Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E puapinga kia tuatua vave ma te maoraora

Me Maki Tei Akaperepereia e ka Mate

Me Maki Tei Akaperepereia e ka Mate

POITIRERE tikai a Doreen te tu anga tana tane ko Wesley e 54 ona mataiti i te maki tumor i roto i te roro. * Karanga te taote e ka ora ua aia mei tetai nga marama. “Kare au i irinaki i taku e rongo ra,” te maara ra aia. “No tetai au epetoma kua ngaro takiri toku manako. Mei te mea e te tupu ra teia ki tetai ke, kare kiaku. Kare au i papa.”

Te mea mii, e mea matau te tupuanga o Doreen. Ka tupu te maki kino ki tetai ua atu tangata i tetai ua atu taime. Mea meitaki, e manganui tei puareinga ua i te akono i te au akaperepere tei maki e ka mate. Inara, e akaaoanga maata te akono i te aronga maki. Eaa ta te au mema o te ngutuare ka rave kia akapumaana e te akono i to ratou akaperepere tei makiia? Akapeea te aronga akono me akakoromaki i te au manako ngakau te ka tupu i te tuatau o te maki? Me vaitata mai te mate, eaa taau ka tapapa atu? Mea mua, ka akamanako ana tatou i te tumu i riro ei te akono anga aronga maki ei akaaoanga takake i teia tuatau.

TURANGA NGATA NO TEIA TUATAU

No te rapakau anga maki i taui ei te tu e mate ra te tangata i teia tuatau. I mua ana i te au enua maata katoa, e poto ake te oraanga tangata. Ka viviki ua te tangata i te mate no te maki kino e te ū. Kare e aremaki, e kua akonoia te tangata e to ratou ngutuare e kua mate i te kainga.

I teia rā, kua riro te rapakau anga o teia tuatau ei tauturu i te au taote kia tamaki i te maki ei akaroa atu i te oraanga. Te au maki tei tipu poto i te oraanga i mua ana, teianei ka rauka i te akaroa atu i te oraanga no tetai au mataiti. Inara, kare te aiteanga e ka meitaki mai te maki. Maata te taime ka kino takiri te kopapa o te aronga maki e kare e rauka i te akono ia ratou uaorai. E ngata tikai e ka pou te maroiroi i te akono i teia aronga maki.

Tei tupu, te maata atura te mate i roto i te aremaki kare i te kainga. Kare te maata anga i teia tuatau i kite eaa te ka tupu me mate tetai, e e iti ua tei kite mata i te aronga mate. No reira, no te mataku i te mea kitea koreia, ka tapupu me kore ka akamutu takiri tetai pae i te akono i te mema maki o te ngutuare. Eaa te ka tauturu?

PARANI VAVE

Mei tei tupu kia Doreen, e manganui tei tumatetenga me tu to ratou akaperepere i te maki kino. Me tupu te apiapi maata, e te mataku, e te taitaia, eaa te ka tauturu ia koe kia teateamamao no te tuatau ki mua? Kua pure tetai tavini akarongo o te Atua: “E apii mai ia matou i te tatau i to matou puke rā, kia riro to matou ngakau ki te pakari.” (Salamo 90:12) Ae, e pure akatenga ki te Atua ko Iehova no te tauturu kia ‘tatau i toou puke rā’ ma te pakari kia rauka ia koe te taangaanga meitaki i te au rā toe o toou akaperepere.

Ka anoanoia kia parani meitaki. Me ka rauka rai i toou akaperepere i te tuatua e te akakite i tona manako, e mea meitaki kia pati kiaia koai tana ka inangaro kia rave i te au ikianga nona me kare e rauka iaia. Ka riro te uriurianga tika me inangaro aia kia akaora akaouia, kia aere ki roto i te aremaki, me kore kia āriki i tetai rapakau anga ei tauturu i te akaiti i te au manamanata e te manako tataraapa o te mema ngutuare tei māroia kia rave i te ikianga no te tangata maki tei piritiaia. Me tuatua vave ua ma te maoraora, ka tauturu i te ngutuare tangata kia oronga i te tauturu i te tuatau maki. Te na ko ra te Pipiria: “Kare e uruoaanga tuatua ra, kare tei akakoroia e tupu.”​—Maseli 15:22.

AKAPEEA ME TAUTURU

Te apainga maata o te tangata akono koia oki, kia oronga i te pumaana. Ka anoanoia te tangata maki e mate ra, kia kite e te akaperepereia ra aia e kare koia anake ua. Akapeea koe me rave i teia? E tatau me kore e imene ki te tangata maki, e iki i te au puka e te imene akamaroiroi tana e reka ra. E manganui tei pumaana me mou te mema ngutuare i to ratou rima e me tuatua maru kia ratou.

E mea meitaki kia akakite kiaia koai te atoro maira. Akakite tetai ripoti: “Ko te akarongo te mea openga o te au ravenga e rima kia ngaro atu. Ka rongo meitaki rai te tangata maki noatu e kua moe, no reira auraka e tuatua i tetai mea i te pae iaia, kare koe e tuatua me kua ara aia.”

Me ka rauka, e pure kapiti. Te akakite maira te Pipiria i tetai atianga, kua rokoia te apotetoro ko Paulo e tona au oa i tetai tumatetenga maata e kare ratou i manako e ka ora. Eaa ta ratou tauturu i kimi? Kua pati a Paulo ki tona au oa: “Ko kotou oki i te angaanga katoa anga i te pure ia matou.” (2 Korinetia 1:8-11) Me pure ma te ngakau tae i te tuatau apiapi maata e te maki, e puapinga maata to te reira.

ĀRIKI I TE TIKA

Mea taitaia maata te manako e ka mate toou oa akaperepere. Ae, kare te mate i te mea natura. Kare tatou i angaia kia āriki i te mate ei mea natura i roto i te oraanga. (Roma 5:12) Te kapiki ra te Tuatua a te Atua i te mate ei “enemi.” (1 Korinetia 15:26) No reira e mea mārama ua e te noa ua nei me kare koe e inangaro i te akamanako i te mate o toou akaperepere.

Noatu ra, me tapapa ratou eaa te ka tupu, ka tauturu i te ngutuare tangata kia akaiti i to ratou mataku e te akamou ki runga i te oronga akapumaana. Kua akapapaia tetai o teia au tumu i roto i te pia “ Au Epetoma Openga o te Oraanga.” E tika, kare teia au turanga pouroa e tupu ki te aronga maki katoatoa, e kare katoa e tupu i taua taime tikai. Noatu ra, ka tupu tetai pae o te au taui anga ki te aronga maki.

Me mate tei akaperepereia, e mea meitaki kia tuatua atu ki tetai oa piri vaitata tei karanga mai e ka tauturu aia. Ka anoanoia kia akapapu ki te tangata akono e te ngutuare tangata e kua ope te maki o tei akaperepereia e kare aia e mamae akaou. Te akapapu aroa maira Tei Anga i te tangata e “kare ra a te aronga i mate ra e tuatua i kitea.”​—Koheleta 9:5.

TE TIAKI MAATA RAVA ATU

E apii tatou auraka kia uri ke atu i te tauturu a tetai ke

Te irinakianga ki te Atua e mea puapinga​—kare i te tuatau ua me maki te mema ngutuare mari ra i te tuatau katoa o te mii i muri ake i te mate. Penei ka tauturu aia ia koe na roto i te tuatua akapumaana e te tauturu a tetai ke. “Kua apii au, auraka kia uri ke atu i te tauturu,” i karanga ai a Doreen. “E tika, no te tauturu maata tei orongaia mai, kua akakeu maata ia maua. Kare maua ko taku tane i ekoko ana ko Iehova teia e tuatua nei, ‘Tei te pae au ia koe, ka tauturu au ia koe.’ Kare rava au e akangaropoina i te reira.”

Ae, ko te Atua ko Iehova te Akono Meitaki rava atu. Koia Tei Anga mai ia tatou, kua mārama aia i to tatou mamae ngakau e te mii. Ka rauka e ka inangaro aia i te oronga i te tauturu e te akamaroiroi tei anoanoia kia akakoromaki. Mea meitaki atu, kua taputou aia e ka takore takiri aia i te mate e ka akatu mai e pirioni ua atu tangata i roto i tona manakonako anga. (Ioane 5:28, 29; Apokalupo 21:3, 4) I reira, ka kapiki te katoatoa i te tuatua a te apotetoro ko Paulo: “E te mate e, teiea toou tara? E ade e, teiea toou re?”​—1 Korinetia 15:54, 55.

^ para. 2 Tauiia te ingoa.