Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Koai ma Toku au oa Mou Tikai?

Koai ma Toku au oa Mou Tikai?

Ui te au Mapu E

Koai ma Toku au oa Mou Tikai?

“Akamaata atu tikai a Cori i toku au manakonakoanga. Me aru au iaia, e maata taku aronga ou e aravei ana, te au apinga ou ka tamata, e te mataora i te au taime pouroa. Kua taui te pirianga oa o Cori i toku oraanga!”​—Tara. *

Tangi anga ekoko ainei tera tu pirianga oa? Me koia ia, eiaa e taitaia. Te vai ua ra te au oa ka rauka ia koe te akapiri atu. Ka tauturu teia atikara ia koe kia kite e koai ma ratou.

‘MAATA taku au oa i kite inara kare oku oa.’ Akapera mai a Shayna e 21 ona mataiti i te akataka anga mai e mei teaa rai te tu me maata taau tangata i kite inara kare tikai koe e piri vaitata ana ki tetai ia ratou. E mea matauia tera, penei i rotopu i te aronga i runga i te initaneti. “Penei e maata te au oa i roto i taau ‘papa’ e te akaraanga e apinga tikai koe te rongonui e te umereia,” i karanga ai a Serena e 22 mataiti, “te tikaanga tikai ra, kare teia aronga i te au oa piri tikai.”

Teea taau ka inangaro​—kia anere ua atu aronga taau i kite, me ko etai ua au oa mou tika tikai? Noatu e e meitaki nga mea roa ai, ka rauka i te au oa mou tikai i te tauturu ia koe i roto i te au turanga ngata e ka akamaroiroi katoa ia koe kia riro ei tangata meitaki. (1 Korinetia 16:17, 18) Taangaanga i te au umuumuanga e aru maira, ei tauturu ia koe i te akataka e koai toou au oa tei akaari ke mai ana i te au tu o te oa mou tikai.

KA RAUKA TE IRINAKI I TE OA MOU TIKAI

“E akakite mai ana toku oa i tana au muna kiaku, manako au i reira e ka rauka iaku te irinaki iaia ki taku. I na i tetai ra akakite atu au kiaia e e aka inangaro toku i tetai tamaiti. Tarevake tikai au te akakite atu! Aere tika roa atu aia i te puka aere i te reira!”​—Beverly.

“Ka rauka ua iaku i te akakite i tetai ua atu apinga ki toku oa ko Alan, e kua kite au e kare roa aia e puka aere i te reira.”​—Calvin.

Ko teea o te au mapu i runga akenei e oa mou tikai tona? Ko teea o toou au oa taau e irinaki ana i te akakite i tetai apinga? * Te karanga ra te Pipiria e “e aroa mairai te taunga [oa mou] i te au tuatau katoa ra.”​—Maseli 17:17.

I raro ake, tata i te ingoa o e rua nga oa taau i kite e ka rauka i te irinaki.

1 ․․․․․

2 ․․․․․

KA AKAARI TE OA MOU TIKAI I TE TU AKAATINGA

“Tetai taime i roto i tetai ua atu pirianga oa, maroiroi atu tetai oa i tetai mai. Ka kite te oa mou tikai me paruparu koe e ka tauturu mai ia koe. I na te irinaki maira taua oa ra e ka akapera rai koe me anoano mai aia i te tauturu.”​—Kellie.

“Te mate anga o toku mama, rauka mai tetai oa ou noku. Kare maua i piri vaitata roa ake, kua parani ra oki maua i te aere kapiti ki tetai akaipoipo. Inara ka raveia te akamaaraanga o te matenga o toku mama i taua ra rai o te akaipoipo. Poitirere tikai au e kua tae mai toku oa ki te akamaaraanga e kare i aere ki te akaipoipo. Tera taime rai, kua kite au e e oa mou tikai aia!”​—Lena.

Koai i toou au oa te akaari ana i te tu akaatinga? Kare te oa mou tikai ‘e kimi i tona uaorai meitaki, e kimi ra i to etai ke ra.’​—1 Korinetia 10:24.

I raro ake, tata i te ingoa o e rua nga oa tei akaari mai ana i te tu akaatinga.

1 ․․․․․

2 ․․․․․

TAUTURU TE OA MOU TIKAI IA KOE KIA RIRO EI TANGATA MEITAKI

“Tetai aronga inangaro ratou iaku kia vai tiratiratu kia ratou me kore, kia akatika ua ki ta ratou noatu ka takinoia toku au kaveinga tau, me kore kia rave au i tetai mea ka takino i toku akava ngakau. Kare tera i te oa mou tikai.”​—Nadeine.

“Ko toku tuakana toku oa mou tikai. Ka akakeu aia iaku kia tauta pakari i te rave i tetai au mea ou, e te tauturu iaku kia maoraora ua. Ka akakite tika mai aia i te tika, noatu e kare ko taku ia e inangaro ra i te akarongo.”​—Amy.

“Te na roto anga au tetai turanga ngata, kare toku au oa mou tikai i akarekareka ua ana iaku; kua akakite tika mai ratou i to ratou manako. Ko etai kua vaoo mai naku rai e akono i te manamanata me kore kua tavarenga ua mai iaku. Kare ratou e ariki ana e e manamanata tetai.”​—Miki.

“Te kite ra toku oa e e tareni toku, e akamaroiroi mai ana aia iaku kia akatae i toku au akakoroanga ki te openga. Kare aia e tapupu ana i te akakite mai i te tika kiaku—e reka ua atu ana au i te reira!”​—Elaine.

E tauturu ana rai toou au oa ia koe i te akatae i toou tareni ki te openga, me e taakaaka ana koe i toou au turanga kia rekaia mai koe? Te karanga ra a Maseli 13:20 e: “Ko tei kapiti katoa i tona aerenga ki to te aronga pakari ra, ka pakari katoa ïa: ko tei kapiti ra ki te aronga neneva ra, e mate ïa.”

I raro ake, tata i te ingoa o e rua nga oa tei tauturu ia koe kia riro ei tangata meitaki.

1 ․․․․․

2 ․․․․․

Akara i te au ingoa taau i tata i roto i te au tuanga e toru i runga akenei. Me kite koe i te ingoa o tetai tangata okotai i roto i te au tuanga pouroa e toru, e oa mou tikai tera! Me ka ngata ia koe te akamanako i tetai ua atu tangata tei tau ki te au turanga i runga akenei, eiaa e taitaia. Penei te vai ua ra te au oa tika tikai. Penei e maata atu te taime ka inangaroia i te kimi ia ratou. Teia taime ra, tauta pakari kia riro koe ei oa meitaki. “E tauta ua ana au te tauturu i toku au oa,” i karanga ai a Elena e 20 ona mataiti. “Me e apinga ta ratou e anoano ra kia raveia, e tauturu ana au. Me inangaro ratou i te tuatua, e akarongo ana au. Me aue, e turu ana au.”

E tika, penei e maata toou au taeake, e meitaki atu ia i te kore takiri oou taeake. (2 Korinetia 6:13) Inara, kare ainei koe e inangaro katoa ana i etai au oa mou tikai tei ‘anau maira no te tuatau tumatetenga’? (Maseli 17:17) “E mea meitaki kia maata taau tangata i kite,” i karanga ai a Jean e 20 mataiti, “tera ra, aite rai te reira ki tetai kaparata ki i te kakau manea inara kare te katoatoa e o. Ko etai ua taau e aao ana no te mea ko te reira ua rai ka tau kia koe. E ko tera rai taau ka rave ki te au oa mou tikai.”

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 Kua tauiia tetai au ingoa i roto i te atikara.

^ para. 10 Tetai taime kare i te mea tau kia uuna i tetai mea muna—ei akaraanga, me kua rave tetai oa i tetai tarevake kino, te manako ra i te ta iaia uaorai, me kore kua o ki roto i tetai peu te ka takino iaia uaorai. No tetai akakiteanga maata atu, akara i te itiu o te makatini E Ara! no Titema 2008, kapi 19-21.

[Pia i te kapi 18]

MATAARA NO TE PIRIANGA OA MOU TIKAI

1. Puapinga atu te oa mou tikai, i to te maata ua o te oa. “E mea meitaki kia maata te tangata taau i kite, inara i roto i tetai aka pupu maata, ka oki rai koe ka kimi i te tokoiti ua tei kite tikai koe.”​—Karen.

2. Kia riro ei oa mou tikai. “Inangaro au kia tiratiratu e kia irinaki mai toku au oa iaku, e ka tauta rai au kia akapera atu.”​—Evelyn.

3. Akakite i toou ngakau rekareka. “Me e aka rekareka toku i te pirianga oa ki tetai tangata, e akakite ana au kia ratou na roto i te kati me kore i tetai apinga aroa.”​—Kellie.

[Pia i te kapi 18]

KORE EI E UI KI TOOU NGA METUA?

Te tae anga koe ki toku mataiti, eaa te au tu taau i kite ana i roto i toou au pirianga oa? I pikikaaia ana rai koe e tetai oa? Me koia ia eaa te apiianga taau i mou mai? Koai ma tei riro mai ei au oa tiratiratu, e i akapeea koe i kite ei ia ratou?

[Pia i te kapi 19]

TANGO NO TE PIRIANGA OA

Akatumuia te pirianga oa meitaki ki runga i te tango o te au kaveinga mou. Te aiteanga, aiteite ua te irinakianga pae vaerua, tu akono tau, e te kaveinga o toou au oa ki toou uaorai.

Aru mai, au tu aiteite, kare i te mea puapinga roa.

Maata anga te taime, kare te peu aiteite o te au angaanga rekaia i te manamanata. No te mea ka rauka ia koe te akaoa atu ki tetai tangata kare e aiteite tana au angaanga e reka ana, pera tona au tareni ki toou.

Akamatakiteanga: Kia matakite i te au pirianga oa tei akatumuia ki runga anake ua i te au peu aiteite no te au angaanga rekaia. Me kare e aiteite ana te au kaveinga o taua oa ra ki toou, kare tera pirianga e mou—e tei kino roa atu, penei ka akao te reira ia koe ki roto i te manamanata.

[Pia/​Au Tutu i te kapi 19]

TA TOOU AU OA E TUATUA RA

“Me teitei roa toou au turanga, kare koe tu i te taeake no te mea, maata roa taau ka tapapa atu mei te tangata. Me akaaka roa toou au turanga, ka ariki ua koe i tetai ua atu tangata—e kare katoa te reira i te mea meitaki.”

“Tetai aronga i runga i te initaneti e puapinga atu kia ratou kia maata to ratou oa, i to ratou uaorai pirianga ki taua au oa ra. Puapinga maata atu te tu tau o te pirianga i roto i te pirianga oa, i te maata o toou oa.”

“Me urutoe mai tetai tangata kiaku no runga i tona au oa ke mai, kua kite au e ka tuatua katoa aia i tetai au mea no runga iaku kia ratou. Kare au e mareka ana i te reira. Kare te oa mou tikai e urutoe ana.”

[Tutu i te kapi 19]

Dominique

[Tutu i te kapi 19]

Lianne

[Tutu i te kapi 19]

Brieanne