia au tuatua kia Timoteo te riro anga aia ei Kerititiano. Kite mai aia e ko te mataara meitaki rava atu kia akamanako i Tei anga mai iaia koia, te akakite anga i te nuti meitaki no te Tamaiti a te Atua, te Mesia. Aere ua rai, kua apii a Timoteo i te akakore i tona tu akama tei tāpupu iaia, e kua ngakau toa aia i te akakite i te nuti meitaki no Iesu Karaiti.

Kua kite te au tane e rave ra i te aratakianga i roto i te putuputuanga i to Timoteo tere anga ki mua. Kare e ekoko kua tukia to ratou ngakau te kite akapeea teia mapu te akamaroiroi anga i te aronga takapini iaia. Tei puapinga atu, kua kite a Iehova ia Timoteo. Kua akauru te Atua kia tataia tetai au totou no runga iaia​—penei no runga i te angaanga tana ka rave no te au putuputuanga a tetai rā e rimua. I te atoro anga a Paulo, kua kite mai aia e ka riro a Timoteo ei tauturu meitaki i te au tere mitinari. Kua āriki te au taeake i Lusetera. Kua tuku ratou i to ratou rima ki rungao iaia, e akairo tei akaari e kua ikiia aia kia rave i tetai angaanga takake ei tavini i te Atua ko Iehova.​—1 Timoteo 1:18; 4:14.

Papu e kua poitirere e kua rekareka a Timoteo i teia apainga maata e te irinakiia. Kua papa aia i te aere. * Akapeea ra to Timoteo metua tane te ariu anga ki te kapikianga no tana tamaiti kia riro ei Kerititiano tutaka aere? Penei e akakoroanga tuke tana i inangaro no tana tamaiti no te tuatau ki mua. Akapeea to Timoteo mama e tona mama ruau? Kua ngakau parau ainei raua i teia mapu ou ma te uuna i to raua taitaia penei ka rokoia aia e te kino? E mea natura ua teia.

Te mea papu, kua aere a Timoteo. I taua popongi ra tei akatakaia i te akamataanga, kua iki aia i te oraanga tutaka aere ma te apotetoro ko Paulo. Iaia e akaruke ra ia Lusetera, kua riro te kirikiri toka i raro i tona tamaka, e te au ngangaere tana i takaʼi ei takainga ki te ngai kitea koreia tei mamao atu mei tona kainga. Kua roa te aaere anga o teia au tane tokotoru i te reira rā e kua tae ratou ki Ikonio. I reira kua akara a Timoteo akapeea a Paulo raua ko Sila te tuku atu anga i te aratakianga ou a te pupu akaaere i Ierusalema e te akaketaketa anga i te akarongo o te aronga irinaki i Ikonio. (Angaanga 16:4, 5) Ko te akamataanga ua teia.

Muri ake i te atoro anga i te au putuputuanga i Galatia, kua akaruke teia au mitinari i te au mataara atea tei maaniia e to Roma e kua aaere e anere ua atu kiro mita na te ngai paraaraa o Pherigia te akatika anga ki apatokerau e oti kua paʼe ki te tua opunga. I te aru anga i te aratakianga a te vaerua tapu o te Atua, kua aere ratou ki Teroa, e oti kua na runga i tetai paī i te teretere anga ki Makedonia. (Angaanga 16:6-12) I reira a Paulo i kite ei i te puapinga o Timoteo. Kua rauka ia Paulo i te akaruke ia Timoteo kia noo raua ko Sila i Berea. (Angaanga 17:14) Kua tuku katoa aia i te mapu koia anake ua ki Tesalonia. I te reira ngai kua aru a Timoteo i te au akaraanga tana i akara meitaki, e kua akamaroiroi atu i te au Kerititiano tiratiratu i reira.​—1 Tesalonia 3:1-3.

 Muri mai kua tata a Paulo no Timoteo e: “Kare oki oku e tangata mei iaia nei te tu i te ngakau, i te akono tikai i ta kotou na.” (Philipi 2:20) Kare teia rongo i te mea tupu ua mai. Kua akatupu a Timoteo i teia rongo na te angaanga pakari, te tavini akaaka, e te akakoromaki anga tiratiratu i te au akaaoanga ngata. E akaraanga meitaki tikai aia no te au mapu i teia tuatau! Auraka rava e ngaropoina e naau e akatupu i toou uaorai rongo meitaki. Me e mapu koe, e tikaanga ngateitei toou kia akatupu i tetai ingoa noou uaorai na te tuku anga i te Atua ko Iehova na mua e te akono anga i tetai ke ma te takinga meitaki e te ngateitei.

“KIA RAPURAPU KOE, KIA TAE VAVE MAI KIAKU NEI”

Tona mapu anga, kua akamata a Timoteo i te rave maroiroi i te angaanga orometua Kerititiano

Mei tetai 14 mataiti, kua akapou maata a Timoteo i te taime i te angaanga kapiti ki tona oa, ko Paulo. Kua aro atu aia i te au manamanata no te rave i te angaanga a Paulo pera katoa kua kite aia i te rekareka. (2 Korinetia 11:24-27) I tetai atianga, kua tiria a Timoteo ki roto i te are auri no tona akarongo. (Ebera 13:23) Kua akaari aia i te aroa oonu e te ngakau tae mei ia Paulo rai no tona au taeake e te au tuaine Kerititiano. No reira a Paulo i tata ai kiaia: “Te manako nei au i taua aue noou ra.” (2 Timoteo 1:4) Mei ia Paulo rai, kua apii a Timoteo te “aue katoa oki i te aronga e aue ra,” te akamanako anga i to ratou turanga e rauka ai te akamaroiroi anga e te akapumaana ia ratou. (Roma 12:15) Kia pera katoa tatou tataki tai!

Kare i te mea poitirere, i muri mai kua riro a Timoteo ei akaaere Kerititiano mako tikai. Kua oronga a Paulo i te apainga nana kia atoro i te au putuputuanga i te akamaroiroi ia ratou, pera katoa i te iki anga i te au tane tei tau kia tavini ei aronga pakari e ei tavini tauturu i roto i te au putuputuanga.​—1 Timoteo 5:22.

Akaperepere tikai a Paulo ia Timoteo, e kua oronga i te akoanga meitaki mei tetai metua rai ki te mapu tane. Kua raurau aia ia Timoteo kia akono i tana au apainga pae vaerua e kia tere ki mua i te pae vaerua. (1 Timoteo 4:15, 16) Kua akamaroiroi aia ia Timoteo auraka e akatika i tona mapuanga​—penei tona tu akama​—kia tāpu iaia me tae mai te tuatau kia rave papu i te tika. (1 Timoteo 1:3; 4:6, 7, 11, 12) Kua akakite katoa a Paulo kiaia akapeea me akono i tona au maki tei akaparuparu iaia, penei e maki kopu tona.​—1 Timoteo 5:23.

Kua tae mai te tuatau i kite ei a Paulo te vaitata maira tona mateanga; te akaraanga ka tamateia aia kare e roa atu ana. Kua tuku atu aia i tana reta openga kia Timoteo. Kapiti mai teia au tuatua aroa: “Kia rapurapu koe, kia tae vave mai kiaku nei.” (2 Timoteo 4:9) Kua aroa maata a Paulo ia Timoteo; te kapiki anga iaia e ko “taku tamaiti akaperepere e te pikikaa kore i te Atu nei.” (1 Korinetia 4:17) No reira rai aia i inangaro ei i tona oa i te pae iaia kia tae mai ki te openga! E ui tatou kia tatou uaorai, ‘Ka kimi ainei te tangata iaku no te akapumaana me na roto ratou i te kino?’

Kua tae ainei a Timoteo kia Paulo i mua ake ka mate ei? Kare tatou i kite. Kua kite ra tatou e kua rave a Timoteo i tana i rauka i te akapumaana e te akamaroiroi ia Paulo e tetai ke. Kua akatupu aia i te aiteanga o tona ingoa Timoteo, ko “Tetai Tei Akangateitei i te Atua.” E kua akanoo aia i tetai akaraanga meitaki tikai no te akarongo kia aru tatou pouroa, te au mapu e te aronga pakarikari.

^ para. 9 Akara i te atikara “Kua Kite Ainei Koe?” i roto i teia makatini.

^ para. 20 Kua kauraro ua a Timoteo ki ta Paulo patianga kia peritomeia​—kare i te mea umuumuia e te au Kerititiano kia pera mari ra, no te mea kare a Paulo i inangaro i te ngati Iuda ta raua ka tutu aere atu kia kimi apa i roto i teia mapu tane, i te mea e e Kenitara tona metua tane.​—Angaanga 16:3.