Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Te Manako Maira Ainei te Atua?

Te Manako Maira Ainei te Atua?

 Te Manako Maira Ainei te Atua?

I TE popongi o Noema ra 1, mataiti 1755, kua tupu te ngaruerue enua ki te oire o Lisbon, i Potukara. Aru mai te tunami, e te ai, tei takore i te maataanga o te oire, e te au tauatini ua atu tangata.

Aru mai te ngaruerue enua i Aiti i te 2010, akakite tetai tataanga a te nutipepa National Post o Kanata e: “Pouroa te au tumatetenga maata, e timata ana i te akarongo o te tangata i roto i tetai mana teitei atu. Me akaaiteia ki to Lisbon, e maata atu te timataanga a te au ngaruerue enua o teia tuatau mei tera rai i tupu i Aiti, i tetai ua atu au timataanga.” Karanga te atikara e: “Penei kua kopae te Atua ia Aiti.”

I te mea koia “te Mana katoatoa,” e mana kotinga koreia to te Atua ko Iehova, kapiti mai tona kite karape i te akaope i te mamae. (Salamo 91:1) Tetai, papu ia tatou e te manako maira aia. Eaa te tumu?

Eaa ta Tatou i Kite no Runga i te Atua?

Te akaaroa maira te Atua i te aronga tei mamae. Te akatuikaa angaia to Iseraela i Aiphiti e kua takinokinoia e to ratou enemi, kua akakite te Atua kia Mose e: “Kua akara tikai au i te mate o toku iti-tangata i Aiphiti; e kua akarongo au i to ratou aue i to ratou au akaaiteite angaanga; kua kite oki au i to ratou mamae.” (Exodo 3:7) Eaa ta teia e akaari maira? Te manako maira te Atua i te aronga e mamae ra. I te au anere mataiti i muri mai kua tata te peroveta ko Isaia no runga i to Iseraela e: “I to ratou katoa ra au mate kare aia i te enemi.”​—Isaia 63:9.

“Tei Tau Katoa Tona Au Aerenga.” (Deuteronomi 32:4) E tu tau to te Atua e te papakitai kore i te au mea ravarai tana e rave ra. “Te tiaki ra oki aia i te aerenga o tona ra aronga tapu,” e ka “tutaki [akaoko] i te aronga i mate ei kotou na i te mate.” (Maseli 2:8; 2 Tesalonia 1:6, 7) No tona papakitai kore, “kare aia e piri ana ki te au tutara e kare katoa e akaperepere i te aronga apinganui i rungao i te putaua, nana oki i anga i te au tangata ravarai.” (Iobu 34:19, Today’s English Version) Kua kite katoa te Atua i te mataara meitaki rava atu i te rapakau i te mamae o te tangata. Tetai tua, ka tau kia akaaiteia te au ravenga a te tangata ki te tapiri anga i tetai tapiripiri ki runga i te puta pupui. Noatu e ka arai te tapiripiri i te puta, kare ra e rapakau i te tumu tikai o te manamanata, e kare katoa e akakore i te mamae o te tangata i puta.

“E Atua takinga-meitaki, e te aroa ua . . . e te meitaki maata.” (Exodo 34:6) Te tuatua “takinga meitaki,” mei tei taangaangaia i roto i te Pipiria, te akakite maira i te tu akaaroa e te tangi e akakeu ana i tetai kia tauturu i tetai. Te tuatua Epera tumu tei uriia ei “aroa ua” te akatakaia maira ei “ariuanga ngakau tae na tetai e oronga ra i tetai apinga na tei ngere.” Te karanga ra te Theological Dictionary of the Old Testament e, ko te kupu tei uriia ei “meitaki maata” te kapiti maira i te “tauturu anga i tetai tei rokoia e te manamanata, e te taitaia.”  E mamae ngakau ana te Atua ko Iehova me mamae tetai tangata, inara e akakeuia ana aia e tona tu takinga meitaki, aroa ua, e te meitaki maata kia tauturu. No reira, ka rauka ia tatou kia irinaki e ka akaope aia i te mamae.

Kua akataka mai te atikara i mua ake e toru au tumu e akatupu ra i te mamae maata o te tangata i teia tuatau, e kare okotai, e tau kia akaapaia ki te Atua. Teianei ka akamanako ana tatou eaa tikai te akatupu nei i teia au mea.

Ta Tetai Uaorai Ikianga

Te akamataanga ko te Atua to Adamu tutara. Inara, te orongaia anga tetai ikianga nana, kua iki aia i te patoi i te tutaraanga a te Atua e kua iki e nana rai aia e akaaere. Kua kopae aia i te akamatakiteanga a Iehova tei rekotiia i roto ia Genese 2:17 e: “Ka mate ïa koe.” No tei kore aia i kauraro ki te ture apa kore a te Atua kua tupu te ara e te tu apa ua. “No te tangata okotai ra i o mai ei te kino i te ao nei,” e akamarama ra te Pipiria, “e kua taea katoaia oki te tangata ravarai e te mate, no te mea kua ara katoatoa.” (Roma 5:12) Inara ka takore te Atua i te au tu kino o te ara.

Au Tupuanga Manako Koreia

Mei tei akakiteia i runga akenei, kua patoi te tangata mua ko Adamu i te aratakianga a te Atua​—te aratakianga tikai tei anoanoia ei paruru i te tangata​—mei te au tumatetenga natura katoa. Penei ka tau kia akaaiteia tana ikianga ki te tangata maki tei patoi i te tauturu a tetai taote kite karape. Me kare te tangata maki i kite i te au kino e te au maki ke atu ta te taote i kite e ka tupu, penei ka rokoia aia e te kino no tona uaorai kamakura i te akarongo kore. Mei te reira rai te tu akono kore o te tangata i te enua​—kapiti mai i te au ravenga mako kore o te patu are e te tu kamakura no runga i te au mea natura o te enua​—te tumu e akatupu putuputu ana i te au tumatetenga natura. Tera ra, kare te Atua e akatika i teia turanga kia tupu ua atu rai.

“Te Ariki o Teianei Ao”

Eaa ra te Atua i akatika ai ia Satani kia tutara i te ao i muri ake i tona meameaau anga? Karanga tetai tataanga e, “e poto ua te tuatau no te au tu akatereanga ou, kia akaapa atu i te au kavamani o muao no te au manamanata.” Naringa a Iehova i takore takiri i “te ariki o teianei ao,” ka rauka ua ia Satani i te akaapa i tona au tarevake ki runga i te Tutara o muao, koia oki, ko te Atua. (Ioane 12:31) Inara, na te akatika anga i tetai tuatau no Satani kia taangaanga i tona mana ki rungao i teia ao, kua akapapu mai te reira e kare aia i te tutara tau. Noatu ra, te vai nei rai te uianga, Akapeea ra tatou e papu ei e ka ope te mamae?

[Tutu i te kapi 6]

Ka tapiri ainei te taote i te puta pupui ki tetai manga tapiripiri ua ei tapu i te toto e tae ra?

[Tutu i te kapi 7]

[Tutu i te kapi 7]

[Tutu i te kapi 7]