TE PUNANGA TIAKI Nu. 1 2016 | Ka Rauka ia Koe te Mārama i te Pipiria

Manako ainei koe, ‘Eaa i ngata ai te marama i te Pipiria?’

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Eaa Koe ka Mārama ai i te Pipiria?

Manganui te akangateitei ra i teia puka kare ra i kite e ka puapingaia ratou mei te reira.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

E Puka Kia Māramaia

E 4 tumu i riro ei te Pipiria ei puka kia maramaia.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Kimi i te Tauturu Kia Mārama i te Pipiria

Me kua tataia te Pipiria no te katoatoa kia marama i te reira, eaa i anoanoia ai te tauturu?

TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Manako Au e te Noo ra Au i te Oraanga Mataora

Tu ta ua to Pawel Pyzara, kai apinga akakona e te angaanga moni meitaki. Akamata aia te taui te ta anga aia e varu tangata.

ARU I TO RATOU AKARONGO

“Taku Tamaiti Akaperepere e te Pikikaa Kore i te Atu Nei”

Eaa tei tauturu ia Timoteo kia taui mei tetai tamaiti akama ki te akaaere Kerititiano mako tikai?

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa a Iosepha i varu ei iaia i mua ake ka aere ei ki mua ia Pharao? Te karanga ra te papaanga o Angaanga e ko te papa o Timoteo e tangata Ereni. Te aiteanga i reira e no Ereni mai aia?

KA UI TA TATOU ARONGA TATAU

Eaa te Tarevake i te au Peu Kiritimiti?

Noatu e peu etene to te au peu Kiritimiti, ka arai ainei te reira i tetai mei te akono anga i te reira?

Pauia te au Uianga Pipiria

No teaa ra te Atua i āriki mai ei i te aronga inangaro i te tuatua mou?