Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | KA RAUKA IA KOE TE MĀRAMA I TE PIPIRIA

Kimi i te Tauturu Kia Mārama i te Pipiria

Kimi i te Tauturu Kia Mārama i te Pipiria

E akamanako ana ia koe e atoro ra i tetai enua ke no te taime mua. Kua aravei koe i te au tangata e tuke ake rai to ratou tu, te peu, te kai e ta ratou moni. Penei kare koe i kite e ka akapeea koe.

Penei ka na reira rai koe me akamata i te tatau i te Pipiria no te taime mua. Ia koe e tatau ra, kua kite koe i tetai oraanga taito e tuke ake rai ki toou. Ka tatau koe i tetai iti tangata ko te Philiseti, ka kite koe i te au peu tuke ake rai mei te ‘aeae anga kakau,’ me kore ka kite koe i te kai tei kapikiia ko te māna e te moni toka ko te diderama. (Exodo 16:31; Iosua 13:2; 2 Samuela 3:31; Luka 15:9) Ka manga tuke ake rai teia. Mei te atoro anga rai i tetai enua ke, kare ainei koe e āriki i te tauturu mei tetai te ka akamārama mai i te au mea kia koe?

TE TAUTURU I TE TUATAU I TOPA

Mei te tuatau i akamata ai te au tataanga tapu i te tataia i te 16 anere mataiti M.T.N., kua rauka te tauturu no te tangata kia mārama i te Pipiria. Ei akaraanga, te arataki mua o te iti tangata Iseraela ko Mose, kua ‘akakite’ aia ma te akamārama i tei tataia.​—Deuteronomi 1:5.

Te vai ua ra te aronga apii i te au Tuatua Tapu e tai tauatini tuma mataiti i muri mai. I te 455 M.T.N., kua akaputu maata mai te ngati Iuda kapiti mai te tamariki ki te ngai okotai, i te oire o Ierusalema. Tei reira te aronga apii i te Pipiria e kua “tatau taka meitaki iora ratou i taua buka ra i te ture a te Atua.” Inara e maata atu ta ratou i rave. ‘Kua akakite ratou i te ariteanga, e kite akera i tei tatauia ra.’​—Nehemia 8:1-8.

E rima anere mataiti i muri mai, ko Iesu Karaiti rai tetai i roto i te angaanga apii mei teia te tu. Te tika, kua kite te iti tangata iaia ei puapii orometua. (Ioane 13:13) Kua apii aia i te au urupu maata, pera katoa te au tangata tataki tai. I tetai atianga, kua tuatua aia ki te urupu maata, te oronga anga i te Tuatua rongonui i te Maunga, e “kua va ua te tangata i tana tuatua.” (Mataio 5:1, 2; 7:28) I te tuatau tupuanga rau i te 33 T.N., kua tuatua a Iesu ki tana nga pipi ia ratou e aaere ra na runga i te mataara ki tetai vira i te pae ia Ierusalema, ‘ka tuatua mai ei, ka akataka mai ei i te tuatua i tataia ra’ kia raua.​—Luka 24:13-15, 27, 32.

Kua riro katoa te au pipi a Iesu ei aronga apii i te Tuatua na te Atua. I tetai atianga, te tatau ra tetai tangata Etiopia i te irava no roto mai i te au Tuatua Tapu. Kua aere atu te pipi ko Philipi kiaia te uianga: “Te kite na koe i taau e tatau na?” Kua tuatua maira te tangata Etiopia: “Eaa au e kite ei, naringa e tangata te akakite mai kiaku?” Kua akamārama i reira a Philipi i te aiteanga o te irava kiaia.​—Angaanga 8:27-35.

TE TAUTURU I TEIA TUATAU

Mei te aronga apii e te aronga ikuiku o te Pipiria i te tuatau i topa, i teia tuatau ko te Au Kite o Iehova te aronga e rave ra i te angaanga apii Pipiria i te 239 enua i te ao katoa. (Mataio 28:19, 20) I te au epetoma tataki tai, te tauturu ra ratou e iva mirioni tuma tangata kia mārama i te Pipiria. E manganui te aronga e apii ra kare i utuutuia mai i roto i te ngutuare Kerititiano. E tuanga apii oronga ua teia ka rauka kia raveia i te kainga me kore i te ngai tei tau. Te rekareka katoa ra tetai pae i ta ratou apii na runga i te tereponi me kore na runga i te vitio komupiuta me kore apinga uira apaipai.

E aravei atu i tetai o te Au Kite o Iehova kia kite akapeea koe e puapinga ai mei teia akanoonooanga. Ka kite koe i te Pipiria “e mea meitaki ei apiianga, ei akoanga, ei akakiteanga apa, e ei akakite mai i te tuatua-tika ra” i reira “kia apa kore te tangata o te Atua, ma te tau tikai i te au angaanga memeitaki katoa ra.”​—2 Timoteo 3:16, 17.